Спечелете 10 ваучера по 100 лв. и 50 ваучера по 50 лв. от Maggi и Фантастико

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 2 август 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Maggi за поне 3 лв. от магазини Фантастико и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда  във всички обекти на Фантастико ЕООД на територията на Република България.

В Играта участват всички продукти под марката MAGGI®, предлагани в обектите на Фантастико ЕООД      

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо: 10 (десет) ваучера за пазаруване във Фантастико всеки ваучер на стойност 100 (сто) лева и 50 (петдесет) ваучера на стойност 50 (петдесет) лева.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Потребител, който желае да участва в Играта, трябва да закупи по свой избор от участващите продукти MAGGI®  на стойност минимум 3 (три) лева с ДДС в един фискален бон. Покупката трябва да е извършена само в  периода на Играта, посочен в т.2 (1).

Потребителят въвежда име, презиме и фамилия (на кирилица), електронен адрес (e-mail)  телефон и номер на фискален бон/ове, снимка на фискалния бон/ове  на интернет адрес:  www.nestle.bg/Maggiinfantastiko („Сайта на Играта“) и приема правилата на Играта, Общите условия за ползване на Сайта на Играта и Правилата за поверителност на данните.

С един и същ фискален бон може да се участва еднократно само в една Игра с продукти MAGGI®, организирана в периода 06.07.2023 г. - 02.08.2023 г.

Приложете фискалния бон със закупените продукти.

След това участникът въвежда номера на фискалния/те бон/ове  от закупените продукти, участващи в Играта, като задължително прикрепя снимка на фискалният/те бон/ове . Снимките на фискалния/те бон/оветрябва да са добре четими, защото служат като доказателство за направената покупка и участие в Играта според правилата й. Фискалният/те бон/ове  трябва да бъдат заснемани самостоятелно без други предмети върху/ около тях. Ако снимката не е четима, не е заснета в цялост или има закрити участъци, не присъстват участващи продукти на минимална стойност 3 лева, участникът ще бъде дисквалифициран. Фискалният/те бон/ове  могат да се регистрират 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, 7 (седем) дни в седмицата, в периода на Играта.

Един потребител може да участва с един фискален бон само веднъж. Един потребител има право на неограничен брой участия с различни фискални бонове, отговарящи на условията на Играта. Един участник има право само на  една награда, независимо от броя участия и броя на регистрираните фискални бонове.

Всеки участник е длъжен да пази всички регистрирани фискални бонове, с които е участвал, 60 (шестдесет) дни след края на Играта.

След приключване на Играта (23.59 ч. на 06.07.2023 г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип на печелившите и валидиране на тяхното участие според правилата на Играта.

Ще бъдат изтеглени 60 (шестдесет) печеливши и 10(десет) резервни участници, в случай че не може да се установи контакт с някои от печелившите. В случай, че не може да се установи контакт с някое от печелившите лица, то то бива заместено от резервен участник по реда на изтеглянето му.

Номерата на печелившите фискални бонове ще бъдат публикувани на  14.08.2023 г. на Сайта на играта www.nestle.bg/Maggiinfantastiko

Със спечелилите лица ще бъде осъществена връзка чрез имейла или телефона, които са посочили при регистрация, с цел уточняване данни за връзка и адрес, на който да бъде доставена наградата. Ако се наложи, представител на Организатора може да се свърже със спечелилите участници по телефон за уточняване детайли във връзка доставката на наградата.

Наградите се предоставят от Организатора чрез куриер „Еконт Експрес“ на печелившите участници, отговарящи на условията на настоящите правила за участие в Играта. За удобство на печелившите участници, с тях ще бъде осъществена връзка чрез имейл и/или телефон, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на адрес за доставка на наградата.

В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и имейл адрес и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на  наградата, както и ако печелившият участник не се свърже с Организатора до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, спечелилият трябва да:

- представи за справка на куриера регистриран и изтеглен като печеливш фискален бон, който ще бъде върнат веднага на печелившия. Ако същият не бъде представен, спечелилият участник губи правото да получи наградата;
- представи лична карта, за да удостовери самоличността си, която се връща веднага;
- попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара