Спечелете 3 детски смарт часовника Myki

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

Евелина Патева ********38
Росица Палова ********79
Иво Божилов ********36

Как се участва:

Чрез покупка за минимум 30 лв. от аптеки Медея и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА: Кампанията се провежда в аптеки „МЕДЕЯ“ на територията на гр. София, гр. Стара Загора, гр. Кюстендил, гр. Плевен и гр. Перник и онлайн магазина.

Право на участие в Кампанията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което в периода от 01.09.2022г. до 30.09.2022 г., направи покупка на стойност 30 или повече лева от аптека на верига „Аптеки Медея“ или от онлайн магазина на Аптеки Медея на www.aptekamedea.bg и изяви желанието си за участие, чрез коректно попълване на регистрационната форма на: www.aptekamedea.bg/tombola

Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.

Лицата,които са попълнили и регистрирали коректно номер продажба на касовата бележка в периода от 01.09.2022г. до 30.09.2022 г., участват в томболата с награда детски смарт часовник Myki – 3 броя общо. 

На 1 октомври 2022 г. ще изтеглим на случаен принцип победителите, които ще бъдат обявени във Фейсбук и Инстаграм страниците на аптеки Медея.

Печелившите от Кампанията ще бъдат изтегляни на произволен принцип и в присъствието на комисия от трима члена от страна на Организатора, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет страницата на Аптеки Медея: www.aptekamedea.bg/tombola, както и на страницата на верига „Аптеки Медея“ във Фейсбук: https://www.facebook.com/aptekamedea/. Те ще бъдат уведомени и чрез телефонно обаждане в случай, че са предоставили валиден телефонен номер. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първото и второто име на печелившия. Освен името на печелившия участник, се теглят и имената на двама резервни печеливши участника, в случай, че печелившия от томболата не бъде открит или не потърси наградата си в период от седем дни след уведомяване от Организатора.

Печелившите Участници в Кампанията ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда на телефонния номер, който са регистрирали за участие на www.aptekamedea.bg/tombola В случай, че представителят на Ортанизатора не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси наградата си до 7 (седем) дни след тегленето, същият губи право на наградата си и тя се предоставя на изтегления резервен печеливш участник по реда на изтегляне. В случай, че Организаторът не успее да се свърже и с двамата изтеглени резервни печеливши участника или те не потърсят наградата си в 7 (седем) дневен срок от тегленето, тя остава собственост на Дружеството.

Връчването на наградата на печелившия участник се извършва на място в офиса на Организатора.

Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта и предоставяне на касовата бележка, която печелившия е регистрирал за участие в томболата.

Краен срок - 30 септември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара