Спечелете 3 смарт телевизора и 15 фитнес гривни от Swiffer и Kaufland

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 3 юли 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Swiffer за поне 25 лв. от Kaufland и регистрация с sms.

Пълни правила:

Пести време за летни забавления като чистиш лесно със Swiffer! А сега те очакват и страхотни награди. 

Купи продукти Swiffer за минимум 25 лв с ДДС от kauflandbulgaria, регистрирай касовата бележка на 108006 и участвай за 1 от 3 смарт телевизора или 1 от 15 фитнес гривни.

Кампанията се провежда във всички търговски обекти от веригата Kaufland на територията
на България.

В Кампанията участват всички продукти с марка Swiffer, дистрибутирани от „Проктър и Гембъл
България” ЕООД или „Орбико България“ ЕООД, и предлагани в търговските обекти на Kaufland
България, независимо от вида и стойността им.

За да участва в Кампанията е необходимо участникът:
(а) да закупи наведнъж един или повече продукти с марка Swiffer на минимална обща стойност 25 лв. с ДДС от магазините на Кауфланд, в периода на осъществяване на Кампанията;

(б) да регистрира покупката си с изпращане на SMS на номер 108006 с текст “XXXXXXXXXX“,
където “XXXXXXXXXX” обозначава номера на касовата бележка /фискалния бон от покупката.
SMS съобщението до 108006 е безплатно за участника.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, след като бъде лично уведомен от Организатора, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка, с която е участвал в кампанията, на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригиналът на касовата бележка остава при участника. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с регистрирания чрез SMS, дата на покупката, която трябва да е в периода на Кампанията, както и името на закупените продукти с марка Swiffer.

Ако изпращането на съобщението е успешно, участникът ще получи SMS за потвърждение
за своето участие. В случай че изпращането на съобщението е неуспешно, участникът ще получи
обратно SMS съобщение, че номерът на касовата бележка вече е бил използван или че е изпратен в неправилен формат, последван от номер на центъра за контакти на Организатора 0898 622 041,
където участниците ще могат да получат информация за Кампанията всеки работен ден от 09:00 до 18:00 ч. освен в празнинични и неработни дни. Точният номер на касовата бележка, който е
изпратен успешно чрез SMS участва, освен ако преди това не е бил използван в Кампанията.

В случай на спечелване на награда участникът трябва да предостави лични данни (име,
фамилия, ЕГН, адрес за получаване на наградата и телефон) с цел получаване на награда. Всеки
печеливш участник трябва да изпрати и попълнена и подписана Декларация за съгласие за
обработка на личните му данни.

Един участник с регистрация на една касова бележка/фактура може да получи само една от
наградите посочени в член 6 ал. 1. - един участник може да получи награда само веднъж, дори и ако бъде изтеглен повторно или като резерва. При регистрация на повече от 1 брой касова бележка, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда. Независимо от регистрирания брой касови бележки, един участник може да спечели 1 брой награда.

Наградите, които ще бъдат раздадени, са общо:

(a) 3 (три) броя смарт телевизора, всеки на стойност 1,059.55 лв. с ДДС
(б) 15 (петнадесет) броя фитнес гривни, всяка на стойност 212.17лв. с ДДС

Наградите се доставят само на територията на Република България.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително
количество към описаното по-горе.

Не се допуска замяна на предметните награди с тяхната парична равностойност или друг
предмет.

Тегленето на печелившите се организира от Организатора и ще бъде под контрол на SMS
доставчика: ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС” АД, ЕИК 131384920, с адрес на управление: гр. София 1463, Площад България No1, етаж 7, Административна сграда НДК.

Всички награди посочени в член 6. ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез
специализиран софтуер в присъствието на тричленна комисия на 04.07.2022 в седалище на SMS
доставчика посочен в член 7 ал. 1. При същото теглене ще бъдат изтеглени и 3+15 резервни
участника, в случай че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници за доставка на наградите или някой от спечелилите откаже да получи наградата си.

Същия ден след тегленето печелившите ще получат уведомителен (поздравителен) SMS за
спечелване на награда на номера, от който са се регистрирали в Кампанията, като ще бъдат
информирани за потенциалната награда и че трябва да се свържат с контактният център по телефон за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат необходимите данни и касовата бележка в рамките на една седмица след получаване на SMS съобщението, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители.

Всеки участник е дължен да проверява редовно телефонните обаждания / SMS съобщения
на мобилния си телефон, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Кампанията. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в рамките на на една седмица от момента на изпращане на съобщението, по някаква причина, за която Организаторът не е и няма да носи отговорност, той/ тя губи правото на награда и същата се прехвърля към първата изтеглена резерва. Организаторът няма да носи допълнителна отговорност към участника.

Печелившият ще трябва да представи документ за самоличност, както и снимка от касовата
бележка, изпратена за участие в Кампанията, в която се посочва закупуването на продукти с марка Swiffer. Приемането на наградата може да бъде осъществено от друго лице, но само със законно разрешение от печелившия, заверено от нотариус. При предаване на наградата печелившият е длъжен да подпише разписка за получаване на наградата и да покаже оригиналната касова бележка на куриера. Оригиналът на касовата бележка остава при участника (при предаване на наградата няма да се събират касови бележки от участниците).

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни
дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора

Post a Comment

По-нова По-стара