Спечелете 8-дневни екскурзии за двама, 5 телевизора, 10 смартфона и 400 абонамента от Polaris

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 14 август 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

В играта могат да вземат участие всички лица, които са навършили 18 години към датата на попълване на електронния талон за участие, са попълнили електронен талон за участие според регистрационната форма, публикувана на интернет страница: www.specheli.eu и са заявили съгласие за участие в Играта.

Играта се провежда с рекламна цел. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

* Участниците, спечелили абонамент за цифрова телевизия, получават:

- Безплатно оборудване за ползване - HD (High Definition) декодиращо устройство, собственост на Polaris и сателитна антена - 60 см, собственост на Polaris.

- Абонаментни такси за Стандартен пакет + Премиум пакет + Синема пакет + 7/8 ТВ + Пакет Макс Спорт плюс за основен приемник за период от шест календарни месеца + текущия на включването (от датата на сключване на договора до края на календарния месец).

- Изисква се ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН монтаж от Polaris, който печелившите участници получават БЕЗПЛАТНО.

- Сключва се договор с Polaris без срочен ангажимент. След изтичане на месеците, за които се отнася наградата, спечелилият участник може да върне предоставеното му оборудване в пълен комплект или да продължи да го ползва, като заплаща месечна такса по цени, съгласно актуалната към момента ценова листа на Polaris.

Организаторът осигурява наградния фонд за Играта, чийто бюджет е 100 000 (сто хиляди) лева, които се състои от:
1. 400 (четиристотин) броя 6-месечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „Сателитна телевизия“.
2. 10 (десет) броя смартфона Xiaomi.
3. 5 (пет) броя 32" цифрови телевизионни приемника SAMSUNG.
4. 3 (три) броя 8-дневни екскурзии за двама – една 8-дневна екскурзия за двама до о. Санторини; една 8-дневна екскурзия за двама до Кушадасъ и една 8-дневна екскурзия за двама до о. Лефкада – големи награди.

За наградите, включващи предоставянето на електронни съобщителни услуги за определен период, Участниците, спечелили наградата, сключват безсрочни договори с Партньора. След изтичане на месеците, включени в наградата, Участникът може да върне представеното му оборудване от Партньора в пълен комплект или да продължи да го ползва като заплаща месечна такса по цени, съгласно актуалната към момента ценова листа на Партньора. При ползването на електронните съобщителни услуги, отношенията между спечелилия Участник и Партньора се уреждат, съобразно условията на сключения между тях договор.

Правила и ред за провеждане на томболите за разпределяне на наградния фонд

Разпределянето на наградния фонд се осъществява чрез провеждане на томболи. Томболите се извършват чрез автоматично теглене чрез специализиран софтуер.

Считано от 09.05.2022 г., когато се провежда първото теглене до 15.08.2022 г., когато се провежда последното разпределение, всеки първин ден на седмицата (понеделник) Организаторът ще разпределя в допълнение на наградите по Чл.3, ал.1, т. 1 и по „20 (двадесет) броя 6-месечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „Сателитна телевизия с предоставено оборудване за целта“;

На 15.08.2022 г. се провежда последното разпределяне на наградния фонд чрез томбола, на която се разпределят последните бройки на посочените в Чл.3, ал.1, т. 1 награди и бройките на посочените в Чл.3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 награди. 

Изтеглянето на наградите по Чл.3, ал.1, т. 2, 3 и 4 ще се излъчи на 17.08.2022 г. от 20:00 часа по следните телевизионни канали: ТВ+, Хоби 4К, Хоби HD, Хоби Лов, Sport+

Организаторът обявява имената на изтеглените печеливши Участници във форума на интернет страницата: www.polarismedia.bg в раздел Томболи, както и във фейсбук страницата: https://www.facebook.com/polarismedia.official и ги уведомява на посочените от тях номера на телефони, предоставени от тях при регистрацията им, за мястото и времето на получаване на наградата.

В разпределянето на наградния фонд чрез отделните томболи участват всички Участници, попълнили коректно регистрационната форма до датата на провеждане на съответната томбола, с изключение на участниците, които вече са били изтеглени и са спечелили награди в предходно проведена томбола. Всички Участници, спечелили награда по Чл.3, ал.1, т. 1, продължават участието си до 15.08.2022 г. за една от големите награди.

В случай, че един или повече от печелившите Участници е нарушил, което и да било от тези Общи условия при заявяването на участие или в случай на невъзможност Организаторът да се свърже с печеливш Участник, заради несъществуващ, несъответстващ, непълен, неточен, изключен, без обхват или неотговарящ телефонен номер (след направени 3 опита за свързване в рамките на 3 дни от изтеглянето), както и ако Участник не потърси наградата си в сроковете и по начините, описани в тези Общи условия или се откаже от получената награда, то този Участник губи правото си да получи наградата, за която е изтеглен.

Ако в следствие на настъпване на някое от условията по предходната алинея, Участник загуби правото си да получи наградата, за която е изтеглен, Организаторът изтегля резервен Участник на негово място в срок от 1 работен ден от настъпването на съответното събитие.

В случай, че и за резервния участник са налице условията на Чл. 6, ал.1, Организаторът изтегля нов резервен участник. Това правило се прилага до разпределяне на съответната наградата.

Получаване на наградата

Получаването на наградите, включващи абонамент за електронна съобщителна услуга, следва да стане не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуване на съответния списък с печелившите участници.

Получаването на наградите от последното разпределяне на наградния фонд чрез томбола на 15.08.2022 г., на която се разпределят последните бройки на посочените в Чл.3, ал.1, т. 1 награди и бройките на посочените в Чл.3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 награди, става до 01.09.2022 г.

Участникът е длъжен да се яви на указаните му в телефонния разговор с представител на Организатора, дата, час и място в сроковете по Чл. 7, ал.1 и 2 за получаване на наградата, за която е изтеглен. При неявяване или неявяване в сроковете по Чл. 7, ал.1 и 2 правото да се получи наградата се погасява.

Наградата се получава лично от лицето или от изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно, представител. В случаите на получаване на награда, включваща и електронни съобщителни услуги, в пълномощното следва да бъде указано, че упълномощеният може да сключи договор от името на представлявания.

Предаването на наградите по Чл. 3, ал. 1, т. 2, 3 и 4 става с подписването на приемо-предавателен протокол. Предаването на наградите, включващи електронни съобщителни услуги: 400 (четиристотин) броя 6-месечни абонамента за предоставяната от Партньора електронна съобщителна услуга „Сателитна телевизия“, се счита за настъпило с подписването на договор между Участника и Партньора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара