Спечелете 20 смарт часовника Garmin vívomove® Sport 010-02566-00

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 юли 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Medix и/или Alvina за поне 6.99 лв. от магазини Lidl и използвале на приложението Lidl Plus.

Пълни правила:

За всяка покупка на продукти Medix и Alvina на стойност мин. 6,99лв. в един касов бон в периода 17.07.2023 – 30.07.2023, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават възможност за участие в играта

Сканирай своето приложение Lidl Plus на касата по време на твоята покупка

Не забравяй да потвърдиш участието си в Lidl Plus

Условие за участие в играта е инсталиране на приложението Lidl Plus на смартфон, както и създаването на акаунт. За всяка покупка на посочените в т. 5 продукти с марки Medix и/или Alvina на стойност мин. 6,99 лв. в един касов бон в периода 17.07.2023 – 30.07.2023, при която клиентите се идентифицират на касата с приложението Lidl Plus, те получават възможност за участие в играта. Под идентифициране се има предвид маркиране на баркода от приложението на устройството на касата преди завършване на покупката. Моля да имате предвид, че лицето, което е титуляр на акаунта в приложението Lidl Plus, отразен при покупката има право да участва в играта и съответно да получи наградата, ако бъде изтеглено.

Покупка на стойност 13,98 лв. означава 2 участия. Покупка на стойност от 20,97 лв., идентифицирана с Lidl Plus, означава 3 участия т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка. 

Когато в апликацията/приложението Lidl Plus/ се генерира поне една възможност за участие (системата отчете покупка, съдържаща участващи продукти на минимална стойност), участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта директно през приложението. Поканата представлява съобщение в приложението.

Участникът завява участие, натискайки бутон „Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). В случай на спечелване на награда клиентският идентификатор на участника (това е клиентския номер в приложението Lidl Plus, генериран при първоначална регистрация в приложението) и, неговото собствено и фамилно име и телефонният му номер и имейл, записани в приложението при първоначална регистрация в самото приложението Lidl Plus, ще бъдат предадени на „МЕКСОН“ ООД.

Тегленето на печелившите участници ще се проведе на 31.07.2023 г.
Тегленето се осъществява от LIDL посредством специализиран софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. 

Изтеглените печеливши участници ще бъдат обявени на www.lidl.bg/medix най-късно в сряда, 02.08.2023 г. Обявлението ще включва публикуване на две имена на участника, както и частично изписване на телефонният му номер (пример 359895xxxxx69). Имената и телефонния номер са въведените в Lidl Plus при първоначална регистрация, в случай, че има несъответствие, Организаторите не носят отговорност. 

Всички участници, спечелили награди ще бъдат уведомени чрез нотификация в приложението Lidl Plus и устно по телефон или писмено по имейл, регистриран в приложението Lidl Plus, от служител/и на МЕКСОН.

Служител/и на МЕКСОН ще се свържат с печелившите в срок от 7 работни дни от датата на тяхното теглене. 

Печелившият участник трябва да потвърди желанието си за получаване на наградата в срок до 5 работни дни от датата на уведомяване, че е спечелил награда и да предостави информация за получаване на наградата, както и ЕГН за целите на данъчно третиране.
Стойността на награда подлежи на облагане съгласно чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В тази връзка всеки участник, спечелил награда е необходимо да съдейства с посочената по-горе информация. 

Ангажимент на МЕКСОН е, да изпрати наградата по куриер, за своя сметка, до посочения от печелившия участник адрес, в срок до 5 (пет) работни дни след предоставяне на пълна информация за доставка. Адресът на печелившия участник ще бъде посетен от служителите на куриерската компания само веднъж. В случай че служителят на куриерската фирма не може да предаде наградата, тя ще остане на съхранение в най-близкия офис на съответната куриерска компания. Съответният участник ще бъде уведомен от куриерската компания за адреса на офиса чрез обаждане или SMS известие на телефона, предоставен от участника. Печелившият участник губи правото си да получи наградата, ако в срок от 6 работни дни не посети лично офиса на куриерската служба, за да си вземе наградата.

Всички продукти с марка Medix и/или Alvina налични в търговска верига LIDL. Наличността на продукти зависи от търговската политика на търговска верига LIDL и е възможно да се различава в различни региони и/или обекти от веригата.

Всеки участник, активирал (натискайки бутон „Потвърди участие“) поне едно участие в приложението Lidl Plus, автоматично получава възможност да участва в тегленето на 1 от 20 смарт часовника Garmin vívomove® Sport 010-02566-00. Един участник може да активира неограничен брой участия, но може да бъде изтеглен само веднъж и би имал право само на една награда.

Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. Наградите не могат да се изплащат в пари.
 

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара