Спечелете 5 giftcard с по 500 лв. и 50 сета за коктейли от Zubrowka

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.zubrowka.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Zubrowka и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на 1 брой водка или ликьор с търговската марка Zubrowka от следните видове или разфасовки: водка Zubrowka Czarna 0,7L, 40% vol., водка Zubrowka Biala 0,7L и 1L, 40% vol., водка Zubrowka Bison Grass 0,7L, 37,5% vol., ликьор Zubrowka Rose 0,7L, 30% vol., наричани по-долу „Продуктите“, независимо дали се предлагат на промоционална цена или не, в периода на Играта.

    Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

1.  Да има навършени 18 години и да отговаря на условията, предвидени в раздел III.

2. Да закупи в периода на провеждане на Играта, в съответния търговски обект, участващ в Играта, намиращ се на територията на Република България 1 /един/ брой водка или ликьор Zubrowka в следните видове или разфасовки: водка Zubrowka Czarna 0,7L, 40%vol., водка Zubrowka Biala 0,7L и 1L, 40% vol., водка Zubrowka Bison Grass 0,7L, 37,5% vol., ликьор Zubrowka Rose 0,7L, 30% vol ;

3. Да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни: име и фамилия, мобилен телефонен номер, имейл и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 10.04.2023 г. до 23:59:59 часа на 31.05.2023 г. на следния сайт: http://promo.zubrowka.bg/;

4. Да регистрира номера на касовата бележка;

5. Да качи ясна снимка на касовата бележка на сайта на Играта: http://promo.zubrowka.bg/, от която недвусмислено да може да се определи, че в закупените от участника продукти, фигурира и някой от Продуктите, описани по – горе, а именно - 1 /един/ брой Zubrowka в следните видове или разфасовки: водка Zubrowka Czarna 0,7L, 40%vol., водка Zubrowka Biala 0,7L и 1L, 40% vol., водка Zubrowka Bison Grass 0,7L, 37,5% vol., ликьор Zubrowka Rose 0,7L, 30% vol , обектът, от който са закупени и номера на касовата бележка.

Организаторът си запазва правото да не допусне до участие в тегленето за наградите, описани в глава VI от настоящите правила, участник, който е качил неясна снимка на касовата си бележка.

Една и съща касова бележка НЕ може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

Един участник може да спечели максимално по 1 /една/ награда от вид (1 бр. сетове за коктейли и 1бр. GiftCard на стойност 500 лв.), независимо от броя на регистрираните касови бележки за целия период на играта.

За валиден се счита  всеки  касова бон, в който фигурират, като закупени 1 /един/ брой водка или ликьор Zubrowka в следните видове или разфасовки: водка Zubrowka Czarna 0,7L, 40%vol., водка Zubrowka Biala 0,7L и 1L, 40% vol., водка Zubrowka Bison Grass 0,7L, 37,5% vol. и ликьор Zubrowka Rose 0,7L, 30% vol.

Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен. Участниците регистрирали повече от една касова бележка имат по – голям шанс да спечелят награда от Играта

На касовата бележка трябва ясно да се вижда, че участникът е закупил някой от Продуктите. В случай, че в конкретния обект, поради специфика на системата за отчетност не се изписва наименованието на продукта, Организаторът си запазва правото да направи справка дали печелившият е закупил съответния продукт от конкретния търговски обект.

Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки, които е регистрирал на сайта на  http://promo.zubrowka.bg/.  При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител има право да изиска всички касови бележки, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата.


    Количество и вид на наградите: 50 броя сета за коктейли и 5 броя GiftCard (подаръчни карти) на стойност 500 лв. за целия период на играта. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и на рекламните материали с действителните.

    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта, независимо от броя на тегленията, е по 1 /една/ награда от вид (1 бр. сет за коктейли и 1бр. GiftCard на стойност 500 лв.).

    Валидността на GiftCard е 24 месеца. След 6-тия месец от издаването на картата, по нея започва да се начислява такса поддръжка в размер на 6.00 лв. месечно, в случай че все още има наличен номинал по картата. След 12-тия месец от издаването й месечната такса за поддръжка става 10% от първоначално заредения номинал. Пълните условия във връзка с използването на GiftCard (подаръчната карта) можете да намерите на уебсайта на компанията - издател: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms#service_fees. 15. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

    Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
    Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

    Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез теглене със специализиран софтуер, в което участват всички регистрирани.

    Тегленето на наградите се организира и провежда на няколко етапа, както следва:

a/ Теглене 1 (за периода 10.04. – 07.05.2023г.) – ще се извърши на 08.05.2023г. – теглене на печеливши за 25 сета за коктейли;
б/ Теглене 2 (за периода 08.05. – 31.05.2023г.) – ще се извърши на 01.06.2023г. – теглене на печеливши за 25 сета за коктейли и 5 GiftCard (подаръчни карти) на стойност 500 лв.
За всяко теглене, ще бъдат изтеглени следните печеливши: по 25 (общо 50 за двете тегления по т.19) печеливши за сет за коктейли и 6 резерви и по 5 печеливши за Gift Card на стойност 500 лв. и 3 резерви.

    Печелившите участници ще бъдат публикувани на уебсайта на Играта http://promo.zubrowka.bg/ с първото си име и последните четири цифри от регистрирания телефонен номер, в рамките на три дни съответното теглене на наградите и информирани чрез телефонно обаждане от Организатора, в рамките на 15 календарни дни, от съответното теглене. За да бъдат спазени условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за закупуването на продуктите, посочени в раздел IV, т. 7.

    Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, валиден и пълен адрес за доставка на територията на Република България и мобилен телефон, или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, не може да предостави регистрираните касови бележки, или, въпреки опитите си Организатора не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни работни дни, спечелилият губи правото да получи наградата си.

    Доставките ще бъдат осъществявани, съгласно работното време на куриерските фирми. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.

Краен срок - 31 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара