Спечелете 4 ваучера по 500 лв. и 30 ваучера по 100 лв. за пазаруване в Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 11 юни 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Fairy, Mr. Proper и Swiffer от магазини Kaufland за поне 5 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира на територията на Република  България, във всички магазини на Kaufland, посочени в Приложение 2.

Всички продукти с марка Fairy, Mr. Proper и Swiffer, продавани в Участващите магазини участват в Кампанията.

Като част от Кампанията се предлагат следните награди/ваучери, в съответствие с настоящите Официални правила:

    Награда ВИД 1 (дневни награди): – Ваучер за пазаруване в Kaufland на стойност 100лв. Ваучерите могат да се използват за закупуване на продукти в Kaufland и са валидни в продължение на период от 5 години;

    Награда ВИД 2 (седмични награди):  Ваучер за пазаруване в Kaufland на стойност 500лв. Ваучерите могат да се използват за закупуване на продукти в Kaufland и са валидни в продължение на период от 5 години;

В рамките на тази Кампания един участник може да спечели само една награда, независимо от вида й.

МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

За участие и валидна регистрация в Кампанията, и за да имат възможността да спечелят една от наградите, присъждани от Организатора в рамките на тази Кампания,  Участниците трябва да спазят следния механизъм:

    Участникът е необходимо да закупи по време на Кампанията продукт/и от участващите в нея , които е закупил от  магазин на Kaufland и  да може да предостави доказателство за покупката си,  (фискална касова бележка/данъчна фактура)  продукти в една касова бележка трябва да са на стойност не по-ниска от 5 лева с ДДС;

    Участниците избират дали да се регистрират или да се логнат на Уебсайта на Кампанията, като коректно и пълно попълнят в регистрационния формуляр на уебсайта изискваните лични данни, попълването на тези данни е задължително за валидната регистрация в Кампанията;

    Участникът трябва да се регистрира специално за Кампанията на уебсайта https://pgonlinepromos.bg/, чрез качване на една или повече снимки на  фискална касова бележка/данъчна фактура, които удостоверяват покупката на Участващите продукти в Кампанията през Срока на Кампанията, но не по-късно от 23:59:59 ч. на 11.06.2023, като това се направи в специално посветения за Кампанията раздел и в съответствие с необходимите условия, посочени в Раздел 7.2 по-долу. Неуспешното качване на ясна и четлива снимка на фискалната касова бележка/ данъчната фактура за покупка на Участващи продукти води до невалидна регистрация;

    Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е ясна и четлива;
    Снимката не трябва да бъде преекспонирана или сканирана;
    На снимката не трябва да има повече от една касова бележка;
    На снимката трябва да има само и единствено касовата бележка;
    На снимката трябва ясно да се виждат: обектът, от който са закупени продуктите, номерът на касовата бележка, описанието на закупените продукти и тяхната стойност, общата стойност на покупката, датата и часът на покупката.

* Обработката на снимката от касовата бележка, от страна на Партньора, може да отнеме до 24 часа.

    Участниците имат право да регистрират само фискални касови бележки и данъчни фактури за покупки на Участващи продукти, които са направили  за лична употреба. Участващи продукти или фискални касови бележки/ данъчни фактури, придобити по друг начин (напр. като подарък, заем, мостра, за професионална, търговска, бизнес или друга нелична употреба и др.) или незаконно, не дават право на Участника да участва в Кампанията или да получава каквито и да е награди, присъждани като част от  нея;

    Участникът трябва да използва валиден, личен имейл адрес за регистрация;

    Един Участник може да се регистрира и да качи неограничен брой фискални касови бележки/данъчни фактури в периода на  Кампанията, но може да получи само една награда, независимо от вида й;

    От един имейл адрес може да спечели само един Участник. ;

    Една и съща фискална касова бележка/ данъчна фактура може да бъде регистриран/а в Кампанията само веднъж. Ако Организаторът получи една и съща фискална касова бележка / данъчна фактура от два или няколко различни имейл адреса, тя ще бъде взета под внимание само за имейл адреса, съответстващ на първата регистрация, като редът на регистрациите е хронологичен, свързан с момента на постъпване в базата данни на Партньора, а не с момента на изпращане на фискалната касова бележка / данъчната фактура;

Лицата, спечелили наградите, присъдени в рамките на Кампанията, ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер  на случаен принцип, тегленията  ще се проведат под контрол на Партньора, при следните условия:

    Тегленията на дневните награди ще се провеждат всеки ден, а тегленията на седмични награди ще се провеждат всяка седмица.

    Всички валидни регистрации, направени от Участниците  в Срока на Кампанията, съгласно настоящите Официални правила, ще участват в тегленето;

След като победители бъдат определени, Организаторът започва процеса на валидиране, в рамките на който се проверява спазването на условията за регистрация на Участниците и спазването на всички изисквания съгласно настоящите Правила.

С участниците, определени за победители, ще се осъществи контакт на имейл адреса, използван за регистрация в Кампанията, в рамките на 7 (седем) работни дни от определянето им за победители, в часовете между 09:00 и 18:00 ч; използваният имейл адрес служи за идентификацията на Участниците и за контакт с тях. Ако с някой Участник не може да се установи контакт след 7 (седем) работни дни, се установява контакт с резервите на съответния победител.

За да завърши процеса на валидиране, Участникът трябва да предостави на Организатора, с имейл до igra@grey.bg, информацията, необходима за неговата идентификация и валидиране. В имейла от Участника ще бъде поискано да попълни необходимите в процеса на валидирането и връчването на наградата данни.

    Участникът потвърждава, че е съгласен с Правилата и декларира следната информация: три имена, дата на раждане, телефонен номер, адрес за доставка.

    След проверка на данните за контакт и правото на участие, Участниците ще бъдат помолени чрез имейл адрес, да изпратят подписана декларация за съгласие за обработка на лични данни,  ЕГН, три имена, адрес и други подробности в рамките на 7 (седем) работни дни, ако наградата е над 100 лв.

Победителите ще бъдат обявени чрез публикуването им на Уебсайта на кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/ в раздел, специално предназначен за тази Кампания в рамките на максимум 30 работни дни от датата на тяхното валидиране.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите на адресите, посочени от тях по време на процеса на валидиране, за сметка на Организатора, с частен куриер, максимум 2  опита, след края на процеса по валидиране на победители, но не по-късно от 30 работни дни от датата на публикуване на победителите  на Уебсайта на Кампанията и на https://pgonlinepromos.bg/. В деня на доставката, печелившите участници ще получат уведомяващо текстово съобщение (SMS) или обаждане от куриера.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара