Спечелете прахосмукачки-робот Xiaomi и 10 ваучера по 100 лв от BILLA

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Geri Rad
Karina Bell
Larisa Stoycheva
An Tonia
Boryana Gancheva
Boryana Gorcheva
Durhan Hasan
Ivan Ivanov-Dj Ivan
Malvina Miteva
Omayny Aromati Aromati
Vanq Jordanova
Гено Пазвантов
Доника Башова

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Ariel и/или Lenor от магазини Billa и коментар във фейсбук.

Пълни правила:

Внимание! Споделяме с теб няколко печеливши хода, които могат да ти донесат прахосмукачка-робот Xiaomi или ваучер за 100 лв от BILLA Bulgaria!
✅ Купи продукти с марка Ariel и/или Lenor на минимална обща стойност 15 лв. с ДДС от магазините на Billa.
✅ Напиши номера на касовата бележка и отбележи приятел под поста на играта.
✅ Запази касовата бележка до края на кампанията.

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски
обекти на „БИЛЛА България“ ЕООД.

В Играта участват всички продукти с марка Ariel и/или Lenor (без значение от размер или разфасовка), дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на „БИЛЛА България“ ЕООД, наричани по-долу „Продукти“. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.

За да участва в Играта за спечелване на една от наградите по точка 7.1. от настоящите Правила, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Ariel и/или Lenor , независимо от размера и разфасовката, на минимална обща стойност 15 лв. с ДДС, oт търговски обект на БИЛЛА България ЕООД, през периода на Играта и да запази касовата бележка от направената от него покупка.

Стъпка 2: Да отиде на официалната страница на Ariel Bulgaria във Facebook (https://www.facebook.com/ArielBulgaria), да тагне приятел и да напише номера на касовата бележка в коментар под поста, анонсиращ Играта.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригиналът на касовата бележка остава при участника.

Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:
• Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
• Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
• Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането й.
• Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.
• На снимката трябва ясно да се виждат обектът на БИЛЛА България ЕООД, от който e закупен продукта, датата и стойността на покупката, номерът на касовата
бележка.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:
а.) 10 (десет) бр. Ваучери за магазини Billa, всеки на стойност 100 лева без с ДДС
б.) 3 (три) бр. Прахосмукачки робот XIAOMI BHR5044EU

*Посочените изображения на награди върху рекламните материали на Играта са с
илюстративен характер.

Тегленето на печелившите участници се осъществява от Организатора до 14 работни дни след края на Играта, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 13 печеливши участници и 13 резервни. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В срок от 3 дни след тегленето, печелившите участници ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на Ariel Bulgaria от страна на Партньора в публикация тип “Story” и в коментар под поста, анонсиращ Играта. Печелившите трябва да изпратят лично съобщение на официалната Facebook страница на Ariel Bulgaria, за да разберат как да се свържат с Организатора за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат на Организатора необходимите данни и снимка от касовата бележка в 7-дневен (седемдневен) срок след обявяването във Facebook, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с публикувания в коментар под поста, анонсиращ Играта в официалната страница на Ariel Bulgaria във Facebook; дата на покупката, която трябва да е в периода на Играта; както и името на закупените продукти с марка Ariel и/или Lenor от настоящите правила.

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора, за да валидират касовата бележка, да заявят валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за деклариране на наградата.

Всеки участник е длъжен да провери дали е в списъка с печелившите, да проверява редовно съобщенията във Facebook профила си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в определения срок, участието ще бъде обявено за невалидно, той/ тя губи правото на награда и Партньорът ще обяви първия резервен участник от списъка с печеливши. Организаторът и Партньорът няма да носят допълнителна отговорност към участника.

Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1. Един участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един участник може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки. Едно тагване се смята за едно участие с една касова бележка. В случай че участник е изтеглен като печеливш с повече от едно тагване, трябва да представи касова бележка за всяко едно от тях. Ако не представи касова бележка за съответния брой тагвания, участникът ще бъде дисквалифициран.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И  ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ИМЕТО НА ПРОДУКТА, СТОЙНОСТТА НА ПОКУПКАТА, ДАТАТА НА ПОКУПКАТА ИЛИ МАГАЗИНА, ОТ КОЙТО Е ЗАКУПЕН ПРОДУКТЪТ.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

Краен срок - 30 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара