Спечелете лаптоп, смартфон, таблети и външни батерии

 

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 11 декември 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Наградите ще бъдат разпределени на няколко нива:

Големи награди:

Национални награди:

Лаптоп – 1 бр.
Смартфон – 1 бр.
Фотоапарат – 1 бр.

Регионални награди:
Таблет – 28 бр.- всяка една област ще има по един регионален победител.

Насърчаващи награди:

Пауърбанки за зареждане – 33 бр.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КУИЗА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Всеки един потребител, който се е регистрирал успешно и е отговорил правилно на всички въпроси, участва в томболата за наградите съгласно т. 7.

*Всеки един потребител, който се е регистрирал, но без да отговори правилно на всички въпроси участва в томбола само за насърчаващи награди.

Тегленето на наградите ще се извърши от компютърен софтуер на случаен принцип пред тричленна комисия. Всички спечелили награда ще бъдат уведомени с SMS след изтеглянето им в края на периода на Куиза, а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора – куриерска фирма.

Регистрация: за да участва в Куиза, Участникът е необходимо:

    Да достъпи платформата https://natura2000.bg/
    Да отговори на Куиза от общо 10 въпроса. Всеки един въпрос ще има четири отговора, като само един от тях ще бъде верен. При верен отговор на въпрос, Участникът ще получава по 1 точка. Информация, свързана с правилния отговор, ще бъде поместена по интерактивен начин на платформата https://natura2000.bg/ и всеки Участник ще може да я достъпи.
    След като Учаснтникът отговори на всички въпроси, ще има възможност да се регистрира чрез регистрационната форма, която се появява след последния въпрос на Куиза. Тя се състои от полета с име/фамилия/телефонен номер/имейл адрес/община.
    *Само победителите, които са отговорили правилно на всички въпроси, ще участват в томбола за големите награди. Всички регистрирани потребители участват за насърчаващи награди.
    При регистрация Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в Куиза (отметка в съответното поле, че са прочели Официалните правила на Куиза).

За да бъде допуснат за участие в Куиза за спечелване на една от Големите награди, Участникът трябва да е отговорил вярно на всички 10 въпроса от куиза и успешно да се е регистрирал на https://natura2000.bg/.

За да вземе участие в тегленето на насърчаващи награди, Участникът трябва единствено да се регистрира на https://natura2000.bg/

При спечелване на награда от Куиза, участникът ще бъде уведомен с SMS и поканен да предостави следните лични данни – две имена, адрес за доставка и телефон. От спечелилите големите и регионални награди ще бъде поискана информация за тяхното ЕГН, с цел заплащане на дължимите данъци съгласно ЗДДФЛ.

Наградата се предоставя в рамките на 30 работни дни след получаване на контактната информация от печелившия. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора. Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.

Тегленето на печелившите участници се извършва в периода 12- 13.12.2022г.

Участникът може да се регистрира само веднъж и 1 участник може да спечели максимум 1 бр. голяма награда и/или 1 бр. насърчаваща награда за целия период на Куиза.

Организаторът на Куиза или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградите в рамките на 1 седмица след получаването на контактната информация. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да ПОДПИШЕ ПРИЕМО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ, КОЙТО УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ Е ПОЛУЧИЛ НАГРАДАТА СИ. В случай че в рамките на  30 работни дни от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение при неуспешен опит за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Спечелилите участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара