Спечелете iPhone 14 Pro, Apple iWatch 8 и Apple Airpods 3 от Fanta WTF

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 3 септември 2023

Как се участва:

Чрез регистрация на кодове от капачки на Fanta WTF.

Пълни правила:

„Участващи опаковки" са 500ml и 1.5L Fanta WTF с информация на етикет за COCA‑COLA APP и сребърна капачка (изображения на етикета и капачката са посочени в Приложение №2 към настоящите Правила).

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

1. Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple - 4 бр.

2. Apple Watch Серия 8 - 8 бр.

3. AirPods 3-то поколение - 16 бр.

Наградите по точка 7.1.1, 7.1.2., 7.1.3. са с пазарна стойност над 120 лв. с ДДС.

Приемайки награди с пазарна стойност над 120 лева с ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период, както и да заплати същата.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Закупете бутилка 500ML или 1.5L Fanta WTF с информация на етикет за COCA‑COLA APP и сребърна капачка. Под сребърната капачката ще откриете:

· уникален 10-символен код за мобилното приложение COCA‑COLA APP (мобилното приложение може да бъде свалено от тук à https://app.coca-cola.com/), който може да бъде регистриран в приложението. С необходимия брой код/кодове, съгласно правилата на играта, публикувани в COCA‑COLA APP и www.coca-cola.bg, може да играете за описаните награди в т. 7.

· Всеки 10-символен код под сребърна капачка на Fanta WTF е предназначен да се използва за регистрация за конкретната промоция и е с валидност до края на Промоцията (03.09.2023 г.), като след края на периода кодовете стават невалидни за използване в мобилното приложение COCA‑COLA APP и с тях не може да се участва за други игри и награди в приложението.

Регистрация:

Потребителят трябва да изтегли и направи регистрация в мобилното приложение COCA‑COLA APP, съгласно правилата и общите условия на приложението. Регистрацията трябва да бъде направена чрез мобилното приложение COCA‑COLA APP (налично в Play Store и App Store - https://app.coca-cola.com/). Регистрация на код може да бъде направена след регистрацията на профил в приложението, съгласно правилата за регистрация на профил в приложението. Регистрацията е безплатна и изисква следното:

·       E-mail адрес. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален имейл адрес.
·       Държава. Задължително е Участникът да избере държава.
·       Дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на COCA‑COLA APP.
·       Минималната възраст за участие в Кампанията е 16г.

Регистрацията и използването на приложението се извършва, съгласно описаните в него правила, с които при регистрацията потребителят се съгласява. С регистриране на код/кодове и заявяване на участие в теглене на награда в приложението, потребителят се съгласява и с настоящите правила на Кампанията.

Виртуални точки и как се използват:

Потребителите на COCA‑COLA APP могат да събират виртуални Fanta точки, които ще срещнат в приложението под наименованието: WTF (знак „F”) в „своите точки“. За избягване на всякакво съмнение за целите на настоящите правила под термина "Fanta точки" и "точки" следва да се разбира разменно средство, което няма паричен еквивалент и има значение единствено за целите и в рамките на настоящата промоция.

Всяка бутилка от 500ML и 1.5L Fanta WTF има уникален код под сребърната капачката. С въвеждането на всеки код в приложението COCA‑COLA APP автоматично прибавяте във виртуалните си точки една Fanta точка: 1 WTF (знак „F”), така че 1 код = 1 WTF (знак „F”).

С натрупването на определен брой WTF точки в „своите точки“ в рамките на сроковете и правилата на настоящата промоция, потребителят може да заяви участие за избрана от него игра от Промоцията и има шанс за спечелване на избрана от него награда.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.1., Участникът трябва да е регистрирал 20 кодa от участващите опаковки (всеки равняващ се на 1 Fanta = 1 WTF точка), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 4 бр. Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple;  като с това свое действие участникът автоматично се включва в томболата за наградата, описана в т. 7.1.1.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.2., Участникът трябва да е регистрирал 10 кода от участващите опаковки (всеки равняващ се на 1 Fanta = 1 WTF точка), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 8 бр.  Apple Watch Серия 8; като с това свое действие участникът автоматично се включва в  томболата за наградата, описана в т. 7.1.2.

·       За да  вземе участие за спечелване на награда, описана по точка 7.1.3., Участникът трябва да е регистрирал 5 кода от участващите опаковки (всеки равняващ се на 1 Fanta = 1 WTF точка), след което да влезе в полето с промоционални игри и да избере да участва за един от 16 бр. AirPods 3-то поколение; като с това свое действие участникът автоматично се включва в томболата за наградата, описана в т. 7.1.3.

Допълнителна информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

В Промоцията „Играй за награди с Fanta WTF“ няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове от един участник/потребител на приложението. В рамките на промоцията обаче може да бъде спечелена само една награда от вид от описаните в т. 7.1.1., 7.1.2 или 7.1.3. от един потребител.

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1.1., 7.1.2 и 7.1.3. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

·       1во теглене (08.05.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение;
·       2ро теглене (15.05.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Apple Watch Серия 8;
·       3то теглене (22.05.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение;
·       4то теглене (29.05.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Apple Watch Серия 8;
·       5то теглене (05.06.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple;
·       6то теглене (12.06.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Apple Watch Серия 8;
·       7мо теглене (19.06.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение;
·       8мо теглене (26.06.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Apple Watch Серия 8;
·       9то теглене (03.07.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple;
·       10то теглене (10.07.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Apple Watch Серия 8;
·       11то теглене (17.07.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение;
·       12то теглене (24.07.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Apple Watch Серия 8;
·       13то теглене (31.07.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение;
·       14то теглене (07.08.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Apple Watch Серия 8; х1 Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple;
·       15то теглене (14.08.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение;
·       16то теглене (21.08.2023 г.) – x1 AirPods 3-то поколение; х1 Apple Watch Серия 8;
·       17то теглене (04.09.2023 г.) –х1 Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple;

Тегленето на награди по точка 7.1.1., 7.1.2. и 7.1.3. ще бъде извършвано по следния начин:

·       Всяка седмица ще бъдат теглени определения брой награди, описани в точка 7.1.1, 7.1.2. и 7.1.3., по списъка и датите описани в точка 8.6., като печелившите ще бъдат информирани в рамките на една седмица след тегленето.

·       Участието в играта се извършва на седмична база след заявяване на билет за вземане на участие в седмична томбола.

·       Една регистрация на един код и съответно заявка за участие за определена награда регистрира участниците в следващото най-близко по време седмично теглене, за което те участват за награда.

Ако потребителят спечели награда, той ще бъде уведомен с имейл на електронната си поща. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:

·       При спечелване на награда от точка 7 участникът ще получи имейл на електронната си поща, с който е регистриран в COCA‑COLA APP. Печелившият, ще бъде помолен да предостави отговор на имейл: coca-cola-app@bespoke.bg своите три имена, ЕГН, адрес и телефон за връзка, за да получи физически наградата си. С изпращането на имейла участникът потвърждава съгласието си за получаване на награда.

o   Предоставените данни са необходими и ще използват само във връзка с физическото връчване на наградата и с изпълнение на законовото задължение на Организатора да декларира предоставената награда пред данъчните органи, съгласно точка 7.2.

o   Печелившият ще има срок от един месец след получаването на известието, че печели, да предостави необходимите данни. След изтичане на срока Организаторът няма задължение да предостави награда.

Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда, при некоректно подадена информация за контакт, когато информацията е непълна или когато участникът не може да бъде намерен на предоставените от него данни за контакт, както и ако се установи при връчване на наградата или на друг етап от промоцията, че участникът няма необходимата възраст за участие.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара