Спечелете 50 Nivea коледни календара и 15 ваучера по 150 лв. за Fashion Days

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Грета Александрова
Денислав Иванов
Цветелина Хайгърова
Нели Неделкова
Сезян Селимова
Радослава Илиева
Лора Манова-Джекова
Тони Андонова
Маргарита Стефанова
Доника Гачева
Полина Панайотова
Петя Желева
Невена Тонева
Радостина Иванова
Мая Николова
Николинка Рачкова
Петя Рабрева
Светла Мицова
Анета Атанасова
Пламена Маринова
Милена Сергилова
Нонка Каменова
Румян Рачков
Надя Ауал
Надя Липчева
Иванка Сотирова
Теодора Дрянкова
Пламена Добрева
Николай Кържин
Александър Чапкънов
Габриела Костадинова
Маргарита Бонева
Андреана Пектова
Красимир Караатанасов
Севделина Кирова
Мария Чорбаджийска
Диляна Христова
Камелия Русева
Людмила Панева
Гергана Митева
Мария Добрева
Иван Илиев
Магдалена Илиева
Георги Симеонов
Силвия Христова
Наталия Колева
Спаска Кръстева
Здравка Недялкова
Христо Тишев
Галина Колева
Станимира Димова
Десислава Стоева
Виолета Савова
Екатерина Христова
Нина Ковачева
Живка Делчева
Милка Стоименова
Иван Иванов
Ралица Лозанова
Георги Русев
Диана Андреева
Йоанна Бобева
Ваня Иванова
Ивайло Иванов
Кремена Кърпачева

Как се участва:

Чрез покупка на продукти за грижа и почистване на лицето Nivea за поне 15 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

УЧАСТВАЙ ЗА СУПЕР НАГРАДА
СПЕЧЕЛИ ВАУЧЕР 150ЛВ. ЗА FASHION DAYS ИЛИ NIVEA КОЛЕДЕН КАЛЕНДАР

Разбра ли за най-новия ни продукт за декоративна козметика? Това е Околоочният коректор 3в1 NIVEA CELLULAR, който се задейства само с един клик и има апликатор за прецизно нанасяне. Силните му страни са: грижата на околоочен крем, хидратация с хиалуронова киселина и естествено покритие. И не – не прикрива само тъмните кръгове и сенки, подпухванията, торбичките и бръчиците под очите, а също и пъпки, зачервявания, черни точки и каквото още решиш, че е необходимо да бъде усъвършенствано в твоята грим-визия.

Звучи нереално, но е истина, точно както и нашата нова кампания със супер награди за теб. До края на месец ноември закупи продукти за грижа и почистване на лицето NIVEA за минимум 15 лева и можеш да участваш в томбола за ваучер от 150 лева за FASHION DAYS или NIVEA Коледен календар!

Играта се провежда в периода от 27.10.2022 г. до 30.11.2022 г., като участващи обекти за Играта са всички търговски обекти на територията на Република България, в които се продават продукти за грижа и почистване на лицето с марката „NIVEA“. 

В Играта участват всички продукти за грижа и почистване на лицето с марка „NIVEA“.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в настоящата Игра, са следните:
а. 15 ваучера на стойност 150 лева всеки от FASHION DAYS;
б. 50 бр. NIVEA Коледен календар.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

При еднократна покупка на продукти за грижа и почистване на лицето NIVEA на обща стойност минимум 15 лв. с ДДС от който и да е търговски обект в страната, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от наградите от т. 4.1. За да се регистрира, всеки клиент следва да влезе на www.nivea.bg/fashion и да въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка, номер и дата на касов бон/фактура и да качи снимка на оригинал на съответния касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и за грижа и почистване на лицето NIVEA на стойност минимум 15 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта. Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на касовия бон/фактурата за извършената покупка на продукт/и за грижа и почистване на лицето NIVEA на стойност минимум 15 лв. с ДДС през периода на Играта
следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на касов бон/фактура, удостоверяващ/а нова покупка на продукти за грижа и почистване на лицето NIVEA, на стойност минимум 15 лв. с ДДС, от която и да е търговска верига в страната, участваща в Играта. и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила. Всеки Участник може да спечели само една награда, независимо от броя регистрирани различни касови бонове/фактури.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

На 09.12.2022 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени общо 65 (шестдесет и пет) печеливши Участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на шестдесет и петимата печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 65 (шестдесет и пет) резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите Участници се извършва в следния ред - първо се изтеглят имената на 15 печеливши Участници за наградите, описани в чл. 4.1., б. „а“, а след това имената на 50 участници за наградите, описани в чл. 4.1., б. „б“ След изтегляне имената на 65 печеливши участници се пристъпва към изтегляне на имената на 65 резервни участници, като първо се изтеглят имената на резервните печеливши участници за наградите, описани в чл. 4.1., б. „а“, а след това и на тези, описани в чл. 4.2., б. „б“.7.2. За резултатите от тегленията на наградите се съставят протоколи, в които по реда на изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервните печеливши участници.

Участниците, спечелили наградите, ще бъдат информирани в едномесечен срок от обявяването им чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от настоящата
Игра. В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път със същата регистрация или
с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в
настоящите Официални правила.

Наградите – 50 броя NIVEA Коледен календар се доставят чрез куриер на съответния
адрес за доставка, посочен от печелившите Участници в т. 7.6, в срок до тридесет работни
дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата. Разходите по доставяне на наградите се поемат от Организатора. 

15 ваучерa на стойност 150 лева всеки от FASHION DAYS се изпращат на съответния имейл, посочен от печелившите Участници при регистрацията им за участие, в срока по т.7.4.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, 15-те ваучера
на стойност 150 лева всеки от FASHION DAYS в настоящата Игра подлежат на облагане с
окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и
внася от Организатора. Стойността на дължимия данък се заплаща от Организатора В
изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на
печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от
ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

Краен срок - 30 ноември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара