Спечелете ваучери за 5000 лв, 1000 лв, 500 лв. и 200 лв. и 200 раници от Технополис

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.technopolis.bg/medias/sys_master/h20/hd2/27267252060190.pdf

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

В Томболата ще бъдат раздадени следните награди:
        2 награди, всяка една от които съдържа карти-подарък ТЕХНОПОЛИС с обща номинална стойност 5000 лв. (пет хиляди лева).
        20 награди, всяка една от които съдържа карти-подарък ТЕХНОПОЛИС с обща номинална стойност 1000 лв. (хиляда лева)
        20 награди, всяка една от които съдържа карти-подарък ТЕХНОПОЛИС с обща номинална стойност 500 лв. (петстотин лева)
        20 награди, всяка една от които съдържа карти-подарък ТЕХНОПОЛИС с обща номинална стойност 200 лв. (двеста лева)
        200 бр. раници ТЕХНОПОЛИС;

Механизъм: За участие в томболата е необходимо да напишете Вашето пожелание за рождения ни ден във формата за участие „Напишете Вашето желание за рождения ни ден“ находяща се на https://www.technopolis.bg/bg/technopolis-20-years, да попълните коректно останалите задължителни полета и да натиснете бутона „ИЗПРАТИ“.

Абонамент: С изпращането на формата за участие „Напишете Вашето желание за рождения ни ден“ участникът се съгласява:
            i) на предоставените контакти да получава информация за специални оферти, актуални промоции и други активности на Организатора.
            ii) предоставените контакти, по преценка на Организатора да бъдат включвани в организирани от него игри/томболи на случаен принцип. Предоставеното съгласие, може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на имейл до dpo@videolux.bg, а при регистриран акаунт на www.technopolis.bg и от „Моят профил“, меню „Моите абонаменти“. В случай, че съгласието бъде оттеглено в периода на провеждане на Томболата, участникът незабавно губи право за участие в същата.

В Томболата имат право да участват физически лица, навършили 18-годишна възраст попълнили коректно формата за участие на https://www.technopolis.bg/bg/technopolis-20-years

Участието в Томболата не е обвързано с покупка. Всеки участник, може да спечели и има право да получи само една награда (независимо от броя на отправените пожелания, регистрации и т.н.).

В Томболата нямат право да участват работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на „Видеолукс холдинг“ АД и неговите дъщерни дружества, в т.ч. членовете на техните семейства по права линия без ограничение, по съребрена линия до трета степен, включително. Ограниченията по предходното изречение се прилагат изцяло и за всички останали лица, които осъществяват каквато и да е дейност на територията на хипермаркети Технополис и Практикер, включително, но не само физически лица, работниците/служителите и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на такива дружества.

Наградите ще бъдат изтеглени в срок до 15.06.2022 г., на случаен принцип.

Организаторът уведомява всеки печеливш с електронно съобщение, на което в срок до 5 календарни дни от имейла, на който е получено, печелившият е длъжен да отговори, като изпълни точно всички съдържащи се в електронното съобщение инструкции.

Резултатът от тегленето на наградите не подлежи на оспорване и в тази връзка Организаторът няма да води с когото и да е каквато и да е кореспонденция.

Наградата се получава в уговорени с Организатора ден, час и хипермаркет Технополис. За да получи наградата, печелившият участник задължително следва да представи предварително изпратения му от Организатора оторизационен код, да се легитимира с документ за самоличност и да подпише всички документи, предоставени му от Организатора, във връзка с приемо-предаването на наградата.

Печеливш участник, който в срока по 3.2. не отговори на изпратеното му съобщение или в срок до 10 календарни дни от получаването на оторизационния код не е потърсил спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.

Ако предоставените данни за получаване на награда са непълни или неточни, или не отговарят на условията, Организаторът няма да бъде отговорен за предоставянето ѝ на печелившия участник.

Печелившите участници изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че задължително условие, за да получат спечелената награда, е да бъдат снимани при връчването ѝ, както и че Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Томболата, безвъзмездно, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, да използва предоставените във връзка с получаването на наградата имена, снимка/и и други данни, на интернет адрес www.technopolis.bg и на Фейсбук страница www.facebook.com/TechnopolisBG, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично, за срок до 1 година, считано от приемо-предаване на наградата.

Краен срок - 9 юни 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара