Спечелете 4К BBQ Everdure, кутия за охлаждане, ваучери за месо, колонки, прибори и сетове за BBQ

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://staropramenpromo.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на промоционален продукт Staropramen и регистрадия на код.

Пълни правила:

За да участвате в Промоцията е необходимо да закупите продукти с марка Staropramen с промоционален етикет от следните опаковки и разфасовки:
    
Staropramen RGB - Стъклена бутилка за многоеднократна употреба, лимитирана серия (промоционален етикет) - 0,5л

Staropramen CAN - Кен за еднократна употреба, лимитирана серия (промоционален етикет) - 0,5 л

Всеки клиент, закупил през периода на Промоцията продукти с марка Staropramen от лимитирана промоционална серия кен 0,5 л. или стъклена бутилка 0,5 л, има възможност да участва в Промоцията. За целта участникът трябва да посети в срока на Промоцията уебсайтa www.staropramenpromo.bg, да въведе ръчно кода (който се намира под капачката на промо-бутилката или под езичето на промо-кена на закупените продукти Staropramen от лимитирана серия), както и мобилен телефон(по-долу телефонен номер или телефон).

Посочваният телефонен номер служи за идентификатор на участника, като натрупването на регистрираните кодове се извършва към посочения телефонен номер, както и за осъществяване на връзка с участника при спечелване на награда.

При въвеждане на кодове с друг телефонен номер – се извършва отделно натрупване и отделно участие в играта.

Всеки участник е длъжен да провери верността на въвеждания от него телефонен номер.

Сайтът може да бъде посетен и след сканиране на QR кода на продукт Staropramen от лимитирана серия промо-кен или промо стъклена бутилка 0,5 л.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Наградите, могат да бъдат спечелени на лотариен принцип само от лица, отговарящи на изискванията на тези Официални правила и в частност на изискванията на част 4 по-горе.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

Сет за BBQ сервиране - 50 броя
Мини Bluetooth колонка - 50 броя
Прибори за BBQ - 50 броя
Кутия за охлаждане - 10 броя
4К BBQ Everdure от Хестън Блументал - 10 броя
Ваучер за месо на стойност 99 лева - 10 броя

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

За да участва за награда от Промоцията, участникът трябва да регистрира в рамките на срока на Промоцията кодове от промо-продукти Staropramen от лимитирана серия, а именно код от промо-кен 0,5 л или промо стъклена бутилка 0,5 л на staropramenpromo.bg. Участващите промо-продукти могат да бъдат закупени от свободно избран обект, предлагащ продукти под марка Staropramen, в който са налични промо-продуктите.

В срока на Промоцията Участникът трябва да посети уебсайтa www.staropramenpromo.bg, да въведе ръчно кода (под капачката на промо-бутилката или под езичето на промо-кена Staropramen от лимитирана серия), както и мобилен телефон.

Участникът може да регистрира кодове по всяко време в срока на Промоцията .

Малки награди (Сет за BBQ сервиране, мини Bluetooth колонка или Прибори за BBQ )

При регистриране на 1 (един) код от продукт Staropramen от лимитирана серия промо-кен или промо-бутилка 0,5 л участникът може да избере да участва за една от следните малки награди: Сет за BBQ сервиране, мини Bluetooth колонка или Прибори за BBQ. Участникът може и да избере да не участва в теглене за някоя от малките награди, а директно съответният код да се добави към необходимите кодове за участие за голямата награда съгласно т. 8.6 по-долу.

Всеки участник може да се спечели максимум една малка награда от вид, в т.ч. независимо от броя регистрации с различни телефонни номера.

При спечелване на награда с регистриран код, този код не участва в играта за спечелването на други награди.

Кодове, с които е играно за малки награди, но не са спечелени малки награди – автоматично се регистрират за участие за спечелване на голяма награда барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“.

Специална моментна награда „Ваучер за месо“

Участник има право да участва за тази специална моментна награда, само ако е изпълнил следните условия: да регистрира единствено първоначалния си код за участие (най-първия код регистриран от съответния участник) и само ако достъпи сайта на Промоцията чрез линк, генериран и изпратен му от друг вече регистриран (регистрирал кодове) участник. В този случай участникът има право да избере да регистрира 1 (един) код от продукт Staropramen от лимитирана серия промо-кен или промо-бутилка 0,5 л за участие за Ваучер за месо.

Участникът може и да избере да не участва в теглене за Ваучер за месо и може да избере да участва за една от следните малки награди: Сет за BBQ сервиране, мини Bluetooth колонка или Прибори за BBQ. Участникът може и да избере да не участва и в теглене за някоя от малките награди, а директно съответният код да се добави към необходимите кодове за участие за голямата награда съгласно т. 8.6 по-долу.

Един участник има право да участва за наградата Ваучер за месо само при регистрация на първия си код в Промоцията, която регистрация става чрез специален линк генериран и предоставен от друг вече регистриран участник. При последваща регистрация на кодове участникът не получава възможност за участие за наградата Ваучер за месо.

Един участник има право да спечели максимум един Ваучер за месо, в т.ч. независимо от броя регистрации с различни телефонни номера.

Всеки регистриран участник има право да предоставя неограничен брой линкове за регистрация на други лица.

Код, с който е спечелен Ваучер за месо, не участва в играта за спечелването на други награди.

Код, с който е играно за Ваучер за месо, но не е спечелен Ваучер за месо – автоматично се регистрира за участие за спечелване на голяма награда барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“.

Голяма награда барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“

Участникът трябва да регистрира поне 38 (тридесет и осем) непечеливши кода (кодове, с които не са спечелени други награди) от продукт Staropramen от лимитирана серия промо-кен или промо-бутилка 0,5 л, за да участва в томбола за награда 4К BBQ Everdure от Хестън Блументал.

Регистрираните кодове за малки награди (Сет за BBQ сервиране, мини Bluetooth колонка или Прибори за BBQ), Ваучер за месо или допълнителна малка награда „Кутия за охлаждане“, с които не е спечелена награда – автоматично се регистрират за участие в играта за голямата награда барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“.

Един участник има право да спечели максимум една голяма награда барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“, в т.ч. независимо от броя регистрации с различни телефонни номера.

Допълнителна малка награда „Кутия за охлаждане“

След регистрация на 19 кода за голямата награда барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“, при регистрацията на всеки последващ код, участникът има право да избере да участва за допълнителна малка награда „Кутия за охлаждане“ (моментна награда). В този случай за участие за наградата Кутия за охлаждане, участникът следва да регистрира 1 бр. код от продукт Staropramen от лимитирана серия промо-кен или промо-бутилка 0,5 л.

Код, с който е спечелена допълнителната малка награда Кутия за охлаждане – не участва в играта за спечелването на други награди.

Код, с които е играно за допълнителна малка награда Кутия за охлаждане, но не е спечелена допълнителна малка награда Кутия за охлаждане – автоматично се регистрира за участие за спечелване на голяма награда барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“.

Всеки участник може да се спечели максимум една допълнителна малка награда Кутия за охлаждане, в т.ч. независимо от броя регистрации с различни телефонни номера.

Един код може да се регистрира само веднъж и с него може да се спечели само една моментна награда (малки награди: Сет за BBQ сервиране, Bluetooth колонка или Прибори за BBQ, Ваучер за месо или допълнителна малка награда „Кутия за охлаждане“). В случай, че кодът не печели моментна награда, той се регистрира автоматично към томболата за голяма награда. В случай, че кодът печели моментна награда, той не участва за други награди.

Тегленията на всички награди ще се реализират чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който ще изтегля на случаен принцип измежду всички успешно регистрирали се в играта участници.

Моментни награди

Тегленията на моментните награди (Сет за BBQ сервиране, мини Bluetooth колонка, Прибори за BBQ, Кутия за охлаждане, Ваучер за месо) ще се случват веднага след регистриране на код в срока на промоцията и съгласно тези Официални правила, като спечелилите участници ще бъдат уведомени веднага, ако печелят.

Голяма награда

В срок от 10 работни дни от края на Промоцията ще бъдат изтеглени десетима печеливши за награда барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“ измежду всички участници, успешно регистрирали 38 непечеливши кода с покупка на продукти Staropramen от лимитирана серия промо-кен или промо-бутилка 0,5 л (всички участници с валидно съгласно тези Официални правила участие за голямата награда).

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички кодове, които са регистрирали и с които са спечелили награда.

Един участник може да спечели не повече от 1 (един) брой от вид от моментните предметни награди, , както и не повече от една голяма награда - 4К BBQ Everdure от Хестън Блументал – в т.ч. независимо от броя регистрации с различни телефонни номера

След въвеждане на 38 кода, достатъчни за участие в томболата за голямата награда барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“, всеки участник получава възможност да попълни въпросник. При вярно попълнени всички отговори участникът удвоява шанса за спечелване на награда. Въпросникът се попълва еднократно. За удвояване на шансовете за спечелване не се изисква регистрация на допълнителни кодове или покупка на продукти.

Участниците, спечелили моментна награда (Сет за BBQ сервиране, мини Bluetooth колонка, Прибори за BBQ, Кутия за охлаждане, Ваучер за месо) ще бъдат известени чрез SMS на посочения от тях мобилен номер. В SMS-а ще им бъде предоставен телефонен номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) работни дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият участник не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, този участник губи правото си да получи наградата и организаторът има право да предостави тази награда на други участници, отговарящи на изискванията на тези Официални правила или да се разпореди с тази награда, както намери за добре.

В рамките на 30 (десет) работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена за сметка на Организатора с куриер на посочения от участника адрес. Ако спечелилият не може да бъде открит на посочения от него адрес, съответно по правилата на куриера, и изпратената награда бъде върната на Организатора – спечелилият участник губи правото си върху наградата и Организаторът има право да се разпореди с нея, както намери за добре.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, отговарящи на условията за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални правила, срещу предоставяне на печелившия/печелившите код/кодовете, с които е спечелена наградата, и представяне на документ за самоличност за удостоверяване, че е бил пълнолетен към началната дата на Промоцията.

Наградата барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“ се предоставя по следния начин и при следните условия:

• След изтичане на срока на Промоцията, Организаторът изтегля на случаен принцип 10 участници, които печелят голямата награда, от всички, които отговарят на изискванията на настоящите Официални правила за участие в тегленето на голямата награда.

• Организаторът съобщава на спечелилите участници, че са спечелили награда чрез изпращане на SMS на регистрирания от тях телефонен номер.

• В срок от 5 (пет) работни дни след уведомлението за спечелване на награда чрез SMS, спечелилият участник е длъжен да се обади на посочения в уведомителния SMS телефонен номер и да потвърди устно по телефона притежаването на кодовете, с които е участвал, както и желанието и възможността си да се възползва от наградата при описаните по-долу условия. Спечелилият участник следва да посочи адрес за доставка, както и ЕГН, което е необходимо за правилното счетоводно и данъчно отчитане на получената награда. Ако спечелилият участник не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, този участник губи правото си да получи наградата и организаторът има право да предостави тази награда на други участници, отговарящи на изискванията на тези Официални правила или да се разпореди с тази награда, както намери за добре.

• В деня на и преди получаването на наградата барбекю „4К BBQ Everdure от Хестън Блументал“ спечелилият участник е длъжен да предостави на представител на Организатора кодовете, с които е спечелил, за да се възползва от наградата си, както и да покаже лична карта, с която да удостовери самоличността си и че е бил пълнолетен към началната дата на Промоцията.

• Ако спечелил участник не потвърди устно в указания срок, че пази и съхранява печелившите кодове, и/или ако откаже да се възползва от наградата, Организаторът има право да предостави наградата на друг участник, отговарящ на условията за участие за голямата награда, или да се разпореди с нея, както намери за добре.

• Транспортните разходи за доставка на наградата се поемат от Организатора.

При получаване на наградите участникът е длъжен да предостави на Организатора/ куриера печелившите код или кодове, с които е спечелил. В противен случай участникът няма право да получи наградата. 

Краен срок - 30 юни 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара