Спечелете 15 смартфона SAMSUNG Galaxy Z Flip4 от Nivea

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Мариан Топалов
Радостина Василева
Деси Янкова
Мериан Гърков
Калина Димова
Анета Гълъбова
Гергана Георгиева
Йоанна Кръстева
Крема Куцева
Елена Атанасова
Янита Митова
Кристина Василева
Радослава Илиева
Цветанка Лечева
Габриела Стойнева
Силвена Тодорова
Милена Сергилова
Иванка Дечева
Даниела Пехливанова
Рая Иванова
Павел Гълъбов
Цветелина Хайгърова
Венета Наумова
Розета Журналова
Елеонора Евлогиева-Христова
Христиела Кръстева
Стела Димитрова
Евгения Кабаева
Станислава Александрова
Цветанка Борисова
Дияна Давалашева
Евгени Попов
Пламен Добрев
Виктория Манолова
Красимира Бръмбарова
Незиха Мехмед
Милен Димитров
Гергана Митева
Силвия Пиперкова
Цвята Димитрова
Цветелина Керенска
Виктория Харакчиева
Янка Стамова
Мария Хетемова
Атанас Палхутев

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nivea за поне 18 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

ПРАЗНУВАЙ С НАС
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ЖЕНАТА

Женският месец е тук и сега повече от всякога искаме да отпразнуваме любимите дами в живота ни! 

Всяка жена е специална и заслужава нашата признателност и благодарност. Покажи ѝ своята обич, като ѝ подариш грижата, която ТЯ заслужава всеки ден! 

NIVEA се грижи за жените повече от 130 г., вслушвайки се в техните нужди и желания и насърчавайки ги да се поглезят, за да се чувстват добре в собствената си кожа. Подари им най-добрата грижа, за да им помогнеш да блестят на всяка възраст и да се насладят на женския празник максимално!💐

Търсиш ли перфектния подарък за НЕЯ? Майка, жена, съпруга, любима, колежка, братовчедка, баба, леля, приятелка, съседка… която и да е ТЯ, подари ѝ нашата №1 грижа за кожата! NIVEA е в помощ не само за избор на подходящ подарък, съобразен с типа кожа и възрастта на получателката, но и ти дава шанс да спечелиш страхотни награди!

Докато ти правиш твоя празник или този на любима жена по-щастлив, можеш да участваш в нашата томбола за 1 от 15 броя смартфон SAMSUNG Galaxy Z Flip4! 

Играта се провежда в периода от 01.03.2023 г. до 31.03.2023 г., като участващи обекти вИграта са всички търговски обекти на територията на Република България, в коитосе продават продукти с марката „NIVEA“. В играта може да участват всички потребители, закупили продукти с марка „NIVEA“ на стойност минимум 18 лв. с ДДС независимо от търговския обект, от който са закупени.

В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA“.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в настоящата Игра, са следните:
а. 15 броя смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 5G, 128GB, 8GB RAM;

При еднократна покупка на продукти NIVEA на обща стойност минимум 18 лв. с ДДС от който и да е търговски обект в страната, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от наградите от т. 4.1., буква „а“, както и за една от наградите в т.4.1., буква „б“, но само при условие, че се е регистрирал в периода от 01.03.2023 г. до 05.03.2023 г. включително. Ако регистрацията е след тази дата, то клиентът участва само в тегленето за наградите от т.4.1., буква „а“. За да се регистрира, всеки клиент следва да посети http://www.nivea.bg/skinmoments и да въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка, адрес за доставка, номер и дата на касов бон/фактура и да качи снимка на оригинал на съответния касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA на стойност минимум 18 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта.

Оригиналът на касовия бон/фактурата за извършената покупка на продукт/и NIVEA на
стойност минимум 18 лв. с ДДС през периода на Играта следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно като за всяка регистрация
качи снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA, на
стойност минимум 18 лв. с ДДС, от която и да е търговска верига в страната, различна от
вече регистриран касов бон/фактура и при изпълнение на условията в настоящите
Официални правила. Всеки Участник може да спечели само една награда от т.4.1., буква
„а“ и само една награда от т.4.1., буква „б“, независимо от броя регистрирани различни
касови бонове/фактури. Допустимо е Участник, спечелил награда от т.4.1., буква „б“ в
тегленето на 06.03.2023 г. да спечели и награда от т.4.1., буква „а“ с един същ касов
бон/фактура, като за целта регистрацията му в Играта остава валидна и за тегленето, което
ще се проведе на 06.04.2023 г. съгласно условията, описани в т. 7.1. по-долу.

На 06.04.2023 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република
Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество
регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр.
Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени общо 15 (петнадесет)
печеливши Участници за наградите от т.4.1., буква „а“. Тегленето на наградите се извършва
на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на петнадесетимата печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 15 (петнадесет)
резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите Участници се извършва в следния
ред – първо се изтеглят имената на 15 печеливши Участници, след което се изтеглят имената
на 15 резервни печеливши Участници.

На 06.03.2023 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република
Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество
регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр.
Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени общо 30 (тридесет)
печеливши Участници за наградите от т.4.1., буква „б“. Тегленето на наградите се извършва
на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. За тези награди няма
да бъдат теглени резервни печеливши Участници, поради спецификите на кампанията и
сроковете за доставяне на наградите.

За резултатите от тегленията на наградите се съставят протоколи, в които по реда на
изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервните печеливши участници.

Протоколите по т.7.1. ще бъдат публично оповестени на 10.04.2023 г. на
http://www.nivea.bg/skinmoments. На същия адрес ще бъдат оповестени и печелившите по
т.7.2. не по-късно от 07.03.2023 г.

Участниците, спечелили наградите от т.4.1., буква „а“, ще бъдат информирани в
двуседмичен срок от публичното обявяване на протокола съгласно предходната точка – чрез
позвъняване на посочените от тях телефонни номера или чрез e-mail, въведен от тях при
регистрацията в Играта. Поради скъсеното време за получаване на наградите от т.4.1., буква
„б“, печелившите участници няма да бъдат уведомени по телефона или чрез e-mail, а
директно ще получат наградите си на 08.03.2023 г. – на посочения от Участника при
регистрацията адрес за доставка.

В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти в рамките на 2
последователни работни дни с печелившите Участници, спечелили награда от т.4.1., буква
„а“, на посочените от тях контакти, тези Участници се заместват от изтеглените резервни
печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните
печеливши Участници.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от т.4.1., буква
„а“ и не повече от една награда от т.4.1., буква „б“ от настоящата Игра. В случай че Участник
бъде изтеглен повече от един път със същата регистрация или с друга, той се замества от
резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите Официални
правила. Настоящото правило не засяга правото на Участник, вече спечелил награда по т.4.1.
буква „б“ в тегленето на 06.03.2023 г., да спечели и награда по т. 4.1., буква „а“ в тегленето
на 06.04.2023 г.

Наградите – 15 броя смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 се доставят чрез куриер на
съответния адрес за доставка, посочен от печелившите Участници при регистрацията, в срок
до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Участника, че е спечелил награда
съгласно т. 7.5. от настоящите Официални правила. Наградите - 30 броя специално
подбрани цветя от „Букет в колет“ за 8-ми март се доставят чрез куриер на съответния
адрес за доставка, посочен от печелившите Участници, на 08.03.2023 г. Организаторът не
носи отговорност, ако печелившият участник не бъде открит на съответната дата. Разходите
по доставяне на всички награди се поемат от Организатора.

Изображенията на наградите в рекламните материали на Играта са илюстративни.
Цветът на наградите не е по избор на печелившия Участник.

Краен срок - 31 март 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара