Спечелете 50 броя шезлонги, 100 плажни чадъра и 400 стека Pepsi 0.33L

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://omnixplore.com/pepsi/promo/winners.pdf

Как се участва:

Чрез покупка на Pepsi продукти за поне 2 лв и регистрация на касов бон

Пълни правила:

Промоцията се провежда от 17.07.2023г до 30.09.2023 г., във всички търговски обекти
предлагащи бутилирани продукти с марка Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, Evervess.

Продукти и опаковки участващи в Промцията : продукти с марка Pepsi, Pepsi Max, Mirinda,
7Up, Evervess независимо от разфасовката 0.33L/0.5L/1L/1.5L/2L/2.5L.Pepsi Cola, Pepsi Max,
Mirinda, 7UP, Еvervess са запазени търговски марки на PepsiCo. Inc.

Във всички търговски обекти предлагащи бутилирани Pepsi продукти в посочените марки и разфасовки в т.7, ще се провежда описаната по-долу механика, при която могат да спечелят награди след регистрация на касова бележка на www.pepsi-bg.com/promo. За участие в Промоцията, участникът трябва да закупи бутилка/и по избор от участващите продукти и опаковки от обект, в който се продават търговски марки Pepsi, Pepsi Max, Mirinda, 7UP, Evervess. Покупката трябва да бъде с обща минимална стойност от 2 лв. отразена на една касова бележка издадена от търговския обект, в който са закупени съответните Участващи продукти. Касовата бележка ще удостоверява извършената покупка и ще съдържа номер, нужен за регистрация за участие в томболата.

След това лице, желаещо да участва в Промоцията, трябва да регистрира номера от касовата
си бележка в регистрационната форма на www.pepsi-bg.com/promo запише следните данни: двете си имена (име и фамилия), номер на мобилен телефон (08xх 1234567) за връзка, както и задължителните данни (цифри) от касовата бележка (номер на касов бон) и час на покупката по касовата бележка, издадена от търговски обект, отразяваща закупен/ и Участващи продукти.

За да увеличи шанса си да спечели, всеки участник може да участва повече от веднъж в Томболата, спазвайки механизма за участие, описан в т. 8, т. 9 и т. 10 и т. 11.

Един участник може да спечели само една награда, ако бъде изтеглен в томболата като печеливш, независимо от броя на касовите бележки, които е регистрирал.

В Промоцията ще бъдат раздадени общо:
- 50 броя шезлонги
- 100 броя плажни чадъра
- 400 броя стек Pepsi 0.33L

Наградите се теглят всяка седмица и не се допуска размяна на спечелната награда срещу
паричната и равностойност или с друга награда.

Резултатите от тегленето на наградите се публикуват на сайта www.pepsi-bg.com/promo до 7
дни след изтегляне.

За получаване на наградата организаторът се свързва със спечелилия участник по телефона,
което включва: разясняване на механизма по процедурата за получаване на наградата като
адрес и ден за доставка, куриер, валидация на касова бележка и всичко включено в общия
процес за получване на наградите подробно описани в раздел VIII от Официалните правила на
Промоцията, а при невъзможност за установяване на контакт по телефон – свързване чрез
имейл, ако такъв е предоставен от участника.

При свързване със спечелилия участник последният следва да изпрати снимка на касовата
бележка по имейл, за проверка от организатора за валидно участие.

Всички награди се доставят безплатно на Печеливши участници след представяне на
оригиналите на регистрираните касови бележки и подписване на приемо-предавателен
протокол.

Участниците са длъжни да съхраняват касовите бележки за целия период и при спечелване
на награда да предоставят за справка оригинал на касова/и бележка/и. За целите на настоящите
правила под оригинал на касова бележка се има предвид екземплярът, който участникът е
получил в търговски обект при извършване на покупката. На адреса, посочен от печелившия
участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за
това от печелившия. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на
куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на
куриерската служба, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси
там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се
връща от куриера на Организатора и печелившият губи правото си да получи наградата си.
Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица

Краен срок - 30 септември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара