Спечелете блендери Tefal, чопъри Rohnson и комплекти с олио Калиакра

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Irena Koleva
Geri Rad
Stoqnka Georgieva
Вероника Колева
Таня Вълчева
Габриела Костадинова
Гери Пехливанова
Ганка Христова
Svetlana Dimitrova
Мила Христова
Дробка Михова
Ганка Петрова
Megi Georgieva
Vessy Todorova
Tatjana Ivanova
Tanq Nikolova
Ана Чернева
Теди Иванова
Милка Иванова
Радостина Николова
Теодора Димова
Милка Георгиева
Милена Миразчийска
Ценка Ганчева
Кристина Въчева
Elena Terziyska
Мариана Петрова
Dimitrova Denitsa
Stoina Pehlivanova
Maria Vasileva
Nina Raycheva
Галя Д. Николова

Как се участва:

Чрез публикуване на снимка във фейсбук.

Пълни правила:

Участието в Промоцията не е обвързано с покупка.

Всяка седмица през периода на Промоцията на Facebook страницата на олио Калиакра ще бъде публикувана публикация, свързана с Промоцията ("Публикацията"). Всяка Публикация ще съдържа изрично указание, че е свързана с Промоцията.

За да получи правото да участва в Промоцията и да играе за награда, всеки Участник, трябва да изпълни следните условия:

1. Регистрира се или има валиден и активен  профил в социалната мрежа Facebook (съгласно правилата на социалната мрежа).
2. Публикува в коментар под съответната Публикация снимка на приготвено от него/нея ястие с бутилка олио Калиакра Първа преса, поставена до ястието.
●        Снимката трябва да бъде публикувана като коментар под Публикацията.
●        Снимки, изпратени като лично съобщение, няма да бъдат зачитани за участие в Играта.

В снимката е необходимо да присъства поне един от следните продукти с марка Калиакра Първа преса:
●        Калиакра Първа преса 1 л
●        Калиакра Първа преса с ароматни билки - розмарин, риган и босилек
●        Калиакра Първа преса с ароматни билки - домати, чесън и босилек
●        Калиакра Първа преса с ароматни билки - лют пипер, босилек и домати

Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, като публикува в коментар под Публикация снимка с различно ястие. За да се счита всяка снимка за отделно участие, всяка от снимките трябва да отговаря на условията за участие съгласно настоящия член, да е публикувана през Периода на Промоцията и да съдържа различно ястие. Всяка снимка, публикувана под Публикация, която отговаря на условието на настоящия член 4, се счита за отделно участие за съответното седмично теглене в рамките на Промоцията за съответния Участник.

Всяка снимка участва само в тегленето за съответната седмица, през която снимката е публикувана под Публикация.
 
За всяко седмично теглене в рамките на Промоцията [Организаторът провежда 4 (четири) седмични тегления за всяка седмица от периода на Промоцията] Организаторът предоставя награди, както следва:
●        За седмицата от 25.11.2022 г. до 01.12.2022 г. включително - 6 бр. комплект олио Калиакра с ароматни билки; 1 бр. блендер Tefal; 1 бр. чопър Rohnson;
●        За седмицата от 02.12.2022 г. до 08.12.2022 г. включително - 6 бр. комплект олио Калиакра с ароматни билки; 1 бр. блендер Tefal; 1 бр. чопър Rohnson;
●        За седмицата от 09.12.2022 г. до 15.12.2022 г. включително - 6 бр. комплект олио Калиакра с ароматни билки; 1 бр. блендер Tefal; 1 бр. чопър Rohnson;
●        За седмицата от 16.12.2022 г. до 22.12.2022 г. включително - 6 бр. комплект олио Калиакра с ароматни билки; 2 бр. блендер Tefal;
 
*Не се допуска замяна на спечеления продукт срещу паричната му стойност.
Наградите не подлежат на замяна или връщане.
 
Тегленето на печелившите участници ще се извършва на следните дати:
●        Тегления за седмичните награди по т.5.1. ще се състоят както следва:
●        За седмицата от 25.11.2022 г. до 02.12.2022 г. - на 02.12.2022 г.;
●        За седмицата от 02.12.2022 г. до 09.12.2022 г. - на 09.12.2022 г.;
●        За седмицата от 09.12.2022 г. до 16.12.2022 г. - на 16.12.2022 г.;
●        За седмицата от 16.12.2022 г. до 22.12.2022 г. - на 23.12.2022 г.

Печелившите участници ще бъдат обявени в рамките на 24 часа след тегленето с публикация в профила на олио Калиакра, като всеки Печеливш ще бъде отбелязан с името на профила във Facebook, който е бил използван за участие в Промоцията.

По време на тегленията за награди, чрез теглене на случаен принцип от специализиран софтуер, Организаторът ще определи по един печеливш Участник ("Печеливши") за всяка награда, предоставяна по време на съответното седмично теглене, и по 1 (един) резервен печеливш Участник за всяка награда. Резервните печеливши Участници могат да заместят Печеливши, при условие че Печеливш не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока по т. 7 от настоящите Правила.

След изтеглянето на Печелившите и на резервните печеливши Участници ще се извършва проверка от страна на Организатора, за да се потвърди, че всеки Печеливш отговаря на условията посочени в настоящите Правила. В случай че Печеливш не отговаря на условията за получаване на награда, за Печеливш ще бъде определен следващият резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.
 
В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на Печелившите по реда на предходната т.6, същите ще бъдат информирани за спечелената награда и начина на получаването й чрез лично съобщение във Facebook.

Печелившия Участник трябва да представи всички данни (три имена, телефон, адрес или имейл адрес), които са необходими за получаването на наградата, както и писмено съгласие данните му да бъдат обработвани и използвани за предоставянето на тази конкретна награда.

В случай, че съответният Печеливш не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже да получи наградата, за Печеливш ще се счита резервният печеливш Участник. В случай, че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, съответната награда остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

Наградата се изпраща по куриер на адреса, посочен от Печелившия. Организаторът не носи отговорност за евентуални закъснения в доставката на наградите, които са следствие на действия на куриера.

Краен срок - 22 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара