Спечелете 100 ваучера по 100 лв. и 10 000 купона по 10 лв. от Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 25 декември 2022

Как се участва:

Чрез покупка в магазини Kaufland и използване на Kaufland Card.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

За участие в Играта желаещите трябва да направят поне 5 покупки в 5 различни дни за сумата от минимум 1 или повече лева, като сканират Kaufland Card в периода 28.11 – 25.12.2022 г. Всяко лице, изпълнило настоящите условия, автоматично получава шанс за участие в играта.

Извършването на повече покупки не носи допълнителен шанс за участие в играта.

Пример:

При 5 покупки в 5 различни дни в периода на кампанията със сканирана Kaufland Card на минимална стойност от 1 лв., клиентът получава един шанс за участие в играта.

Всеки участник, в рамките на Играта, може да спечели само една от обявените  в чл. 4 награди.

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път за награда, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1. от предходния раздел III от настоящите Условия участва в Играта и има шанса да спечели:

    1 от 100 ваучера за многократно пазаруване в магазините на Kaufland на територията на страната на стойност 100лв. или 1 от 10 000 купона за еднократно пазаруване в магазините на Kaufland на територията на страната на стойност 10лв..

Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 03.01.2023 г. , от независим екип на Кауфланд в Германия. Тегленето се извършва, чрез специализиран софтуер на два етапа, като първо се теглят печелившите на ваучерите за многократно пазаруване на стойност 100лв., след което се теглят печелившите на купона за еднократно пазаруване на стойност 10лв.

Участниците, спечелили един от ваучерите за многократно пазаруване в магазините на Kaufland на територията на страната на стойност 100 лв. ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Печелившите участници спечелили ваучер за пазаруване на стойност 100 лв в магазините на Kaufland на територията на страната, ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством външен партньор на Организатора „Медияпост Хит Мейл България ЕООД“, ЕИК 200759164, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Участниците, спечелили награда ваучер на стойност 100лв за многократно пазаруване, ще я получат по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда печелившият участник задължително следва да покаже своята Kaufland Card карта и да подпише приемо-предавателен протокол и обратна разписка, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят доброволно, информирано и свободно следните лични данни в рамките на разговора си за информиране, че са печеливши – три имена и ЕГН. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Участниците, спечелили един от купоните за еднократно пазаруване на стойност 10 лв. ще получат купона автоматично в своя Kaufland Card профил. Купонът не струва точки и може да бъде използван след активация в Kaufland Card профила от страна на печелившия. Активацията на купона трябва да се извърши преди сканиране на Kaufland Card при пазаруване.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара