Спечелете 10 карти-ваучер от H&M всяка на стойност 100 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За да се включат в играта, участниците трябва да се регистрират като въведат валиден имейл адрес, име, фамилия, телефон за връзка, рожденна дата и номер на клиентска карта. След приключване на процеса по регистриране, от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъдат изтеглени и обявени десет (10) участника в присъствието на нотариус, които ще получат наградата. Печелившите участници ще бъде оповестени на страницата на играта на 05.01.2023 г. За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до https://social.hm.com/bg_BG/win-gift-card-with-loyalty.

За участие в играта не се изисква извършване на покупка.

Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, регистрирани в лоялната програма а H&M и част от плюс нивото в нея, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За валидна се счита всяка регистрация на https://social.hm.com/bg_BG/win-gift-card-with-loyalty, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5. Участниците следва да са запознати с Официалните правила на играта и Политиката за поверителност на H&M. Съгласието за получаване на маркетингова информация от H&M не е изрично условие за участие в играта. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни. Невалидни се считат и регистрации на лица под 18 години.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Наградата в Играта „Нов стил от H&M за новата година“ е карта-ваучер от H&M на стойност 100 лв. с ДДС.

Получаването на наградата може да бъде организирано в периода 09-13.01.2023 г. Представител на H&M България ще се свърже с избраните печеливши за изясняване на необходимите детайли:

    Потвърждаване на желание за получаване на наградата от срана на изтегления победител
    Данни за контакт при доставка на наградата

Връщане, замяна или изплащане на паричния еквивалент на наградата не е възможно. При невъзможност избраните участници да се възползват от наградата, те са задължени да изпратят писмен отказ на H&M и нямат право да предявяват каквито и да било претенции към наградата. H&M има право своевременно да обяви нови печеливши участници от избраните резерви.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Играта на случаен принцип ще  бъде изтеглен десет (10) победителя измежду всички регистрирали се. Те ще получи като награда карта-ваучер от H&M на стойност 100 лв. с ДДС. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 6.

Победитeлите ще получат своята награда след координация с представител от централния офис на H&M в София в описания в точка 6 срок и след установяване на контакт с печелившите. Печелившите участници ще трябва да удостоверят самоличността си за получаване на наградата.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от три дни от обявяването му на сайта и предоставените данни за контакт са невалидни, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й. При невъзможност или нежелание избраният победител да се възползва от наградата, той има право на писмен отказ и следователно H&M може да избере друг победител от селектираните резерви.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара