Спечелете 150 ваучера за пазаруване по 100 лева от Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез поне 5 пазаруванея в магазини Кауфланд и използване на Kaufland Card.

Пълни правила:

Ето какво трябва да направиш, за да се включиш в тегленето на 150 ваучера за пазаруване по 100 лева
✓ Пазарувай 5 пъти с Kaufland Card в периода между 10.07. и 30.07.2023 г.
✓ Активирай купона за участие в своя профил в приложението
✓ Вече участваш в играта

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

За участие в Играта желаещите трябва да пазаруват поне 5 (пет) пъти във филиал на Kaufland, като сканират своята Kaufland Card в периода 10.07.2023 г. – 30.07.2023 г. След като направят 5-те покупки, желаещите да участват в играта трябва да активират еднократно купона за участие в играта наименуван „Пазарувай и участвай за награди” в своя Kaufland Card профил (в приложението, в интернет страницата на moiat.kaufland.bg/login/kaufland-card или на терминалите за самообслужване във филиалите на Kaufland) и да го оставят активен до приключването на периода на провеждане на играта.

Направата на повече покупки не носи допълнителен шанс за участие в играта.

За участие в играта, желаещите трябва да използват своята физическа карта, като я сканират на каса или да отворят приложението на Kaufland, да кликнат върху секцията “Kaufland Card“ и сканират своята дигитална карта на каса.

В профила си всеки Kaufland Card потребител ще може да намери купона за участие в играта. Той ще се отключи  (ще може да бъде активиран от желаещия да участва) след направени 5 (пет) отделни покупки и използвана Kaufland Card в периода на Играта, посочен в т.1.3. За участие в тегленето за наградите по т. 4.1. участникът трябва да активира този купон в своя Kaufland Card профил и да го запази активен до приключването на периода на играта.

Всеки участник, в рамките на Играта, има възможност да спечели само една от обявените награди.

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път за награда, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1. от предходния раздел III от настоящите Условия участва в Играта и има шанса да спечели:

Един от 150 ваучера за многократно пазаруване в Kaufland на стойност 100 лв. Ваучерът ще бъде активен и ще може да се използва в периода от 07.08.2023 г. до 06.01.2024 г.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип между 31.07.2023 г. – 03.08.2023 г., от независим екип на Kaufland в Германия.

Участниците, спечелили един от ваучерите за пазаруване на стойност 100 лв. ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане (от телефонен номер +35924240700) или по e-mail (от e-mail kaufland.game@albacallcenter.com), в случай че са предоставили такъв, до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Печелившите участници, спечелили ваучер за пазаруване, ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт, посредством външен партньор на Организатора, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с ЕДИН резервен Участник за всеки участник, с който не е успял да осъществи контакт.

Участниците, спечелили награда, ще я получат по куриер на посоче. Организаторът н от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда печелившият участник задължително следва да покаже своята Kaufland Card карта и да подпише приемо-предавателен протокол и обратна разписка, удостоверяващи, че наградата е доставена успешно.

За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят доброволно, информирано и свободно следните лични данни в рамките на разговора си за информиране, че са печеливши – три имена и ЕГН. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

Краен срок - 30 юли 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара