Спечелете iPhone 13 Pro, таблети Samsung, слушалки AirPods и скутер Xiaomi


Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 18 декември 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Участник в Кампанията може да бъде физическо лице с постоянен адрес в Република България, което в периода на участие:

1. посети Страницата на Кампанията;

2. изгледа обучителните видеоматериали, качени на Страницата на Кампанията;

3. се регистрира за Участие в Кампанията;

4. реши успешно теста, свързан с изгледаните обучителни видеоматериали;

В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Организатора, в качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства.

Всеки Участник има право да се регистрира само веднъж.

Всеки Участник може да спечели само една награда.

За извършване на регистрация по т.4.1.3. Участниците следва да посочат своите имена, e-mail адрес и телефонен номер. В регистрационната форма на Страницата на Кампанията, да декларират запознанство с правилата на Кампанията. Чрез извършване на успешна регистрация се приема, че Участниците приемат настоящите правила и заявяват желание за участие в Кампанията.

Всички Участници, изпълнили условията на т.4 и т.5. участват в теглене за Наградите по т.6.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

Наградите, които могат да бъдат спечелени, чрез теглене след края на Кампанията са:
  • Apple iPhone 13 Pro 128 Graph+Ad -  1бр.
  • Таблет Samsung Galaxy Tab A8 4/64 Grey  - 2 бр.
  • Apple AirPods Pro - 2 бр.
  • Скутер Xiaomi Mi Electric Scooter Blacк 1 бр.
В тегленето на наградите по т. 6 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 4 и т. 5 от тези Правила.

Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на 19.12.2022 г.

Печелившите участници в Кампанията ще бъде определен чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.

След определяне на всеки печеливш Участник за всяка от наградите по т. 6.1 се изтегля по още 1 (един) резервен печеливш Участник. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или не може да получи Наградата в срока по т. 8.1. от тези Правила.

Разпределението на Наградите от Кампанията се извършва измежду Участници, които отговарят на условията по т. 4 и 5 от тези Правила.

Печелившите Участници на Награди по т. 6.1., определени по реда, описан по-горе, ще бъдат информирани за спечелената Награда и начина на получаването й чрез изпращане на e-mail от служител на Организатора на e-mail адреса, с който съответният Участник се е регистрирал или чрез обаждане на оставения телефонен номер за контакт. В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението или обаждането или откаже да получи наградата не по-късно от 31.12.2022 г., за победител се счита резервният печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 3 (три) дни от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира. 

За да получи спечелена награда по т. 5.1. или 5.2. съответният печеливш Участник следва да представи:

1. Ако е на възраст над 18 години – лична карта;

2. Ако е на възраст между 14 и 18 години –  задължително следва да бъде придружен от родител или попечител с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или попечителството.

3. Ако е на възраст под 14 години –  задължително следва да бъде придружен от родител или настойник с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена връзка или настойничеството и родителят/настойникът следва да приеме Наградата за него.

Получаването на награда се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник или родителят/попечителят/настойникът и от служител на Организатора.

Крайният срок за получаване на наградите е до 31.12.2022 г.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара