Спечелете 60 барбарона и 30 пуф табуретки от CBA


Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 7 август 2022

Как се участва:

Чрез покупка за минимум 25 лв. от магазини CBA и регистрация на касов бон

Пълни правила:

За да участва в играта, участникът трябва да направи покупка за минимум 25 лв. с ДДС в супермаркети CBA, в рамките на един касов бон за периода от 23.06.2022 г. до 07.08.2022 г. включително. С един касов бон на стойност над 25 лв. с ДДС участникът може да се участва само веднъж. Например, при касов бон от 75 лв. може да се участва еднократно чрез регистриране и качване само на една снимка на този касов бон, а не 3- поредни качвания на същата снимка/ касов бон. Четима и ясна снимка на касовия бон, удостоверяващ покупката, трябва да се качи във формата за регистрация на уебсайта на магазини CBA www.cbabg.com, заедно с трите имена на участника, негов телефонен номер и e-mail за контакт.

С регистрацията си, участникът дава съгласие Организаторът да публикува трите му имена му на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com и/или на страницата www.facebook.com/SupermarketCBA, в случай, че бъде изтеглен като печеливш.

Участникът е длъжен да съхранява оригинала на касовия бон до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери при поискване от Организатора правото му на участие.

Няма ограничение за броя участия на едно лице в Играта. Един и същ участник може да бъде изтеглен като печеливш повече от един път в случай че е регистрирал коректно различни касови бонове, удостоверяващи покупки в супермаркети СВА в периода от 23.06.2022 г. до 07.08.2022 г. включително.

В периода на провеждане на играта ще бъдат раздадени на печелившите участници в Играта общо следните награди (наричани по-долу „Награди/те“):
60 броя барбарона
30 броя пуф табуретки

Стойността на наградите е под 100 без ДДС и не подлежи на облагане по ЗДДФЛ.

Всяка седмица на случаен принцип ще бъдат теглени 15 печеливши, от които 10 участника ще спечелят х 1 барбарон, а 5 участника х 1 пуф табуретка.

Тегленето ще се проведе в следния ред:

1-во телене на 04.07.2022 г.
2-ро теглене на 11.07.2022 г.
3-то теглене на 18.07.2022 г.
4-то теглене на 25.07.2022 г.
5-то теглене на 01.08.2022 г.
6-то теглене на 08.08.2022 г.
 
Печелившите участници ще получат наградите си от магазина, в който е направена покупката, след представяне на оригинал на касовия бон.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. Срокът за получаване на наградите е до 14 дни след обявяване на печелившите участници на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com. Организаторът се задължава в срок до 3 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на начина и магазина за предаване на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, считано от датата на обявяване на печелившите участници на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com , изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нови печеливши измежду участниците в Играта.

Спечелилите участници ще бъдaт обявявани на уебсайта на супермаркети CBA www.cbabg.com в деня на теглене на наградите в следния ред:

1-во обявяване на печеливши на 04.07.2022 г. до 17:00 ч
2-ро обявяване на печеливши на 11.07.2022 г. до 17:00 ч
3-то обявяване на печеливши на 18.07.2022 г. до 17:00 ч
4-то обявяване на печеливши на 25.07.2022 г. до 17:00 ч
5-то обявяване на печеливши на 01.08.2022 г. до 17:00 ч
6-то обявяване на печеливши на 08.08.2022 г. до 17:00 ч

Участниците губят правото си да получат Наградите в следните случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 4.1. от Официалните правила;

- ако не се явят да получат Наградите в срок до 14 дни от датата на успешно осъществен контакт с тях от т. 5.2 .

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара