Спечелете подаръчни ваучери, кафемашина, машини за еспресо, кафемелачки от Costa Coffee

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 13 ноември 2022

Как се участва:

Чрез качване на снимка и/или покупка на Costa coffee за минимум 10 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Започни деня с Costa Coffee, започни деня с една от 222 награди!

Кой не обича миризмата на прясно приготвено кафе? А съчетана с неустоими награди? Значи е време да стартираме играта на Cоsta Coffee 👉 правилата са добре познати:

🔵 Купи Costa Coffee кафе за вкъщи за минимум 10 лв.
🔵 Регистрирай снимка на касовата бележка.

P.S. Ако обичаш да снимаш своето кафе, имаме и още една изненада за теб 😉  

За участие в Промоцията с възможност за спечелване на награда по част 7, точка 7.1., Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка COSTA, разпространявани в магазинни в България и предназначение за приготвяне на кафе-напитки у дома (Касови бележки с включен закупен готов продукт Cоsta Coffee от заведение/магазин няма да бъдат зачитани), а именно (“Участващи продукти”):

    200 гр. Costa coffee мляно Signature Medium,
    200 гр. Costa coffee мляно Signature Dark,
    200 гр. Costa coffee мляно The Bright Blend,
    200 гр. Costa coffee мляно Crema Blend
    1кг. Costa coffee Signature Medium зърна,
    1кг. Costa coffee Signature Dark зърна,
    1кг. Costa coffee Crema зърна,
    1кг. Costa coffee The Bright Blend зърна,
    Кутия Costa coffee Espresso съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Latte съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Cappuccino съвместими с Dolce Gusto капсули 16 бр,
    Кутия Costa coffee Signature Blend съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
    Кутия Costa coffee Warming Blend съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
    Кутия Costa coffee Colombia 100% Arabica съвместими с Nespresso капсули 10 бр,
    Кутия Costa coffee Bright Blend 100% Arabica съвместими с Nespresso капсули 10 бр.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията с регистрация на касова бележка за закупени Участващи продукти на стойност поне 10 лева в една касова бележка от Участници, са следните:

Подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 200лв – 5 броя
Преносима машина за еспресо Wacaco Minipresso NS – 12 броя
Bialetti ел. уред за млечна пяна – 10 броя
Брандирана кафемелачка с лого Costa Coffee – Bialetti – 95 броя
Брандирана кафеварка с лого Costa Coffee – Bialetti – 100 броя

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки потребител, който има отговаря на изискванията за право на участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията „Започни деня с една от 222 награди, започни деня с Costa Coffee”  за спечелване на някоя за изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

Закупи Участващ продукт (посочени в част 6 по-горе), в периода на Промоцията, посочен в част 5.1 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 10 лв;

Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://promo.bg.costacoffee.com/ в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 15 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на Промоцията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например “артикул 1”, “артикул 2” и т.н. няма да бъдат допускани за участие.
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима. Кодът на касовата бележка може да бъде регистриран само веднъж и дава право на едно участие. Регистрираният код трябва да съвпада с кода на касовата бележка, предоставена от участника при регистрацията.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната сума за участие;

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

За спечелване на някоя от наградите по т. 7.1., в периода на Промоцията, след всяка регистрация по точка 8.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата https://promo.bg.costacoffee.com/. Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и наградата. Участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! В рамките на 5 работни дни след това (получаването на информативния имейл за награда след изтриване на скреч полето), Пaртньорът или Организаторът извършват проверка дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с чл. 8.1.2. по-горе чрез която е спечелена съответната награда и дали са спазени настоящите правила за спечелване на наградата. В случай че проверката установи уникална и валидна регистрация и съответствие с тези правила, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда.

В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок, се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда.

В случай че спечелената награда е потвърдена с потвърдителен имейл, описан в предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдителния имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Промоция се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Промоцията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използване на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки.

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Промоцията.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ЗА НАГРАДА ОТ ТОЧКА 7.2 – ТОМБОЛА ЗА КАФЕМАШИНА NESPRESSO LATISSIMA ONE SILKY ONE И 222 БРОЯ КУТИИ COSTA COFFEE НЕСПРЕСО КАПСУЛИ

Участието за Награда от точка 7.2. на Промоцията е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки потребител, който отговаря на условията по част 4 по-горе и който желае да участва и отговаря на останалите изискванията на настоящите Правила, е необходимо да се регистрира на https://promo.bg.costacoffee.com/ , в Периода на Промоцията по т. 5.2., като

    Посочи трите си имена, телефон за контакт, имейл адрес (Тези данни ще бъдат използвани за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 15 от настоящите правила); и
    Качи, в обозначеното за това поле, авторска снимка на чаша със своето Costa Coffee кафе.

Със споделянето на авторска снимка, Участникът декларира, че качената снимка е негова авторска и притежава всички необходими за заснемане и използване на снимките и изображенията в тях права и не засяга права на интелектуална собственост, защита на личните данни или каквито и да е други права на трети лица и дава изричното си съгласие това съдържание да бъде използвано от Организатора и Партньора, в това число да бъде преработено от последните, за създаването на колаж/албум със снимки. Този колаж/албум ще бъде публично достъпен и разпространен.

Участникът носи пълна отговорност в случай на претеции от трети страни и/или наложени санкции  за нарушение на приложимото законодателство и/или права на трети лица в резултат на заснемане и използване на снимките и изображенията на тях от Участника,  Органзатора и Партньора.

Авторската снимка трябва да бъде насочена единствено към пълна чаша кафе. Тя не трябва да показва физически части на потребителя или други лица.

Тегленето на печелившия на наградата по т. 7.2. ще бъде на 15 ноември 2022 г. Печелившият участник се определя на произволен принцип чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер, като тегленето ще бъде записано. Името на победителя ще бъдат публикувано в сайта https://promo.bg.costacoffee.com/ не по-късно от 16.11.2022 г.

За да може Участникът да се включи в Томболата за награда по т. 7.2., качената от него снимка НЕ трябва да:

    съдържа порнографско или нецензурно съдържание;
    има присъствие на малолетни/непълнолетни лица;
    уврежда права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
    рекламира/изобразява наркотици, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/ изобразяват опасни действия;
    изобразява прекомерна или несъобразена консумация на алкохол;
    рекламира/ изразява политически идеи или съобщения;
    съдържа някаква лична информация за лице, което може да бъде разпознато (име, адрес, образ, глас, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
    нарушава законите на страната или накърнява добрите нрави;
    препраща към неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
    съдържа насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
    бъде обект на чуждо авторско право;
    се отнася до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД; не трябва да вредят на марката или имиджа на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД;
    омаловажават „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД или лице, или група, участващи в Промоцията, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД и/или публично обявените й политики.  .

Наградите се предоставят на участници, отговарящи на и изпълнили условията на настоящите правила за участие в Промоцията, и които са получили потвърдителен имейл съгласно описаното по-горе и в срок са предоставили адрес и телефон/ данни за доставка/ и при изпълнение на останалите условия в тези правила.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон след преминалата проверка (в рамките на 5 работни дни след изпращането на информативния имейл), с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата , а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившят участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

За получаване на Награда от точка 7.2 – Организаторът ще се свърже със спечелилият участник за уточняване на детайлите по получаване на наградата в срок не по-късно от 16.11.2022 г

Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила.  Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

В тази връзка при получаването на имейл за спечелена награда с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, потребителят ще бъде помолен освен данните си за доставка, да предостави и информация за: Име и ЕГН.

В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора.

За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара