Спечелете 70 футболни топки и 7 системи за наливна бира за 3 месеца от Carlsberg

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://footballmoments.bg/pechelivshi-kaufland/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Carlsberg от магазини Kaufland и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на Република България, единствено в търговските обекти на Kaufland България.

„Участващи опаковки“ – всички опаковки под марката Carlsberg: Carlsberg Кен, Carlsberg бутилка 500 мл, Carlsberg 0.0% 330мл, , мултипак Carlsberg Кен, Carlsberg бутилка 330 мл.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Футболни топки– 70 бр. и 7 бр системи за наливна бира за временно ползване за срок от 3 месеца с подарък – 2 кега Carlsberg от 20л.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

Закупилите 3 продукта Carlsberg в комбинация по избор или 1 мултипак Кен Carlsberg 4 х 0,5л, регистрират касовата бележка на www.footballmoments.bg и могат да спечелят след теглене седмична награда – 1 от 10 футболни топки или да получат за временно ползване една система за наливна бира у дома  (ползва се в срок от 3 месеца) с подарък – 2 кега Carlsberg 20 л. Играта е в сила от 31.10.2022 г. до 18.12.2022 г.

Играта е активна само в обектите на Kaufland България обозначени с рекламни материали. В Играта имат право да участват само лица навършили 18 години.

Тегленето на наградите ще се извърши от компютърен софтуер на случаен принцип пред тричленна комисия. Всички спечелили награда ще бъдат уведомени с SMS след изтеглянето им в края на всяка седмица, а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора  и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка .

Регистрация: за да участва в Играта, Участникът е необходимо:

    Да въведе своя актуален телефонен номер в сайта www.footballmoments.bg ,на който може да бъде открит, при спечелване на награда.
    Да въведе уникален код от касовия бон, удостоверяващ направената покупка.
    При регистрация на касовата бележка Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в Играта (отметка в съответното поле, че са прочели Официалните правила на Играта, както и че са информирани за изложеното в Уведомлението за защита на личните данни).

За да бъде допуснат за участие в Играта за спечелване на награда футболна топка или система за наливна бира за временно ползване Участникът трябва да е в необходимата възрастова група над 18 години. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира своята касова бележка, като всяка касова бележка следва да потвърждава покупката на поне 3 броя Carlsberg, в комбинация по избор или един мултипак Кен Carlsberg, описани в Част 6.

При спечелване на награда от Играта, участникът ще бъде уведомен с SMS и поканен да предостави следните лични данни – две имена, адрес за доставка и телефон.

Наградата се предоставя в рамките на 30 работни дни след получаване на контактната информация от печелившия. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора и предадени срещу предоставяне на съответната печеливша касова бележка. Организаторът и Администраторът на Играта не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.

Период на теглене:

7.11.2022 – 10 футболни топки и 1 система за наливна бира
14.11.2022 – 10 футболни топки и 1 система за наливна бира
21.11.2022 – 10 футболни топки и 1 система за наливна бира
28.11.2022 – 10 футболни топки и 1 система за наливна бира
5.12.2022 – 10 футболни топки и 1 система за наливна бира
12.12.2022 – 10 футболни топки и 1 система за наливна бира
19.12.2022 – 10 футболни топки и 1 система за наливна бира

В Играта няма ограничение на брой регистрирани касови бележки, но един участник може да играе за спечелване само на една награда, т.е. 1 участник може да спечели максимум 1 бр. футболна топка или 1бр. система за наливна бира за временно ползване за целия период на Играта.

Информация за Играта може да се получи и на тел.: 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна) .

Организаторът на Играта или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да организира предоставянето на наградите – футболна топка или система за наливна бира за временно ползване в рамките на 1 седмица след получаването на контактната информация. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да предостави на куриерската фирма касовият бон, удостоверяващ направената покупка. В противен случай, награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. В случай че в рамките на  30 работни дниот получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение, Организаторът ще направи 3 /три/ опита да осъществи доставката на наградата чрез телефонно позвъняване и текстово съобщение до печелившия участник. При направени 3 неуспешни опита за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Спечелилите футболна топка или система за наливна бира за временно ползване участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

За периода на използване на системата за наливна бира, между печелившия и Организатора, се подписва „Договор за предоставяне на съоръжения за съхранение и наливане на бира“, който представлява Приложение 1 от Общите условия.

Краен срок - 18 декември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара