Спечелете парични награди до 50 000 лева

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 19 октомври 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участието в настоящата Игра не е обвързано с извършването на залог.

В Играта могат да участват само пълнолетни дееспособни физически лица, които в посочения в т.2 период на провеждане имат активен акаунт на сайта: www.8888.bg, отговарят и изпълняват условията на настоящите Правила, ОБЩИTE УСЛОВИЯ за ползване на сайта 8888.bg и Правилата за участие в хазартните игри, в сайта 8888.bg. В предвидените, в Общите условия на www.8888.bg и Общи бонус правила и условия на www.8888.bg, особени случаи Организаторът може да ограничи предлагането и/или участието в играта спрямо конкретен участник или група участници.;

Участникът е направил предположение за това колко е броят на наградите във видео клип, излъчван по избрани телевизионни канали и достъпен на следния ел. адрес: www.8888.bg/promo/birthday_gifts/. Наградите, които трябва да бъдат преброени представляват общият брой на белите и сините кутии, които са визуализирани в клипа. Една и съща кутия, която се вижда в 2 различни кадъра, се брои един път. Кутията се брои дори и да се вижда само част от нея.

Всеки участник има право на 1 (едно) предположение, като същото може да бъде променяно многократно в периода на провеждане на играта. При определяне на резултатите от играта ще се зачита само последното записано в системата на Организатора предположение, което е направил участника.

Участниците могат да спечелят:

Парична награда, чиито размер се определя в зависимост от броя на участниците, направили вярно предположение за броя на наградите по т.3.2 по-горе.

Общият награден фонд е в размер на 50 000 лева.

Спечелването и размера на наградите, по т.4, се определят при спазване на следните правила:

Участникът има валидна регистрация на сайта www.8888.bg и акаунтът му е активен;

След успешен вход в акаунта, участникът е направил вярно предположение за броя на наградите по т.3.2. по-горе и същото е записано в системата на Организатора, чрез натискане на бутон „Запази“.

Наградите се определят на базата на броя на участниците, направили вярно предположение за броя на наградите по т.3.2. по-горе.

Общият награден фонд се разпределя пропорционално на броя на участниците, направили вярно предположение за броя на наградите по т.3.2. по-горе.

Ако няма участник познал точния брой награди печели участникът/участниците направили най-близкото предположение, което като цифра е под точния брой награди.

Примери на ситуации с предположение за различен от точния брой награди:

Например точния брой награди е 678:

    При 1 участник направил предположение, че броя на наградите е 677, същият - печели 50 000 лв.;
    При 10 участници направили предположение, че броя на наградите е 677 - всеки от тях печели по 5 000 лв.;
    При направено предположение, че броя на наградите е 679 или повече - не се печели.

Резултатите от играта се обявяват на 20.10.2022 г. на сайта www.8888.bg.

Всеки спечелил участник ще бъде уведомен от дружеството, чрез съобщение на потребителския профил на сайта www.8888.bg. В случай, че спечелилият участник е предоставил свой e-mail и/или телефон и е предоставил съгласието си същите да бъдат използвани от дружеството за целите на участието му в игрите, същият ще бъде уведомен за наградата (ако е спечелил такава) на посочения от него e-mail или телефон.
ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Паричните награди се получават еднократно, чрез кредитиране на игралната сметка към акаунта на участника и само, ако спрямо участника са спазени всички изисквания по настоящите Правила и не са налице други пречки/ограничения/забрани съгласно Общите условия на сайта www.8888.bg и Общи бонус правила и условия на www.8888.bg.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара