Спечелете 14 сладки продуктови пакета от Suchard

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

@summer.lover.chick
@danarebeccawall
@dobrinka.koleva
@zlatineftimov
@vikimiladinova
@petya_jordanova
@bozhkova.nadezhda
@aurora3l7
@petq.angelova.16
@rositsa.damianova
@mitkoontrip
@valka_82
@f.b.photos.and.more
@da_go_lay_

Как се участва:

Чрез коментар в инстаграм.

Пълни правила:

✨ИГРА✨

Най-сладко е споделеното щастие. За да направим моментите ти още по-специални, те каним да участваш в нашата игра. Ако искаш да спечелиш 1 от 14 продуктови пакета Suchard, трябва само:

🥰 да последваш @suchard.bg
🥰 да оставиш коментар, в който ни разказваш за любим спомен, който имаш с бонбони Suchard
🥰 да отбележиш близък човек в коментар

Включвайки се с коментар, участникът декларира следното:
1. че е автор на изпратения материал/коментар под поста;
2. в случай, че материалът съдържа лични данни на трето лице, различно от потребителя и/или обекти на интелектуална собственост, последният е получил предварителното съгласие на това лице/-а да използва неговите лични данни и/или обекти на интелектуална собственост в материала за целите на настоящата Игра;
3. материалът по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица.
В случай че материалът показва или по друг начин изобразява лица под 12-годишна възраст, участникът дава изричното си съгласие материалите да бъдат публикувани.

Тегленето на печелившите ще се състои до 24 часа след края на играта. Печелившите участници ще бъдат обявени с коментар под оригиналния пост, публикуван на 23.05.2022г., както и със Story в профила на Suchard България (https://www.instagram.com/suchard.bg/). Всеки печеливш ще бъде обявен с таг под поста-игра и на Story.

Печелившите участници, коментирали под поста-игра, ще бъдат известени с таг и лично съобщение в Instagram и ще им бъде предоставен телефон, на който могат да предоставят данните си за доставка на наградата. В случай, че печелившите участници не забележат личното съобщение, то следва да се свържат допълнително на лично съобщение с профила на Suchard България в Instagram (https://www.instagram.com/suchard.bg/). В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил необходимите данни за получаване на наградата.

За целия период на Играта, един участник (едно физическо лице) може да спечели максимум една награда.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ 14 бр. продуктови пакети Suchard. Всеки продуктов пакет включва: 1бр. Suchard Aida 126g, 1бр. Suchard Figaro 153g, 1бр. Suchard Lucia 149g, 1бр. Suchard Noir 153g, 1бр. Suchard Carmen 121g.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Краен срок - 5 юни 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара