Спечелете 4 ваучера по 900 лв., карти-подарък със 100 и 50 лв. и талони за Фантастико от Zewa

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.zewa.net/bg/promocii/zewa-ti-predlaga-bezgrizhni-momenti/pechelivshi-uchastnitsi/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Zewa за 10 лв. от определени магазини и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта се провежда в избрани търговски вериги.

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

1. В периода на Кампанията да закупи продукти Zewa на минимална стойност 10 лв. с ДДС.

2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.zewa.bg/promocii, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; снимка на доказателството за покупка; номер на касова бележка/фактура; телефонен номер; търговски обект, в който е направена покупката.

3. Снимката на касова бележка/фактура за покупка на участващите в Кампанията продукти Zewa, трябва да отговаря на следните критерии:

- Снимката не трябва да е по-голяма от 10 мегабайта
- Снимката трябва да е във формат .png, .jpg, .webp, .jpeg
- Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат)
- Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането ѝ.

- Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на поне един продукт с марката Zewa. При участие с касов бон/фактура, на който не присъства конкретно име на продукт Zewa, участникът е длъжен да качи снимка на доказателството за покупка, на която да се вижда и закупеният от него продукт/продукти.

- На снимката трябва ясно да се виждат обекта, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номера на касовата бележка/фактурата. Общата стойност на закупените продукти Zewa трябва да е минимум 10 лв. с ДДС и да е регистрирана с един касов бон/фактура.

Снимки, които не отговарят на посочените по-горе условия, няма да бъдат зачитани за валидни и няма да участват в разпределянето на наградите.
 
За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени следните награди:

- големи награди – 4 бр. ваучер * 900 лева с ДДС за оборудване за вашия дом, с екстра качество и еко линия от miele.bg.

- малки награди

- 12 бр. карта-подарък * 50 лева с ДДС за екстра грижа за вас/вашите нужди и вашия дом от магазини CBA

- 8 бр. карти-подарък * 100 лева с ДДС за екстра грижа за вас/вашите нужди и вашия дом от магазини METRO

- 12 бр. карта-подарък * 50 лева с ДДС за екстра грижа за вас/вашите нужди и вашия дом от магазини Лекси

 - 20 бр. талони за пазаруване от Фантастико * 50 лева с ДДС за екстра грижа за вас/вашите нужди и вашия дом от магазини Фантастико

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Всички участници трябва да докажат покупката си, като в регистрационната форма в уебсайта на кампанията качат снимка на касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукти, участващи в Кампанията, съгласно условията на Раздел 4 от настоящите Правила.

Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип в края на кампанията, с помощта на специално разработен софтуер. Едно участие в тегленето се осигурява на участник в Кампанията срещу регистрирана 1 (една) валидна касова бележка/фактура.

С една регистрирана и валидна касова бележка/фактура може да се спечели само една награда.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от провеждане на съответното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Наградите се изпращат до спечелилия участник в срок до 20 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне) след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден имейл адрес/ адрес за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

Краен срок - 9 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара