Спечелете 6 Edenred карти всяка с по 3000 лв. от Zewa

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://www.zewa.net/bg/promocii/kupete-i-spechelete-s-zewa/pechelivshi-uchastnitsi/

Как се участва:

Чрез качване на снимка по зададена тема във фейсбук/инстаграм.

Пълни правила:

Механизъм за участие без покупка:

В периода на Кампанията да направи снимка на тема „Как Zewa се грижи за теб“ и да я публикува в личния си профил във Facebook или Instragram с #zewabulgaria, като профилът на участника трябва да е публичен. Снимката може да включва, но не задължително, например изображение или послание, свързано с усещане за мекота, нежност, комфорт, качество, лична грижа, грижа за околната среда, да е рисунка и т.н.

Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.zewa.bg/promocii, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефон и линк към поста, който е публично достъпен.

Всички опити за измама (например: качване на една и съща снимка от няколко профила или качването/споделянето няколко пъти на една и съща снимка от един профил) няма да бъдат взети под внимание при тегленето на печелившите.

Максималният брой качени снимки/ден/участник ще бъде ограничен до 10 (различни снимки).

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайта zewa.bg/promocii.

Регистрации, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.

Механизъм за участие без покупка:

- 6 бр. Edenred MasterCard * 3000 лв. с ДДС. Картата подарък Edenred Mastercard може да бъде използвана за покупки във всички търговски обекти на територията на Република България, които приемат Mastercard, включително и онлайн покупки. Картата подарък може да бъде използвана само в рамките на нейния срок на валидност, който е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата, тя автоматично се закрива.

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип, с помощта на специално разработен софтуер.

- Седмица 1 (27.04.2023 г.) – 1 бр. Edenred MasterCard;
- Седмица 2 (04.05.2023 г.) – 1 бр. Edenred MasterCard;
- Седмица 3 (11.05.2023 г.) – 1 бр. Edenred MasterCard;
- Седмица 4 (18.05.2023 г.) – 1 бр. Edenred MasterCard;
- Седмица 5 (25.05.2023 г.) – 1 бр. Edenred MasterCard;
- Седмица 6 (01.06.2023 г.) – 1 бр. Edenred MasterCard

Всеки участник в кампанията може да спечели само една награда.

Всички валидни регистрации ще бъдат включени в тегленето на съответните седмични награди.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ. Имената на печелившите участници и спечелената награда ще бъдат публикувани на Уебсайта на датата, определена за обявяване на печелившите след валидиране от страна на Организатора.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Наградите се изпращат до спечелилия участник в срок до 20 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден имейл адрес/ адрес за доставка.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв. без ДДС, получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда участник трябва да предостави на Организатора или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева без ДДС) в декларация по чл.73 от ЗДДФЛ. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.

Краен срок - 31 май 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара