Спечелете електрически скутер Xiaomi, калъфи за лаптоп и Heineken 0.0 кен от Фантастико

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 август 2022

Как се участва:

Чрез закупуване на 4 бири Heineken 0.0 от магазини Фантстико и изтриване на скреч карта.

Пълни правила:

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта е валидна само за магазини Фантастико.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците са: 70 броя калъфи за лаптоп Heineken 0.0; 2 броя Електрически скутера XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER 3 и 3120 броя Heineken 0.0 кен 330 мл

Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Продукти, даващи право на участие в Играта:
    
Heineken 0.0 кен - 330 мл
Heineken 0.0 стъклена бутилика за еднократна употреба - 330 мл

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. Да закупи 4 броя продукта с марката Heineken 0.0 в еднa покупка на една касова бележка от магазин от веригата „Фантастико“, в който се провежда активността.

2. В момента на покупката да изиска промоционална скреч карта „Хайнекен“ от касата в магазина от веригата „Фантастико“ след представяне на касовата бележка за покупката. След удостоверяване на покупката да вземе своята карта и да провери след изтриване на скреч полето дали печели веднага Heineken 0.0 кен 0.33 л или е изписан код за участие.

3. Да запази и промоционалната скреч карта „Хайнекен“ с изтрито скреч поле с уникален код.

Организаторът и търговската верига, в която се провежда промоцията, не носят отговорност за загубени от клиента касови бележки, удостоверяващи размера на покупката.

Всеки участник има право да получи само една промоционална скреч карта „Хайнекен“за всяка покупка по т. 12.1 при предоставяне на съответната касова бележка.

4. В случай че под скреч полето на картата се намира код от 8 символа, включващ цифри, участникът трябва да посети https://heineken.com/bg и да регистрира кода, като посочи своите данни за контакт - име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес. Участникът трябва да регистрира поне 1 (един) уникален код, за да участва с 1 (едно) валидно участие в томболата за един от 70 броя Ръкави за лаптоп Heineken 0.0. Участникът трябва да регистрира поне 2 (два) уникални кода, за да участва с 1 (едно) валидно участие в томболата за един от 2 броя Електрически скутера XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER 3.

Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия. Един участник може да спечели само една награда от посочените по настоящата точка.12.4.1. Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Играта – наведнъж или на няколко пъти.

Един уникален код може да се регистрира само веднъж.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки и скреч карти с уникални кодове, които са регистрирали.

Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

Ако касовата бележка не отговаря на изискванията, описани по-горе, ако същата не съдържа поне 4 броя продукта с марката Heineken 0.0, даващи право на участие в Играта, ако регистрацията на уникалния код е извършена преди началото или след края на Играта, ако при регистрацията лицето е предоставило непълни или неточни данни или не отговаря на други изисвкания, посочени в тези Правила, участието е невалидно.

Участниците, които печелят награди XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER 3 или ръкав за лаптоп Heineken 0.0 ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез томбола, която ще се извърши от автоматизиран софтуер на 08.09.2022 г. като тегленето ще бъде записано. Имената на победителите ще бъдат публикувани на сайта https://heineken.com/bg, като за целта ще бъдат изписани две имена и телефонен номер без последните 3 (три) цифри, не по-късно от 10.09.2022 г.

Ще бъдат изтеглени и 1 резервен печливш участник за наградата Електрически скутера XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER 3 и 15 резервни печеливши за наградата Ръкав за лаптоп Heineken 0.0

Печелившите участници ще бъдат уведомени за наградата си от Организатора на предоставения при регистрацията телефонен номер.

Наградите ще бъдат предоставени както следва:

а/ Heineken 0.0 кен 330 мл ще се предоставя непосредствено след извършването на покупка, отговаряща на изискванията на т. 12.1. на касата на магазина от търговска верига „Фантастико“, в който е извършена покупката, даваща право на участие в Играта срещу предаване напечелившата промоционална скреч карта.

б/ Спечелилите Електрически скутер ще бъдат помолени да предоставят и три имена и ЕГН с цел изпълнение на задължението по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. На база на получената информация „Загорка“ АД поема ангажимента за деклариране и плащане на данъка по смисъла на чл.13, 4 ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дължим за всяка предметна печалба, чиято пазарна цена превишава 100 лв. без ДДС. Данните ще бъдат събирани и обработвани от партньор на Организатора-Метрика ООД. В случай, че печелившият участник не желае да предостави информацията, наградата няма да може да му бъде връчена.

В рамките на 20 (двадесет) работни дни, след предоставяне на данни по т. 14 наградите Електрически скутер и Ръкав за лаптоп ще бъдат доставени на печелившите с куриер на посочения адрес. При доставяне на наградата на посочен адрес, печелившият трябва да предостави промоционалната скреч карта „Хайнекен“ с изтрито поле с уникален код, използвано за регистирацията на печелившото участие, на куриера, както и да подпише приемо – предавателен протокол в двата екземпляра.

Организаторът няма да предоставя наградата Heineken 0.0 кен 330 мл след изтичане на крайния срок за участие в играта – 31.08.2022 г. Всички претенции за получаване на награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни. Организаторът не е задължени да води кореспонденция във връзка с тях.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара