Спечелете си нов покрив от Bramac

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 1 септември 2022

Как се участва:

Чрез изпращане на снимка или видео на стар покрив.

Пълни правила:

За да участвате в конкурса, в периода между 15 юли 2022 г., 00:00 ч., и 1 септември 2022 г., 00:00
ч., трябва да предприемете следните действия:

1. Изпратете чрез уеб страницата https://spechelipokrivotbramac.com/ снимка или видео на
желаното място за бъдещия ви покрив, придружена от описание от максимум 800 знака за това
как си представяте бъдещия си дом.

Ще се разглеждат снимки или видеоклипове на стари покриви, които се нуждаят от ремонт, на
недовършени сгради без покриви, както и на строителната площадка/земята, където ще бъде
изграден бъдещият покрив на участника, при условие че сградата, строителната площадка
и/или представената земя са собственост на участника или са предназначени за неговия
дом/ползване и в този случай той/тя има изричното разрешение на собственика да направи
снимка на строителната площадка. Снимките или видеоклиповете не трябва да съдържат
изображения на лица или препратки към къщи, които могат да бъдат идентифицирани.

Само снимки, видеоклипове, описания и/или съдържание ще бъдат приети за целите на
правилното участие в конкурса:
а. за които авторът притежава авторско право или изрично разрешение от автора;
б. които имат законно съдържание. Забранени са всякакви снимки, описания и/или
съдържание, или като цяло всякакви съобщения или публикации, които са сексистки, расистки,
противоречат на сексуалната, религиозната или верската свобода или нарушават какъвто и да
е закон;
в. които не съдържат съдържат изображения на лица или препратки към къщи, които могат
да бъдат идентифицирани.

2. Последвайте @bmibramac.bg в Instagram или @bramac.bg във Facebook.

Снимките, видеоклиповете и коментарите на участниците трябва да са тяхно авторство, в
противен случай Организаторът се отказва от всякаква отговорност.

Изпращането на снимки, видеоклипове и коментари от страна на потребителите означава
автоматично и пълно приемане на настоящите условия за участие в конкурса. Организаторът обаче си запазва правото да поиска от победителя да приеме изрично и в писмен вид настоящите правила и условия.

Участникът, който изпрати снимка или видеоклип и описание, декларира, че приема
Организаторът да използва това описание и/или снимка или видеоклип на своя уебсайт, във Facebook, Instagram или друг социален канал на Организатора с цел реклама на продукти и услуги в рамките на 10 години безплатно. Участниците декларират и се съгласяват да се откажат от всякакви обезщетения в това отношение.

Всеки участник може да участва в конкурса само с една снимка или видеоклип. В случай че един
и същ участник получи повече заявления, снимки, видеоклипове или описания (включително от
различни потребители), за валидно ще се счита само първото подадено заявление.

Наградата в конкурса се състои от:
Първа награда: 100 м2 бетонни керемиди, Модели: Класик, Атика Протектор, Класик Протектор Плюс Продажната цена на продукта към 15 юли е: от 2 460 лв. до 3 240 лв. с ДДС, в зависимост от модела

При никакви обстоятелства получената награда не може да бъде заменяна за равностойна
стойност в пари или да бъде предмет на замяна, размяна, промяна или компенсация от какъвто и да е вид, нито да бъде прехвърляна на трети лица.

Маркетингът и/или продажбата на наградата са забранени.

Наградата не включва услуги и/или разходи, които не са описани в предходните точки.

Процес на избор на победител

Етап I: Избор на 5-те кандидатури финалисти от Комисията за оценка Комисията за оценка ще избере 5-те кандидатури (снимки, видеоклипове и придружаващо описание), които отговарят на условията за участие във фаза II, в рамките на 14 дни след изтичането на крайния срок на конкурса, посочен в член 2 от настоящите правила.
Критериите, по които ще бъдат избрани 5-те кандидатури, са:, естетичност на изображението/видеото и оригиналност на описанието.
В случай че нито една от тях не отговаря на условията, изисквани в настоящите общи условия,
наградата може да бъде обявена за невалидна.
Снимките, видеоклиповете и описанията на финалистите ще бъдат публикувани на 15 септември
2022 г. на уебсайта https://spechelipokrivotbramac.com/, във Facebook и Instagram на Организатора.

Етап II: 5-те кандидати финалисти ще бъдат публикувани в социалните мрежи за срок от 7 дни.
Комисията за оценка ще избере победителя въз основа на критериите за интересност на описанието и естетичност на изображението или видеоклипа.

В рамките на 3 дни след избора на победителя с него ще бъде осъществена връзка чрез канала
за участие (имейл или профил в социална медия), за да се провери дали той приема наградата и дали отговаря на изискванията, посочени в правилата на конкурса. Печелившият ще разполага със срок от 7 дни (от първото съобщение от Организатора), за да приеме наградата и да предостави необходимата информация и да предостави личните си данни (име, фамилия, пощенски адрес, имейл, телефон и ЕГН), единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Личните данни няма да бъдат съхранявани от Организатора.

Ако по независещи от Организатора причини не е възможно да се свържем с победителя в
рамките на 7 дни чрез предоставения от него имейл адрес, правото на наградата се погасява.
Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни –
грешни имена; грешен номер за връзка или грешен, непълен или несъществуващ адрес за
получаване на наградата.

Печелившият ще може да използва своя подарък до 31 декември 2022 г. при условията, които
ще му бъдат описани при връчването на наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара