Спечелете 7 дневна почивка с кемпер или паричната й равностойност

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, с постоянен адрес в Република България което отговаря на условията за участие, предвидени в тези Общи условия, достъпни на адрес https://credissimo.bg, (по-долу „Участник“), което:

Попълни форма за участие в Играта на Профила на Credissimo във Facebook или на страницата https://credissimo.bg/pochivkanavreme, като предостави имейл, телефон и първо име и фамилия за контакт;

Организаторът осигурява 1 брой ваучер на обща стойност 2250 лева за 7 дни (6 нощувки) наем на кемпер, притежаван от дружествата от групата на Camperisimo https://camperisimo.com (по-долу „ваучера“). Ваучерът включва услуга по предоставяне ползването на кемпер и допълнителна такса „Подготовка и почистване на кемпера“. По желание на приносителя на ваучер и срещу допълнително заплащане могат да бъдат използван и допълнителни пакети и/или екстри.

Ваучерът може да бъде използван само от спечелилия Участник, като не може да бъде преотстъпван за ползване от трето лице. Ваучерът може да бъде използван еднократно, само за един наемен период по един Договор за наем и само за един кемпер, в срок до 31.12.2023 г. включително.

Ползването на ваучера може да стане след предварителна резервация на кемпер на телефон на CAMPERISIMO 0888677676 или на място на адрес : гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84 и съобразно наличността за желания период.

Всеки може да разгледа предлаганите от CAMPERISIMO кемпери на www.camperisimo.com, като спечеленият ваучер може да се използва за наем на кемпер с дневна наемна цена до 300 лв. с ДДС включително или от категории полуинтегрирани, алковен и кемперван в избрания наемен период съгласно поместената на www.camperisimo.com цена на всеки от кемперите.

При избор на награда – ваучер и неизползване на ваучера за целия или за част от периода от 7 дни равностойността на ваучера в пари за целия или за неизползваната част от периода не се изплаща.

При неизползване на спечеления ваучер в срок до 31.12.2023 г. ваучерът се анулира и не може да бъде използван за бъдещ период.

Спечелилият Участник няма да има право да използва ваучера, в случай че се откаже да сключи Договор за наем на специален автомобил тип кемпер и/или да приеме Общите условия към него и/или откаже да предостави и/или не предостави гаранционен депозит за периода на ползване на кемпера в размера, определен за съответния кемпер на www.camperisimo.com.

За целите на използване на ваучера и наемането на кемпер са приложими следните условия:
1 За ползването на кемпер се сключва Договор за наем на специален автомобил тип кемпер и се приемат Общите условия към него на предоставящия ползването Наемодател, а именно – дружество от групата на CAMPERISIMO.
2 Лицето, което ще управлява кемпера по време на неговото ползване, трябва да има валидно СУМПС категория В, да е на възраст между 20 г. - 65 г. и да има поне две години стаж като активен шофьор. CAMPERISIMO си запазва правото да откаже предоставянето на кемпер на лице, което не отговаря на Общите условия за наемане на кемпер от CAMPERISIMO.
3 Кемперът се предоставя за ползване след 9.00 ч. всеки ден на адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път“№ 84 срещу подписан Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила и внесен гаранционен депозит от наемателя по Договора за наем (спечелилият ваучера участник). Депозитът обезпечава грижливото използване на наетия автомобил по предназначение и служи за :
- пълно/частично покриване на всякакви щети по автомобила, причинени през срока на договора;
- зареждане с гориво – само в случаите, когато кемперът е върнат незареден;
- заплащане на такси при забава за връщане на кемпера;
- за други случаи, посочени в Договора за наем на кемпера;
4 Връщането на кемпера се извършва до 17.00 ч. в последния ден на ползване срещу Приемо-предавателен протокол на адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път“ № 84. Зареждането на кемпера с гориво за периода на ползване е за сметка на Наемателя по Договора за наем, като кемперът се получава с пълен резервоар с гориво и трябва да бъде върнат на Наемодателя по Договора за наем с пълен резервоар с гориво.

По желание на спечелилия участник Организаторът може да замени ваучера срещу паричната му равностойност;

Наградата или паричната й равностойност се осигурява от Организатора и ще бъде раздадена от Организатора.

Участникът в Играта, който печели награда, се определя чрез електронно теглене, в което участват всички участници по реда на т. 4, независимо дали са участвали в Играта през Профила на Credissimo във Facebook или на страницата https://credissimo.bg/pochivkanavreme. Тегленето се извършва автоматично на 14.08.2023 г., чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите.

След определяне на 1 (един) печеливш Участник Организаторът може да изтегли по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Общи условия. В случай, че и с резервните изтеглени печеливши Участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и наградата остава неразпределена.

Организирането на раздаването на наградата или паричната й равностойност се осъществява от Организатора, който осъществява контакт с печелившите участници на посочените от последните имейл или телефонен номер.

Краен срок - 13 август 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара