Спечелете 200 ваучера по 500 лв. от Mr. Bricolage

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://mr-bricolage.bg/news/win-game

Как се участва:

Чрез покупка за поне 50 лв. от магазини Mr. Bricolage и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на изискванията на настоящите Правила и което в периода на провеждане на Играта е изпълнило последователно следните условия:

        1. закупило е стоки от търговски обект - магазин „Мосю Бриколаж“ /Mr. Bricolage и/или от онлайн магазина на „Мосю Бриколаж“ /Mr. Bricolagе на стойност минимум 50 лева,

         2. посетило е страницата на „Мосю Бриколаж“ /Mr. Bricolagе - www.mr-bricolage.bg  и се е регистрирало като Участник в Играта. Регистрацията на Участника се извършва чрез попълване на онлайн форма на www.mr-bricolage.bg, в която се попълват данни за касов бон ( (номер и дата на издаване на касовия бон) на стойност минимум 50 лева, както и необходимите данни за контакт с лицето (име и фамилия, телефон и e-mail);

        3. приело е настоящите Общи условия. Задължително условие за участие в Играта е запознаването с настоящите Общи условия. С регистрацията в Играта, Участникът потвърждава, че е запознат и приема настоящите правила и че доброволно предоставя посочените в т. VII лични данни, които ще бъдат събирани и обработвани от Организатора за посочените цели.

Неизпълнението, на което и да било от условията посочени в т. 7, т. 8 и т. 10 от настоящите правила, води до невъзможност на лицето да участва в избора на печеливши Участници. В случай, че лице не желае да предостави своите лични данни, както и в случай, че лицето е малолетно или непълнолетно, същото няма право да се включи в Играта като Участник.

Наградите, които участват в Играта са следните:  200 бр. ваучери за пазаруване в търговски обект-магазин на „Мосю Бриколаж“ /Mr. Bricolage, всеки един на стойност по 500 лв.

Ваучерът представлява документ на определена стойност, който дава право да се пазаруват стоки от физическите магазини на „Мосю Бриколаж“ /Mr. Bricolage („Доверие Брико“ АД),  в т.ч.:

    • Гр. София – Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115;
    • Гр. София – Люлин, бул. „Европа“ № 171;
    • Гр. София – София Ринг Мол, ниво 0, бул. „Околовръстен път“ № 214;
    • Гр. Перник, ул. „Юрий Гагарин“ № 2А;
    • Гр. Пловдив, бул. „6 септември“ № 223-А;
    • Гр. Пловдив, ул. „Македония № 2, до БИЛЛА;
    • Гр. Варна, ж.к. Младост, ул. „Вяра“ № 3;
    • Гр. Благоевград, ж.к. Струмско, бул. „Яне Сандански“ № 1;
    • Гр. Бургас, бул. „Захари Стоянов“ № 1;
    • Гр. Плевен, ул. „Асен Халачев“ № 2, до ВИЛЛА;
    • Гр. Русе, ул. „Липник“ № 2;
    • Гр. Добрич, Околовръстен път № 56 (Добротица).

Валидността на ваучера е до 31.12.2023 г.

Стойността на всеки ваучер може да бъде използвана за закупуване на стока и/или стоки от физическите магазини на „Мосю Бриколаж“ /Mr. Bricolage („Доверие Брико“ АД), но не и за предоставяне на паричната равностойност на ваучера на неговия притежател.

При покупки над стойността на ваучера, разликата се доплаща. При покупки под стойността на ваучера, остатъкът от сумата не се възстановява на спечелилия Участник.

Наградите се теглят на случаен принцип посредством специален софтуер ( https://onlinetools.com/random/pick-winner ), гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на наградите. Тегленето на печелившите Участници се извършва в присъствието на тричленна комисия, състояща се от служители на Организатора, която удостоверява резултатите. Лицата по предходното изречение съставят протокол, в който отразяват имената на печелившите Участници и спечелената от тях награда по реда на изтеглянето им.

Тегленията на печелившите Участници ще се проведат в продължение на 4 седмици, като ще бъдат раздавани по 50 бр. ваучери всяка седмица, съответно на: 12 април, 19 април, 26 април и 3 май 2023 г. и ще бъдат обявени в съответния ден на страницата https://mr-bricolage.bg/news/game-vouchers

В рамките на всяка от четирите седмици, в които се реализират тегленията на наградите от Играта (на съответните дати - 12.04.2023 г., 19.04.2023 г., 26.04.2023 г. и 3.05.2023 г.) ще бъдат изтеглени по 50 печеливши Участници. До 5 работни дни от датата, на която е проведено всяко отделно теглене, Организаторът се свързва с печелившите Участници на посочените от тях телефонни номера и/или е-мейли за контакт относно мястото за получаването на наградата. Наградите се получават на място в магазини Мосю Бриколаж.

Активирано участие, което вече е било включено в теглене и е спечелило, не участва в бъдещи тегления. Активирано участие, което е било включено в тегленето на награди през седмицата, в която е получено, но Участникът не е спечелил награда, автоматично се прехвърля за участие през следващите седмици за целия период на играта. Прехвърлянето на активирано, но не спечелило участие продължава до спечелване на награда или до приключване на играта. Всеки Участник се включва в играта с регистрирана касова бележка, като една касова бележка може да бъде регистрирана само един път от един Участник.

В последната седмица от периода на Играта, Организаторът избира отделно от редовните 50 печеливши Участници и допълнителни резервни участници. В случай, че с определените за печеливши Участници лица от предходните три тегления, не може да бъде осъществен контакт на посочените от тях телефонен номер или е-мейл в рамките на 5 опита за контакт, тяхното място се заема от съответните резервни печеливши Участници, определени при последния четвърти жребий.

Всеки печеливш участник в рамките на 10 работни дни трябва да посети избран от него магазин на Мосю Бриколаж/ Mr. Bricolage за получаване на наградата. За получаване на наградата печелившият Участник представя на съответния служител в търговския обект – магазин на „Мосю Бриколаж“ /Mr. Bricolage документ за самоличност, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на печелившия Участник, както и регистрирания в Играта касов бон за извършена покупка, с който участникът е бил определен за печеливш.

Всички спечелили награди Участници ще бъдат уведомени за спечелването на наградата по телефон или е-мейл, който са посочили при попълване на  регистрационната форма за участие в Играта.

Краен срок - 30 април 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара