Спечелете геймърски столове и геймърски слушалки в играта на Monster Energy

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://gaming.monsterpromo.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на 2 опаковки Monster Energy от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, а участващи търговски обекти са единствено всички търговски обекти на търговска верига „КАУФЛАНД“.

Участващи продукти са всички вкусове и опаковки на Monster Energy, разпространявани в
магазинната мрежа на т.в. „КАУФЛАНД“ в Р. България.

Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Кампанията, е една от следните:
1. Гейминг стол – 5 броя (всеки на стойност не надхвърляща 295 лв. с ДДС )
2. Гейминг слушалки – 50 броя (всеки на стойност не надхвърляща 65 лв. с ДДС)

Наградата не включва поддръжка и ремонт или разходите за тях.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки потребител, който в рамките на продължителността на Кампанията закупи две кутийки от
някой от участващите в Кампанията продукти, подробно описани в част 6 от Официалните правила, може да участва в Кампанията.

След закупуване на 2 кутийки Монстър, потребителят регистрира номера от касовата бележка на сайта на кампанията gaming.monsterpromo.bg С една касова бележка може да се участва само веднъж и една касова бележка може да бъде регистрирана само един единствен път, дори и при повече от 2 броя продукти Monster, закупени при покупката, за която е издадена касовата бележка. Всеки участник може да регистрира повече от една касова бележка и по този начин да се включи повече от веднъж за участие в Кампанията.

При първоначалната регистрация, всеки желаещ да участва в Кампанията попълва специална
форма за участие, в която трябва да посочи своите имена /собствено и фамилно име, телефон за
връзка и e-mail. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в играта, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля, вижте Част 14 от настоящите правила.

Всеки един регистриран код дава на участника право на едно участие в Кампанията и съответно в разпределение на случаен принцип за една от посочените в Част 7 от правилата награди.

Всеки участник трябва да пази до края на промоционалната активност касовите бележки, чиито
номера е регистрирал, за доказване достоверността на регистрираните касови бележки и на
направените покупки на 1 кутийка Монстър. В случай че спечели следва да представи касовата
бележка от регистрацията, преди да му бъде изпратена или дадена наградата/наградите. Един
участник може да спечели една награда и при регистриране на повече от една касова бележка с
необходимата покупка на участващ продукт.

Печелившите имена ще бъдат изтеглени на случаен принцип от всички участници, включили се в
Активността в срок до 15.04.2023г. Организаторът изтегля и резервни печеливши участници, които да получат награди, в случай че някой/някои от спечелилите не могат да бъдат открити в срок от 20 работни дни от обявяване на печелившите, за да получат наградите си.

Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в рамките на три работни дни от деня, в
който са изтеглени печелившите на gaming.monsterpromo.bg.

Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта и представяне на
касова бележка. Така се удостоверява самоличността на получателя и редовността на регистрацията в кампанията с валидна касова бележка. Представителят на организатора може да поиска от печелившите фото копие на касовата бележка от регистрацията по e-mail – за потвърждение на редовността на регистрацията. Доставката на наградата е изцяло за сметка на организатора. Предаването на наградата е след оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

Краен срок - 27 март 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара