Спечелете гифт карта с 200 лв. и 10 гифт карти с по 50 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши:

Rangel kanev, 0899196*** - Идънред карта, заредена с 200лв.
Васил Танин, 0899784*** - Идънред карта, заредена с 50лв.
Борислава Стоянова, 0879069*** - Идънред карта, заредена с 50лв.
Надежда Петрова, 0889974*** - Идънред карта, заредена с 50лв.
Донка Димитрова, 0897513*** - Идънред карта, заредена с 50лв.
Даниела Иванова, 0896224*** - Идънред карта, заредена с 50лв.
Даниела Тонева, 0883368*** - Идънред карта, заредена с 50лв.
Антония Станимирова, 0893449*** - Идънред карта, заредена с 50лв.
Събин Заимов, 0879286*** - Идънред карта, заредена с 50лв.
Станислава Николова, 0876262*** - Идънред карта, заредена с 50лв.
Петър Генчев, 0887453*** - Идънред карта, заредена с 50лв.

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

Вече да е последвал или в периода на Кампанията да последва страницата на „Идънред България“ АД в социалната мрежа „Фейсбук“, намираща се на следната уебсайт връзка - https://www.facebook.com/Edenred.Bulgaria .

Да се регистрира за участие в уебсайта на играта https://promo.edenred.bg/game/, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер,връзка към собствен „Фейсбук“ профил, последвал страницата съгласно т. 

Всеки участник може да участва веднъж в играта.
 
Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта https://promo.edenred.bg/game/

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 11 (единадесет)  броя награди, както следва:
•1 бр. Edenred Mastercard Gift Card, заредена с 200 лв
•10 бр. Edenred Mastercard Gift Card, всяка заредена с 50 лв.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Описаните в 5.1. награди ще бъдат  изтеглени на 07.06.2023г. Тегленията на наградите ще се извършва на случаен принцип с помощта на специално разработен софтуер.

При тегленето на наградните ще бъдат определяни резервни печеливши участници. Резервните участници могат да бъдат максимум двама за една награда. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на промо сайта на Кампанията – https://promo.edenred.bg/game/
С волеизявление за участие в Кампанията и съгласяване с настоящите Общи Условия, участникът се счита за информиран, че името, фамилията и част от телефонния му номер ще бъдат публикувани на гореописания сайт на кампанията – https://promo.edenred.bg/game/  в случай, че е изтеглен в качеството си на печеливш.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от обявяването на печелившите за конкретното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне), след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда. Разходите, свързани с получаването на съответната награда, са за сметка на Възложителя на кампанията.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат всички парични награди, както и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организаторa или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за всички парични награди и предметни награди (над 100 лева) в декларация по чл.73. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата. 

Краен срок - 31 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара