Спечелете телевизори PHILIPS 4K Ultra HD и смарт фитнес гривни Betano

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 21 ноември 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За нуждите на Играта в рамките на периода на участие на Сайта ще бъде създадена специална подстраница - https://www.nova.bg/zvezdite, където ще се извършва регистрация за участие.

Всички лица, които отговарят на изискванията по т. 4 от тези Правила, могат да се регистрират за участие в Играта и да участват веднъж в рамките на всяка игрова седмица от периода на участие чрез свободен избор (клик върху бутон) на любим отбор от посочените на Сайта.

Всеки участник има право да участва само веднъж в рамките на всяка игрова седмица от Играта.

Играта не включва продажба на стоки и/или услуги. Играта не е свързана с покупка.
Участието в Играта е безплатно.

Награди:
Телевизор PHILIPS 4K Ultra HD LED SMART TV, ANDROID TV, 50.0 " (126.0 см) - 5 (пет) броя
Смарт Фитнес гривни Betano с Dayday Band App - 40 (четиридесет) броя

Участниците в Играта, които печелят награда се определят чрез електронни тегления, които се извършват автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от всяко от тях. Ще бъдат извършени общо четири тегления на награди за всяка от игровите седмици на Играта.

Тегленията на наградите по т. 6.1. ще се извършат, както следва:
Първо теглене на 8 (осем) броя Смарт фитнес гривни Betano и 1 (един) брой Smart TV PHILIPS ще се извърши в 12 ч. на 31.10.2022 г.
Второ теглене на 8 (осем) броя Смарт фитнес гривни Betano и 1 (един) брой Smart TV PHILIPS ще се извърши в 12 ч. на 07.11.2022 г.
Трето теглене на 12 (дванадесет) броя Смарт фитнес гривни Betano и 1 (един) брой Smart TV PHILIPS ще се извърши в 12 ч. на 14.11.2022 г.
Четвърто теглене на 12 (дванадесет) броя Смарт фитнес гривни Betano и 2 (два) броя Smart TV PHILIPS ще се извърши в 12 ч. на 21.11.2022 г.

След определяне на всеки печеливш участник се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш участник. Резервният печеливш участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в сроковете по тези Правила. В случай, че с вторите изтеглени печеливши участници при условията на тази точка също не може да бъде осъществен контакт или да получат наградите си, не се извършва ново теглене и нераздадените награди остават неразпределени.

Организирането на раздаването на наградите се осъществява от Партньора, посочено в точка т. 6.2, който осъществява контакт с печелившите участници на посочените от последните имейл в регистрационната форма за участие в Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара