Спечелете пътуване за двама за финала на Катар 2022, хладилници и брандирани бутилки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 18 декември 2022

Как се участва:

Чрез покупка от магазини Billa и плащане с карта Visa.

Пълни правила:

FIFA Световното първенство свързва футболните фенове по цял свят в незабравима емоция, а Visa ти помага да ѝ се насладиш.

Пазарувай с твоята карта Visa в BILLA и автоматично участваш за Изживяване за двама за финала на Катар 2022 и още вълнуващи награди.

Плащания в периода от 1 октомври до 18 декември ти дават шанс да спечелиш един от пет хладилника или една от 100 брандирани бутилки Visa и Катар 2022.

С плащания в периода от 1 до 23 октомври имаш възможността да спечелиш голямата награда и да се насладиш на изключително изживяване за финала на FIFA Световното първенство, включващо билети за мача, настаняване в хотел и самолетни билети за двама!

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България в търговската мрежа на БИЛЛА. Пълният списък на магазини BILLA в Република България е достъпен на сайта на БИЛЛА https://www.billa.bg/magazini

В Кампанията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години,
притежатели на карти Visa, издадени в Република България преди началната дата на
Кампанията (1 октомври 2022 г.) от организация, участваща в Кампанията („Участващи
карти“):
● “Айкарт” АД
● “Банка ДСК” АД
● “БНП Париба С.А. – клон София”
● “Българо-американска кредитна банка” АД
● “Аксес Файнанс” ООД
● “Инвестбанк” АД
● “Кей Би Си Банк България” ЕАД
● “Обединена българска банка” АД
● “Пейнетикс” ЕАД
● “ПроКредит Банк (България)” ЕАД
● “Първа инвестиционна банка” АД
● “Тексим Банк” АД
● “Транзакт Юръп” ЕАД
● “УниКредит Булбанк” АД
● “Централна кооперативна банка” АД
● “Юробанк България” АД
(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Всеки клиент на Участваща организация получава автоматично правото да бъде включен в
тегленията на награди, като с извършване на плащане в периода на Кампанията с карта
Visa в магазин BILLA, отговарящо на изискванията по Раздел 5, клиентът приема настоящите
Официални правила и условията за участие в Кампанията.

В Кампанията могат да участват всички лица, притежатели на Участващи карти, които в
периода на Кампанията, в т.ч. в междинната фаза от периода на Кампанията, са извършили
поне едно плащане с Участваща карта в магазин BILLA на територията на Република
България („Допустими Участници“).

Всяко плащане, направено с Участваща карта в периода на Кампанията, дава право на
участие в тегленията на награди, както следва:

Право на участие за Голямата награда:
Всяко едно плащане, направено с Участваща карта в междинната фаза от периода на
Кампанията - от 1 октомври 2022 г. до 23 октомври 2022 г. включително, дава право на едно
участие в тегленето за Голямата награда.

Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето за Голямата награда толкова пъти,
колкото броя различни плащания е направил с Участваща карта в междинната фаза от
периода на Кампанията (от 1 октомври 2022 г. до 23 октомври 2022 г. включително).

Право на участие за Малки награди:
Всяко едно плащане, направено с Участваща карта в периода на Кампанията - от 1
октомври 2022 г. до 18 декември 2022 г. включително, дава право на едно участие в
тегленето за една от Малките награди.

Всеки Допустим Участник може да участва в тегленето за една от Малките награди толкова
пъти, колкото броя различни плащания е направил с Участваща карта в периода на
Кампанията (от 1 октомври 2022 г. до 18 декември 2022 г. включително).

За избягване на всяко съмнение, ако един Допустим Участник притежава повече от една
Участваща карта, то същият получава право да участва в тегленията за награди за всяка
Участваща карта поотделно при изпълнение на условията, описани по-горе.
За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в магазин BILLA на
територията на Република България.

Описание на наградите

Голяма награда:
Пакет за двама за Световното първенство по футбол 2022 в Катар, който включва:
- Самолетни билети за двама София, България - Доха, Катар / Доха, Катар - София,
България;
- Четири нощувки за двама в 5-звезден хотел;
- Дневна закуска;
- Два билета за мача за третото място на Световното първенство;
- Два билета за финалния мач на Световното първенство;
- Транспорт до/от мачовете и планираните активности, свързани със Световното
първенство;
- Предплатена карта Visa с внесени 400 (четиристотин) щатски долара;
- Подарък на стойност 400 (четиристотин) щатски долара;
- Достъп до Visa Everywhere Lounge;
- Съдействие от „Личен асистент - Консиерж“ на Visa в хотела, и
- Съдействие от помощния персонал на Visa (за събитията на Световното първенство;
медицински и охранителен персонал).

В тегленето за Голямата награда участват всички плащания, направени от Допустими
Участници в магазини BILLA в междинната фаза от периода на Кампанията (от 1 октомври
2022 г. до 23 октомври 2022 г. включително).

Малки награди:
● 5 (пет) броя хладилници;
● 100 (сто) броя брандирани бутилки с логото на Visa и Катар 2022.

В тегленето за Малките награди участват всички плащания, направени от Допустими
Участници в магазини BILLA в периода на Кампанията (от 1 октомври 2022 г. до 18 декември
2022 г. включително). Малките награди се разпределят на случаен принцип и Допустимите
Участници не могат да избират за кой от двата вида награди участват.

Нито Голямата награда, нито Малките награди могат да бъдат заменяни за паричната им
равностойност.

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран
софтуер и в присъствието на нотариус.

Тегленето за Голямата награда се осъществява на 25 октомври 2022 г. При тегленето за
Голямата награда се определя печеливш и пет резерви.

Тегленето за Малките награди се осъществява на 21 декември 2022 г. При тегленето за
Малките награди ще се определят съответният брой печеливши и по една резерва за всяка
награда.

След всяко теглене Възложителят ще информира съответните Участващи организации –
издатели на Участващите карти, с които са извършени изтеглените печеливши плащания,
за техните печеливши Допустими Участници („Печеливши“), като им предостави номерата
на печелившите плащания. Съответните Участващи организации - издатели на картите на
Печелившите, потвърждават валидността на изтеглените печеливши плащания и изпращат
на Възложителя данни за контакт на съответния Печеливш с цел предоставяне на
съответните награди.

За предоставянето на Голямата награда Възложителят се свързва директно с Печелившия
по избран от Възложителя начин (телефон, имейл, друго). Възложителят извършва
регистрация за ползването на Голямата награда от страна на Печелившия в специален
регистрационен портал, в който се въвеждат имена и имейл на Печелившия. Печелившият
получава автоматичен имейл с указания как самостоятелно да завърши регистрацията си.
Печелившият участник трябва да завърши регистрационния процес в срок до 1 (един)
работен ден от получаване на автоматичния имейл. В случай че изтегленият Печеливш не
завърши регистрационния процес в срок до 1 (един) работен ден, Възложителят извършва
регистрация на първия резервен печеливш участник за ползването на Голямата награда в
специалния регистрационен портал. В случай че и той не завърши регистрационния процес
в срок до 1 (един) работен ден от получаване на автоматичния имейл, Възложителят
извършва регистрация на втория резервен печеливш участник, което правило се повтаря
до валидно завършване на регистрационния процес за ползването на Голямата награда
или до изчерпване на броя на резервните печеливши участници.

За предоставянето на Малките награди Възложителят изпраща на Организатора и/или на
съответните Участващи организации списък със съответните Печеливши и при
необходимост данни за контакт на дадени Печеливши. Организаторът, по възлагане на
Възложителя, и/или съответна Участваща организация, ще уведоми по избран от
Организатора, респективно от съответната Участваща организация, начин (имейл,
телефон, друго) всеки Печеливш, че е бил изтеглен като Печеливш и ще го уведоми за
срока и начина, по който ще му изпрати / предостави съответно спечелената награда.
Всички награди ще се получават лично от Печелившите (в т.ч. и чрез куриер на посочен от
Печелившия адрес) след уведомление от страна на Организатора, респективно от страна
на съответната Участваща организация, и приемане на съответната награда от страна на
Печелившия.

Всички Малки награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 (тридесет) работни дни след
датата, на която всеки Печеливш върне информация за избрания от него начин на
получаване на наградата.

В случай че Малка награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по
телефон след до 5 направени опита, Организаторът, респективно Участващата
организация, изпраща имейл до Печелившия или го уведомява писмено, чрез препоръчана
поща или куриер за спечелената награда. В случай че съответният Печеливш не се яви да
получи наградата или не предостави на Организатора, респективно на Участващата
организация, писмено адрес, на който да му бъде изпратена наградата, в 15 (петнадесет)
дневен срок от получаването на имейла, респективно писмото, наградата ще бъде
предоставена на изтегления резервен Печеливш. В случай че и резервният Печеливш не
бъде открит съгласно начините, описани по-горе, то Организаторът и/или Възложителят
могат да решат или да изтеглят нов/и печеливш/и или да решат да не раздават наградите,
останали като неполучени от изтеглените Печеливши.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара