Спечелете 5 ваучера заредени с по 50 лв. всеки от Lilly Drogerie

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 2 октомври 2022

Как се участва:

Чрез коментар в tiktok.

Пълни правила:

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:
1 бр. от общо 5 бр. ваучери, заредени с по 50лв. всеки.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност и/или преотстъпването й на трети лица.

Един участник не може да спечели повече от една награда.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:
1 Последвал официалната страница на Лили Дрогерие (@lilly_drogerie_bg) в платформата Tik Tok
2. харесал поста за играта ;
3. Да е оставил коментар в поста „Участвам“

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Имената на спечелите участници ще бъдат изтеглени от служител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие и обявени до 10.10.2022г. до 18:00 часа в официалната страница на Лили Дрогерие (@lilly_drogerie_bg) в платформата Tik Tok

Ще бъдат изтеглени и 5 (петима) резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния първоначално изтеглен печеливш, при условие, че същият не може да бъде открит или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

Наградите ще бъдат изпращани от Организатора на играта на посочения от печелившия участник адрес в срок до 10 дни от датата на посочване на адреса. Разходите по изпращането на наградите се поемат от Организатора на играта. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация.

Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Организатора до 7 (седем) дни от публикуване на имената, губят правата си върху спечелената награда и тя ще бъде предоставена на съответния резервен печеливш участник по реда на неговото изтегляне.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара