Спечелете 150 iPhone 3 SE 64GB и 150 ваучера по 150 лв. от Kaufland

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 октомври 2022

Как се участва:

Чрез покупка за минимум 30 лв. от магазини Kaufland и сканиране на Kaufland Card.

Пълни правила:

Ето какво трябва да направиш, за да се включиш в тегленето на 1 от 150 iPhone 3 SE 64GB Black или 1 от 150 ваучера за многократно пазаруване на стойност 150 лева:  

✓ В периода от 03.10. до 30.10.2022 г. пазарувай за поне 30 лева в хипермаркети Kaufland
✓ Сканирай Kaufland Card по време на своята покупка
✓ Вече участваш в играта

Играта се организира и провежда на български език на територията на Република България, във всички търговски обекти на Kaufland.

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА

За участие в Играта желаещите трябва да направят покупка на стойност минимум
30 (тридесет) лева и да сканират своята Kaufland Card преди плащане, в който и да е хипермаркет Kaufland на територията на Република България.

За всяка покупка на стойност 30 или повече лева, при която е сканирал Kaufland Card клиентът получава автоматично 1 шанс за участие в играта.

Пример:

1. При покупка от 0,01 лв. до 29,99 лв., клиентът не получава шанс да участва в Играта.

2. При покупка от 30 лв. и повече., клиентът получава 1 шанс за участие в играта. Клиентът не получава повече от един шанс за участие в рамките на една покупка, без значение на каква сума възлиза тя.

3. При последваща покупка на стойност минимум 30лв., клиентът получава допълнителен шанс за участие в играта.

Всеки участник има право да активира и допълнителен шанс за участие в Играта с част от своите точки за лоялност. За целта, участникът трябва да активира специалния купон за допълнително участие, Еxtra шанс, в своя Kaufland Card профил с 50 точки за лоялност. Участниците, желаещи да активират допълнителни шансове, могат да го направят максимум веднъж на седмица в периода на кампанията.

Всеки участник има право на неограничен брой участия, но в рамките на Играта може да спечели само една от предметните награди или  една карта за многократно пазаруване на стойност 150 лв.

В случай че участник е изтеглен като печеливш повече от един път за предметна или ваучер награда, неговото място ще бъде заето от резервен участник.

НАГРАДИ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Всеки участник, който е спазил условията за участие по т. 3.1 / 3.2 / 3.3  от предходния раздел III от настоящите Условия участва в Играта и има шанса да спечели:

    1 от 150 iPhone 3 SE 64GB Black или
    1 от 150 ваучера за многократно пазаруване на стойност 150 лв.

Предметните награди iPhone 3 SE 64GB Black и ваучерите за многократно пазаруване на стойност 150 лв. ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 01.11.2022 г. , от независим екип на Кауфланд в Германия. Тегленето се извършва, чрез специализиран софтуер на два етапа, като първо се теглят печелившите номера на Kaufland карти, а на втория етап от отделен екип се идентифицират притежателите на печелившите Kaufland карти. Ще бъдат изтеглени 150 печеливши номера и 20 броя резерви за  предметните награди iPhone 3 SE 64GB Black и 150 печеливши номера и 20 броя резерви за ваучерите.за многократно пазаруване на стойност 150 лв.

Участниците, спечелили една от предметните награди или карта за многократно пазаруване ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане или по e-mail, в случай че са предоставили такъв, до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Печелившите участници ще бъдат потърсени на посочения от тях контакт посредством външен партньор на Организатора - „Фийлд Теам“, ЕИК 203534666, телефонен номер 02/4240700, в качеството му на Обработващ лични данни по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни, губят правото си да получат наградите си. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Участниците, спечелили награда, ще я получат по куриер на посочен от тях адрес в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уточняване на желан адрес за доставка. За получаване на своята награда печелившият участник задължително следва да покаже своята Kaufland Card карта и да подпише приемо-предавателен протокол и обратна разписка, удостоверяващ, че наградата е доставена успешно.

За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, печелившите участници предоставят доброволно, информирано и свободно следните лични данни в рамките на разговора си за информиране, че са печеливши – три имена и ЕГН. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото на получаване на наградата не може да бъде прехвърлено на трети лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара