Спечелете уикенд в Лондон и BFF Тениски

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 15 юли 2022

Как се участва:

Чрез попълване на тест и регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

В Играта могат да вземат участие всички пълнолетни физически лица с местожителство на територията на Република България, с изключение на служители на Организатора, членове на техните семейства и лица, участвали в организирането на Играта и тегленето на печелившите участници.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока от Организатора.

За регистриране за участие в Играта, следва да се изпълнят последователно следните действия от Участниците:

Действия от лице, което желае да участва в Играта („Участник 1“):
а) да посети Уебсайта;
б) да даде отговори на теста с въпроси относно себе си, намиращ се на Уебсайта;
в) да се регистрира за участие в Играта чрез формата на Уебсайта, като предостави данни за имена, телефонен номер и имейл адрес, както и чрез Фейсбук и Гугъл профил;
г) да сподели или изпрати към свой приятел/приятели генерирания линк с теста за проверка към свой приятел колко добре се познават.

Действия на Приятел, който желае да попълни теста за Участник 1 от генерирания линк с отговори за Участник 1 и да участва заедно с него в Играта („Участник 2“):
а) да отвори генерирания линк по б. „г“ от т. 5.1.;
б) да отговори на въпросите от теста от линка споделен/изпратен от Участник 1, с отговори, съвпадащи с отговорите на Участник 1.
в) да се регистрира за участие в Играта чрез формата на Уебсайта, като предостави данни за имена, телефонен номер и имейл адрес, както и чрез Фейсбук и Гугъл профил;

След извършването на действията по т. 5.2. регистрираният Участник 2 и Участник 1 участват с една обща регистрация в Играта („Обща регистрация“).

В случай, че Участник 1 е споделил или изпратил генерирания линк по б. „г“ от т. 5.1. на няколко свои приятели, то Участник 1 участва в Играта многократно с отделни общи регистрации в Играта с всеки отделен Участник 2, който е извършил действията по т. 5.2.

Както Участник 1, така и Участник 2, участващи с една обща регистрация в Играта, при регистрацията им съответно по б. „в“, т. 5.1. и б. „ в“ т. 5.2. от Условията следва да са прочели и приели Условията.

Голямата награда в настоящата игра е двудневно пътуване до град Лондон, Великобритания за Участник 1 и Участник 2 от спечелилата тяхна Обща регистрация за участие в Играта съгласно т. 6. Наградата включва две нощувки в хотел в град Лондон и два двупосочни билета икономична класа от България до гр. Лондон, Великобритания.

Не се допуска използването на наградата от лица, различни от Участник 1 и Участник 2 от спечелилата Обща регистрация, както и не се допуска замяна на наградата с паричната й равностойност.

Победител в Играта е Общата регистрация по т. 6, в която Участник 1 и Участник 2 са дали най-голям брой еднакви отговори на теста от Уебсайта в рамките на срока на играта по т. 1.

В случай, че най-голям брой еднакви отговори са дали няколко Общи регистрации, то печелившата от тях Обща регистрация се определя на случаен принцип чрез теглене в тридневен срок от приключване на Играта, в присъствието на комисия, която удостоверява резултатите.

Организаторът може да обяви имената на спечелилите Участници на Уебсайта, в социалните мрежи, както и да ги използва в свои публикации или обявления във връзка с Играта, включително в аудио, видео и печатни материали.

Организаторът се свърза лично с Участник 1 и Участник 2 от спечелилата Обща регистрация на предоставения от тях телефонен номер и чрез съобщение на посочения от всеки един от тях имейл адрес. В случай, че Организаторът не успее да се свърже със спечелилите Участник 1 и Участник 2 от Общата регистрация в рамките на 3 (три) работни дни и в същия този срок не получи отговор на съобщението изпратено по електронната поща, тези участници от Общата регистрация губят правото си да получат наградата и Организаторът следва да определи друг Участник 1 и Участник 2 от друга Обща регистрация на тяхно място съгласно Условията.

Спечелилите Участници се задължават да предоставят всички необходими данни и да укажат необходимото съдействие на Организатора за предоставяне на наградата. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара