Спечелете 100 купона по 50 лв. от A1 и Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 декември 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участник в Кампанията може да бъде дееспособно пълнолетно физическо лице, което:
(а) което към началната дата на Кампанията е титуляр по действащ договор за услуги с А1 със
срочен абонамент (с изключение на тарифни планове Loop и blizoo)
(б) е член на програмата А1 клуб;
(в) е член на програмата Kaufland Card; и
(в) което в Периода на участие по т. 1.1. изпълни условията по т. 4 по-долу.

Съответното лице има право да участва в тегленето на наградата от Кампанията, ако няма
непогасени изискуеми задължения към А1 и достъпът до услугите, които ползва, не е спрян през
Периода на участие и към момента на получаване на наградата.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка на услуга и/или стока от Организатора.

Всеки, който отговаря на условията по т.3 и желае да участва в Кампанията трябва да се
регистрира, като:
1. посети Интернет страницата на Кампанията,
2. прочете и приеме настоящите Правилата, публикувани на Интернет страницата на
Кампанията;
3. попълни регистрационната форма, налична на Интернет страницата на Кампанията, като
въведе следните свои данни: две имена (име и фамилия), телефон за контакт, имейл адрес, А1
клубен номер и номер на Kaufland Card;
4. да отговори на всички въпроси от кратката анкета;
5. да потвърди своето участие, като изпрати попълнената регистрационна форма чрез
кликване върху бутона „Изпрати“.

Един Участник може да се регистрира до 5 пъти по описания ред. Независимо от броя на
регистрациите, един Участник може да спечели само веднъж.

Наградата от Кампанията е 100 (сто) купона (по един за всеки печеливш участник), всеки на
стойност от по 50 (петдесет) лева за пазаруване. Купоните са електронни и са с валидност до
30.06.2023 година. Купоните могат да се използват еднократно, в търговските обекти на Партньора, находящи се на територията на Република България, като е необходимо покупката да е на стойност по-висока (дори и само с 0,01 лв) от номинала на купона. Разликата между стойността на покупката и стойността на купона трябва да бъде доплатена от съответния печеливш участник.

Определянето на печелившите Участници, се извършва посредством електронно теглене чрез
използване на специализиран автоматичен софтуер, в присъствието на комисия, съставена от
служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него. Тегленето се извършва по А1 клубен номер, като печеливш участник е лицето, притежател на А1 клубния номер. Ако
притежателят на А1 клубния номер е различен от лицето, което се е регистрирало, се прилага т.6.6, последно изречение.

Тегленето на печелившия Участник ще се проведе на 04.01.2023 г. в централния офис на А1.

В срок до 10 (десет) работни дни от определянето на печелившия Участник по реда на предходната точка 6 (Разпределяне на наградите), Организаторът уведомява съответния печеливш Участник за спечелената награда чрез SMS текстово съобщение изпратено на  телефона, който е посочен в регистрационната форма.

Купоните, представляващи награда, по смисъла на т. 5 ще бъдат заредени в Kaufland Card профила на печелившите участници в периода 16.01.-20.01.2023 година от страна на Партньора.

Наградата ще се предостави от Партньора, по реда на т. 4.1.3. За целта Участниците трябва
да предоставят валидни номера на своите карти Kaufland Card.

За използване на купон, печеливш Участник посещава избран от него обект на Партньора,
активира купона в своя Kaufland Card профил, сканира своята Kaufland Card на каса в обекта, за
да бъдат заплатени стоките, които е закупил, като по този начин се оползотворява купонът под
формата на отстъпка от общата стойност на покупката. Активацията по предходното изречение
може да бъде извършена в мобилното приложение на Kaufland от печелившите участници, които
използват дигитална карта Kaufland Card, а по отношение на печелившите участници, които ползват физическа карта Kaufland Card, активацията се извършва от тяхна страна чрез влизане в личния си профил на следната интернет страница - https://moiat.kaufland.bg/.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара