Спечелете телефони Xiaomi 11T Pro и 100 ваучера по 100 лв. за магазини Douglas

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://www.igraskod.com/#pechelivshi

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Merilyn и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията стартира на 15.05.2022 г. и ще продължи до 10.07.2022 г. или до изчерпване на наградите:

            100 000 бр. запалки,
            100 бр. ваучера на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE,
            5 бр. смартфона XIAOMI T11 PRO.

Разходите, свързани с изпращането на спечелена награда, се поемат от Организатора.

След 10.07.2022 г. участниците в промоцията могат да спечелят награда запалка, която се получава в търговските обекти, до изчерпване на количествата. Организаторът не носи отговорност за предоставяне на награда запалка в търговските обекти след изчерпване на количествата за съответния обект.

След 10.07.2022г., не се приемат регистрации на кодове на касови бележки на уебсайта на промоцията www.igraskod.com за спечелване на големите награди - ваучер на стойност 100лв за DOUGLAS & BEAUTY | ZONE и смартфон XIAOMI T11 PRO.

ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА

В програмата „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК” участват всички разновидности на продукта Merilyn Slim – Merilyn Slim Pink, Merilyn Slim Blue, Merilyn Slim White и Merilyn Slim Breeze.

УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Всяко физическо лице, навършило 18 год. и закупило участващ продукт в рамките на промоционалния период, може да участва в промоцията „НОВАТА MERILYN С ПОДАРЪК”. Служителите на “КТ Интернешънъл” ЕАД, както и членовете на техните семейства, нямат право на участие. С включването си в програмата, участникът приема и се задължава да спазва изцяло условията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ И РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1)  В определени търговски обекти, при закупуване на поне 1 кутия цигари Merilyn Slim в рамките на промоционалния период, участникът печели моментна награда запалка, до изчерпване на количествата в съответния търговския обект.

Наградата запалка се предоставя от търговския обект, от който е закупен участващият продукт веднага, до изчерпване на количествата.

Участникът следва да регистрира получената касова бележка от закупената кутия Merilyn Slim на уебсайт www.igraskod.com , където трябва да попълни номера на касовата бележка и телефонния си номер, за да участва в тегленето на големите награди.

2) При регистрирана минимум 1 касова бележка, участникът има шанс да спечели ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE на случаен принцип.

Участникът разбира дали печели наградата в момента на регистрацията.  Ако потребителят получи потвърждение за спечелена награда, той трябва да попълни своите лични данни, в появилия се допълнителен формуляр на уебсайта: три имена, ЕГН , град, пощенски код, адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма СПИДИ, изписани на кирилица.

За да валидира правото си да получи спечелената награда, печелившият участник трябва да качи снимка на касовата бележка от своята регистрация в обособеното за това поле, на която да са видими и лесно четими следните данни, с цел установяване на автентичността ѝ:

- Номер на касова бележка
- Закупен продукт Merilyn Slim
- Обща сума на бележката
- Дата на издаване и точно време на издаване
- Номер на фискална памет / идентификатор на ИАСУТД

Печелившият участник може да получи обаждане от служител на КТ Интернешънъл ЕАД за потвърждаване на данните.

3) При регистрирани минимум 3 касови бележки, участникът участва в томбола в края на Промоцията за спечелване на смартфон XIAOMI T11 PRO. За всеки нови 3 регистрирани кода от касови бележки за покупка на участващи продукти, Участникът получава допълнителна регистрация в томболата в края на играта и съответно по-голям шанс за спечелване.

Тегленето на печелившите участници, регистрирали поне 3 касови бележки, ще се осъществи след края на промоцията на 10.07.2022г., най-късно до 01.08.2022г., в присъствието на нотариус. Печелишвите участници ще получат телефонно обаждане на посоченият от тях номер за предоставяне на техните лични данни - три имена, град, ЕГН, адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма СПИДИ. За да валидира правото си да получи наградата мобилен телефон, печелившият участник трябва да изпрати снимка на касовите бележки от съответното участие на имейл igraskod@ktinternational.eu , на която да са видими и лесно четими следните данни, с цел установяване на автентичността:

- Номер на касова бележка
- Закупен продукт Merilyn Slim
- Обща сума на бележката
- Дата на издаване и точно време на издаване
- Номер на фискална памет / идентификатор на ИАСУТД

Участникът може да получи спечелената награда единствено след предоставяне на снимка и/или снимки от регистрираните касови бележки по описаните в официалните правила методи.

Касови бележки, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда нужната информация или има съмнения, че са фалшифицирани, подправени, манипулирани следва да бъдат изпратени в оригинал на адреса на Организатора. След като се запознае с оригинала на касовата бележка, Организаторът уведомява участника дали касовата бележка е валидна или не. Решението принадлежи изцяло и само на Организатора и е обвързващо за участниците. В случаи на невалидна касова бележка участникът няма право да получи наградата.

В касовата бележка следва да е видима марката Merilyn на закупените продукти или съответна стокова група, която подлежи на проверка от страна на Организатора със съответния търговски обект, от където е извършена покупката.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж, незаивисимо дали е закупен повече от 1 продукт Merilyn Slim.

Един участник може да регистрира до 10 касови бележки на ден.

Единният идентификатор на всеки участник в промоцията е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

Печелившият участник ще бъде потърсен по телефона три пъти. Ако не приеме обажданията или не направи обратно обаждане до 01.08.2022г., наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

Участникът е длъжен да пази касовите бележки до изтичането на промоцията.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Моментнa наградa при покупка:

    Запалка – 100 000 броя

Голяма награда при регистрация на минимум 1 касова бележка:

    Ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE – 100 броя

Голяма награда при регистрация на минимум 3 касови бележки:

    Смартфон , XIAOMI T11 PRO – 5 броя

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1)  Моментна награда - запалка, се получава единствено в търговския обект, от който е закупен продукта Merilyn Slim до изчерпване на количествата за съответния обект.

2)  Голяма награда - ваучер на стойност 100лв за магазин DOUGLAS & BEAUTY | ZONE, се присъжда на случаен принцип, след регистриране на минимум 1 касова бележка на уебсайта на промоцията www.igraskod.com . В случай, че участникът е печеливш, ще получи известие в момента на регистрация в уебсайта на промоцията www.igraskod.com и ще трябва да попълни нужните лични данни, адрес за доставка и снимка на регистрираната касова бележка. Участникът може да получи обаждане от служител на КТ Интернешънъл ЕАД, в което да потвърди попълнените лични данни и адрес за доствка или да изпрати отново снимка на касовата бележка или нейният оригинал, за да може да получи спечелената награда.

3)  Голяма награда - Смартфон XIAOMI T11 PRO, се присъжда чрез теглене на лотариен принцип измежду всички участници, регистрирали поне 3 кода от касови бележки на уебсайта на промоцията www.igraskod.com . Печелившите участници ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 5 печеливши и 5 резерви. Участникът ще получи обаждане от служител на КТ Интернешънъл ЕАД, в което да потвърди попълнените лични данни и адрес за доствка или да изпрати отново снимка на касовата бележка или нейният оригинал, за да може да получи спечелената награда. В случай, че участник бъде диквалифициран поради несъответствие с условията на настоящите Официални правила, наградата се присъжда на първият по ред изтеглен резервен печеливш.

С една валидна касова бележка може да се участва за спечелване на всяка една от трите награди еднократно.

Инициали от имената на победителите ще бъдат обявени публично на уебсайта www.igraskod.com в срок до 30 календарни дни след изтичането на срока на промоцията.

ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Данните, попълнени на уебсайта www.igraskod.com трябва да са изписани на кирилица и да съдържат три имена, ЕГН, град, пощенски код, телефонен номер, адрес за доставка или адрес на офис на куриерска фирма СПИДИ.

Организаторът ще се свърже с печелившия участник в максимално кратък срок за потвърждаване или предоставяне на данните на печелившия и снимка на касовата бележка, когато тя не е предоставена предварително.

Наградите се изпращат чрез куриерска фирма СПИДИ най-късно до 10.08.2022 г. Наградите ще бъдат доставяни в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа. При доставката, всички печеливши участници се задължават да предоставят на куриерите документ за самоличност.

Наградите се предоставят лично на спечелилия участник, само ако спечелилият участник представи документ за самоличност и от представения документ за самоличност се установи, че той е поне на 18 г. В случай, че участникът е на възраст под 18г., няма право да получи награда. Ако той/тя не присъства на посочения адрес или не отговаря на телефонно обаждане на посочения от участника телефонен номер, куриерът ще изпрати SMS съобщение с адрес на офис, от който печелившият може да вземе пратката в седем дневен срок. 

Краен срок - 10 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара