Спечелете 96 броя Costa Freddo Set и 64 броя Costa Summer Bag

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 август 2023

Как се участва:

Чрез покупка на поне 2 продукта Costa Coffee за поне 2 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващи напитки са всички изброени по-долу готови напитки, в чийто състав е включен кафе-продукт с търговска марка COSTA, закупени от Участващи обекти* ("Участващи напитки"):

    Costa Coffee Freddo Espresso
    Costa Coffee Freddo Cappuccino
    Costa Coffee Espresso Tonic

*Участващи обекти са заведения за консумация на място на територията на република България, които предлагат някоя или всички от Участващите напитки ("Участващи обекти").

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията с регистрация на касова бележка за закупени два или повече Участващи продукта в една касова бележка са:

    Costa Summer Bag (включващ плажна чанта Costa Coffee и преносима чаша CostaCoffee) – 64 броя

    Costa Freddo Set (включващ пакет 200гр. мляно кафе Costa Coffee, кутия NESPRESSO® съвместими капсули Costa Coffee, кутия прясно мляко BARISTA, 2 бр. чаши Costa Freddo и капучинатор Bialetti) - 96 броя

Всеки потребител, който отговаря на изискванията за право на участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията„Спечели награди с Costa Coffee“, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

1. Закупи два (2) или повече Участващи продукта (посочени в част 6 по-горе) на обща стойност не по-малко от 2лв., в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство, като в една касова бележка следва да бъдат посочени поне две Участващи напитки и тяхната стойност.

Участващите напитки могат да бъдат комбинация от 2 или повече различни или 2 или повече еднакви Участващи напитки.

2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес http://bg.costacoffee.com/promoв периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Две имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.

    Снимка* на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ, и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например "артикул 1", "артикул 2" и т.н. няма да бъдат приемани при участие.

*Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи напитки, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо колко пъти са достигнати минималните изискваня за брой Участващи напитки и стойност, които фигурират в нея.

С една уникална регистрация, с една касова бележка, може да се спечели само една награда.

3. След всяка регистрация по точка 8.1.2, Участникът разбира дали и каква награда е изтеглена. В случай че не печели, се изписва съобщение за това.

В случай че след регистрацията е отбелязана награда, Организаторът пристъпва към извършване на ръчна проверка на регистрацията, вкл. регистрираната касова бележка и данни за покупката, с цел установяване дали същата съответства на тези правила и условията за предоставяне на наградата. Участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! В рамките на 5 работни дни след регистрацията и получаването на информативния имейл, Пaртньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице валидна регистрация, направена в съответствие с тези правила. В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с тези правила, Партньорът или Организаторът изпращат потвърдителен имейл за спечелената награда, като с този имейл се посочва и информация за доставката на наградата (повече информация за доставката - в т. 9.2).

В случай на невалидна/несъответстваща с тези правила регистрация, участникът получава имейл, който го информира за несъответствието на неговата регистрация с настоящите официални правила и в този случай награда не се предоставя.

4. За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация от потребител, отговарящ на условията по т.4. и тези правила, с коректно въведени данни по т.8.1.2. с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващи напитки съобразно изискванията, посочени в т.8.1.1. в периода на Промоцията и отговаряща на останалите условия по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо колко пъти са достигнати минималните изискваня за брой Участващи напитки и стойност, които фигурират в нея.

При спечелване на награда и получен потвърдителен имейл за спечелена награда, представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон след преминалата проверка (в рамките на 5 работни дни след изпращането на информативния имейл), с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата – тези данни следва да се подадат в срок до 5 дни. В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившият участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Наградите по т.7.1. ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изпращане на потвърдителен мейл за спечелена награда до печеливш участник, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара