Спечелете система за домашно кино, куфари, одеяла, топки, плажни хавлии, миксер и още награди

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Играта е приключила!

Печеливши: https://www.facebook.com/bolerosupermarkets/posts/

Как се участва:

Чрез коментар във фейсбук.

Пълни правила:

Всеки желаещ да участва в играта трябва да хареса страницата на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО : https://www.facebook.com/bolerosupermarkets  и да направи коментар под поста на играта, като отговори на въпроса:  В КОЙ СУПЕРМАРКЕТ ПАЗАРУВАШ НАЙ-ЧЕСТО? /ИЗГРЕВ, ЗОРНИЦА, МЕДЕН РУДНИК   СЛАВЕЙКОВ, ЛАЗУР, БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, ХРИСТО БОТЕВ, ЦАРЕВО, СОЗОПОЛ/     

Участник в Играта е всяко лице разполагащо с активен и отключен профил във www.facebook.com 

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКА И Е ДОБРОВОЛНО              

Всяко лице има право да участва неограничен брой коментари през периода на Играта.
Всеки един участник има право да спечели само 1 (една) като вид и брой награда от Играта.
Съгласно допълнителни разпоредби на ЗДДФЛ, § 1, т.62, "предметна печалба с незначителна стойност" е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв., стойността на награда, с пазарна цена над тази стойност, представлява облагаем доход и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство.

Предметни награди  с пазарна стойност над 100 лв., съгласно нормите на ЗДДФЛ се облагат с окончателен данък в размер на 10% от стойността. Дължимият данък Организаторът ще поеме за своя сметка и ще го внесе по законоустановения ред. Всички останали разходи по получаване и придобиване на наградата са за сметка на печелившия
Цялата комуникация с участниците в играта се провежда чрез  съобщения във фейсбук  профилите на участниците.

Наградите в Играта са:
. СИСТЕМА ЗА ДОМАШНО КИНО  SONY  BDV-E4100 – 1 бр
. МИКСЕР NADIA – 1 бр
. КУФАР С КОЛЕЛЦА КОЛЯМ – 1 бр
. КУФАР С КОЛЕЛЦА МАЛЪК – 3 бр
. ПАЛКИ ЗА ТЕНИС НА МАСА – 3 бр
. ТЕРМО ЧАША ЗА КАФЕ – 12 бр
. МИНИ СЪРФ – 19 бр
. ПОЛАРЕНО ОДЕЯЛО - 16 бр
. НАСТОЛНА ИГРА "НЕ СЕ СЪРДИ ЧОВЕЧЕ" – 21 бр
. ФУТБОЛНА ТОПКА – 38 бр
. ПЛАЖНА ХАВЛИЯ – 45 бр

Наградите се дават еднократно, след приключването на Играта и изтеглянето на печелившите.

Тегленето на печелившите ще се извърши на 02.09.2022г.  
Това ще се осъществи чрез ОНЛАЙН ГЕНЕРАТОР. 

В случай, че е налице невъзможност да се установи връзка с печелившите лица и/или са налице други обстоятелства, поради които наградата не може да се предостави на същите, чрез посечения онлайн генератор в т.7 от настоящите Правила ще се извършва изтеглянето на резервни печеливши участници.

Тегленето на печелившия е на случаен принцип.
Организаторът се задължава да не използва процедури и алгоритми, по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите
Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на фейсбук страницата /bolerosupermarkets/. 

Печелившите изтеглени на случаен принцип ще бъдат уведомени със съобщение на фейсбук профила им за спечелената от тях награда.
Ако не бъде установена връзка /не е налице двустранна комуникация във фейслбук/ с изтеглен печеливш в срок до 1 /ЕДИН/ ДЕН, след първия направен опит да бъде установена връзка с него, наградата се предоставя на лице, което е изтеглено като резерва.

Печелившите участници ще бъдат информирани от организатора за спечелването на наградата посредством съобщение от организатора във фейсбук профила на печелившото лице. Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на фейсбук страницата /bolerosupermarkets/.
Списък с печелившите участници ще се съхранява в „БОЛЕРО” ЕООД с Централен офис гр.Бургас, ж.к.Изгрев бл. 101, за срок от 1 (един)месец, след излъчване на печелившите участници, респективно приключването на Играта.

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол в съответния обект на ВЕРИГА СУПЕРМАРКЕТИ СВА БОЛЕРО по молба на печелившото лице в рамките на работното време на съответния обект.

Наградите се предават лично на печелившите, след представяне на документ за самоличност.
Наградите ще бъдат раздавани от 08.09.2022г. и могат да бъдат получени от печелившите лица считано от тази дата.

Наградата може да бъде получена до 15 (петнадесет) календарни дни, като срокът започва да тече от 08.09.2022г..

Краен срок - 1 септември 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара