Спечелете три големи награди по избор на стойност до 500 лв. от Vidas

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез покупка на продукти Vidas за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продуктите, които участват в кампанията, са:

Газирана напитка VIDAS Boost, 250 мл, кен
Газирана напитка VIDAS Zen, 250 мл, кен
Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 250 мл, кен
Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 250 мл, кен
Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 250 мл, кен
Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 1 л, PET
Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 1 л, PET
Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 1 л, PET
Газирана напитка VIDAS Нар с черен кимион, 275 мл, стъкло
Газирана напитка VIDAS с листа от смокиня, 275 мл, стъкло
Газирана напитка VIDAS Бял бъз с лимон, 275 мл, стъкло
Студен Чай VIDAS Праскова с Жълт Кантарион , 250 мл
Студен Чай VIDAS Мурсалски Чай с Лимон , 250 мл
Студен Чай VIDAS Праскова с Жълт Кантарион , 1 л, PET
Студен Чай VIDAS Мурсалски Чай с Лимон , 1 л, PET
Студен Чай VIDAS Праскова с Жълт Кантарион , 240 мл, стъкло
Студен Чай VIDAS Мурсалски Чай с Лимон , 240 мл, стъкло

Общ брой и вид на наградите, допустимост за участие:
3 (три) големи награди, посочени по избор от печелившите участници в процеса на регистрацията в кампанията на сайта: www.vidas.bg/promo. Стойността на посочената награда не може да надвишава 500 лв. с ДДС. Стойността на наградата се определя на база пазарната стойност на посочената от печелившия участник награда и трябва да е налична за закупуване на територията на Р.България към периода на кампанията.

Не се допуска замяна на спечелените награди с паричната им равностойност или с друга награда.

В тази активност право на участие има всяко дееспособно физическо лице с местоживеене в България, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в кампанията, с изключение на лицата, работещи за Организатора, техни съпрузи, както и техни роднини, в това число деца, родители, братя или сестри.

Всеки, желаещ да участва в кампанията на VIDAS, участва в томбола за описаните в т. 4.1. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу стъпки, а именно:

Да е закупил продукти VIDAS за миниум 5 (пет) лева с ДДС, в каквато и да е комбинация от видове напитки (газирани и/или студен чай), разфасовки (250 мл, 275 мл, 1 л) и вкусове, изрично описани в т.3.

Да се е регистрирал за участие в сайта на кампанията: http://www.vidas.bg/promo, като е попълнил всички задължителни полета, а именно:
а) собствено име и фамилия по лични документи;
б) телефонен номер;
в) имейл;
г) четлива снимка на касовата бележка (в някой от следните формати: png, jpeg, pdf, в размер до 5MB). Важно! – на касовата бележка следва да са видимо изписани съвкупно името, количеството и стойността на закупения продукт с търговска марка „VIDAS”; нечетливи и/или непълни снимки на фискални бонове се дисквалифицират служебно;
д) да опише в указаните полета датата на фискалния бон, както и неговият индивидуализиращ номер (най-често в долния ляв ъгъл, близо до датата); при разминаване между датата и номера на фискалния бон на снимката и в полетата за описване, участникът се дисквалифицира по служебен ред;
е) да напише в свободен текст голямата награда, която би желал да получи от Организаторите, в случай че бъде изтеглен на случаен принцип за печеливш.
ж) потвърждение (чрез отметка за съгласие), че приема Официалните правила на кампанията и е съгласен е с Политиката за поверителност; навършил е 18 години и живее на територията на Република България.

Един касов бон може да бъде регистриран еднократно за целия период на кампанията, съгласно т.2. Тази регистрация дава право на участие във финалната томбола, в случай че са спазени всички условия по настоящия документ.

Регистрираните касови бележки подлежат на задължителна проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответната касова бележка се счита за невалидна, а участникът губи право за участие в играта до края на играта.

Тегленето на печелившите участници за голямата награда ще се извършва до 5 (пет) работни дни след изтичането на кампанията чрез специално разработен за целта софтуер.

Всички печеливши ще бъдат обявени на официалната страница на кампанията: www.vidas.bg/promo, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

На база предоставения мобилен номер и имейл адрес, представител на Организатора на кампанията ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и да получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не могат да бъдат открити по телефон или електронна поща, или не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата.

Спечелените награди ще бъдат доставени за сметка на Организатора до всеки валидиран участник, в срок до 45 (четиресет и пет) работни дни след след установяване на успешен контакт между Победител и организатор и уточняване на всички необходими детайли, ако естеството на наградатата го позволява.

Краен срок - 30 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара