Спечелете 5 сешоара Philips и 10 комплекта с продукти Nivea

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 октомври 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nivea за минимум 15 лв. от магазини Лили и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Наслади се на есента, като напазаруваш любимата грижа за теб и твоите близки! Избери продукти, които подхранват кожата и те карат да се чувстваш комфортно през целия ден. А ако закупиш продукти NIVEA от дрогерии Lilly през месец октомври за минимум 15 лева, ще имаш шанс да участваш в томбола за 2 страхотни награди: 1 от 5 броя сешоар PHILIPS или 1 от 10 броя комплект с продукти NIVEA.

През месец октомври покупката на продукти NIVEA от дрогерии Lilly за минимум 15лв. ти дава шанс да участваш автоматично за тегленето на 2 вида награди: 1 от 5 броя сешоар PHILIPS SenseIQ или 1 от 10 броя комплект с продукти NIVEA. Запази фискалния бон или фактурата и регистрирай във формуляра по-долу, за да се запишеш. Желаем ти късмет!

ПП: Можеш да участваш многократно, като всеки път регистрираш нова покупка на продукти NIVEA на стойност от минимум 15лв. 😊

Наградите са:
5 бр. Сешоар Philips SenseIQ;
10 бр. Комплект продукти NIVEA

Желаещите да участват в Промо играта, следва да закупят в търговски обект на „Лили Дрогерие” ЕООД продукт или продукти с марка NIVEA на стойност минимум 15 лв. с ДДС, след което имат възможност да участват в Промо играта за една от посочените в т. 3.3 награди. Всеки клиент, който отговаря на изискванията, предвидени в настоящите правила, може да се регистрира на http://www.nivea.bg/lillyumbrella като въведе име, презиме и фамилия (задължително в предвидения тук ред), e-mail, телефон за връзка, адрес и качи снимка на фискалния бон/фактура – удостоверяващ/а покупката на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 15 лв. с ДДС.

За участие в Промо играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма описани по-горе, да прикачи снимка на оригиналния/ната фискален бон/фактура и да изрази изричното си съгласие за събиране и обработване на личните му данни за целите на Промо играта (посредством специалното за целта място в регистрационната форма).
Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на фискалния бон/фактура за извършената покупка на продукт/
продукти NIVEA следва да бъде запазен от Участника в Промо играта. Непредставянето
на оригинала на фискалния бон/фактурата е основание за отказване получаването на
награда.

Всеки Участник има право да участва в Промо играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на фискалния бон/фактура, удостоверяващ нова покупка на продукт/ продукти NIVEA на стойност от минимум 15 лв. с ДДС, различен от вече регистриран фискален бон/фактура и при изпълнение на условията на настоящите Официални правила. За целите на провеждане на томболата всеки участник ще се счита за уникален посредством своя e-mail и телефонен номер. Ако двама или повече от изтеглените печеливши Участници имат един и същ e-mail адрес или телефонен номер, за валидна ще се счита първата по време регистрация в интернет сайта на Организатора, а всяка следваща ще се счита за дублирана, поради което и невалидна.

Независимо от броя на направените регистрации, всеки Участник може да спечели само една награда, настоящото ограничение се отнася и в случай че Участникът се регистрира многократно с различни електронни адреси/ телефони.

На 07.11.2022 г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД –
„Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359,
дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес:
Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени 15
(петнадесет) печеливши Участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен
принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на
петнадесетте печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на петнадесет
резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите се извършва в следния ред –
първо се изтеглят имената на 15 печеливши, след което се изтеглят имената на 15
резервни печеливши Участници.

За резултатите от тегленето на печелившите участници се съставя протокол, в който
по реда на изтеглянето се вписват имената на спечелилите 5 (пет) сешоара Philips
SenseIQ и 10 (десет) комплекта продукти NIVEA, както и на 15 резервни печеливши
Участници.

Протоколът с резултатите от тегленето на наградите ще бъде публично оповестен
до 10.11.2022 г. на http://www.nivea.bg/lillyumbrella.

Всички печеливши Участници ще бъдат информирани за спечелването на наградата
до 18.00 часа на 17.11.2022 г. чрез позвъняване на посочения от тях телефонен номер.

В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печеливш
Участник на посочения от него телефонен номер, този Участник се замества от
изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на
изтеглянето на резервните печеливши Участници.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от съответната
томбола. В случай че участник бъде изтеглен повече от един път, със същата регистрация
или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване,
определен в настоящите правила.

Преди получаването на наградата печелившият Участник трябва да предостави на
Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед
задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от
обработване на допълнителните лични данни на печелившия Участник е вменена на
Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на печелившия Участник не се
изисква.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна
стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, наградите в
настоящата Промо игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал.
14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова
сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи
имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл.
73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара