Спечелете парти уикенд на морето, 6 броя iPhone 13 Blue и 510 000 кенчета Tuborg

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

0893 660 XXX
0893 842 XXX
0895 782 XXX
0896 791 XXX
0889 639 XXX
0887 484 XXX
0888 908 XXX

Как се участва:

Чрез закупуване на промоционални опаковки Tuborg и регистрация на код.

Пълни правила:

Участващата търговска марка е Tuborg, в съответните опаковки:

Tuborg, оборотна стъклена бутилка 500 мл.;
Tuborg, кен 500 мл.;

наричани по-долу участващи опаковки.

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален етикет (колие с посланието „ела на парти на плажа с 510 000 награди“) и промоционален дизайн (кен с посланието „Парти на плажа с 510 000 награди“). Печелившите опаковки ще имат символ на кен с надпис „2022“ под капачката или надпис “CAN22” под езичето на кена, ако наградата е кен Tuborg 500 мл. При намирането на промоционален 8-символен код под капачката на бутилка Tuborg или езичето на кен Tuborg потребителят може да участва в томбола за 7 бр. награди описани в точка 5 от Общите условия на играта.

Описание на наградите

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА и предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

- Бира Tuborg кен 500 мл. – 510 000 бр.

- iPhone 13 Blue 128GB – 6 бр.

- Парти уикенд на морето за 4-ма приятели в Слънчев бряг в периода 29.07-31.07.2022г. (2 нощувки в хотел Neptun Beach all inclusive (вкл. закуска, обяд и вечеря) с настаняване в две двойни стаи и посещение в клуб Bedroom Beach на 30.07 с консумация на бира Tuborg до 100лв.) – 1 бр.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер.

Наградите iPhone 13 и парти уикенд на морето за 4-ма приятели изискват регистрацията на минимум 20 уникални промоционални кода за едно валидно участие, които кодове могат да се регистрират поединично, след всяка покупка, в рамките на срока на промоцията, като по този начин се натрупват до достигане на нужния брой кодове за участие в томболата, а именно – 20 бр. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето на наградите, но може да спечели само 1 голяма награда. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томбола в присъствието на тричленна комисия от представители на Организатора и на Изпълнителя след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда със SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Механизъм на промоцията:

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка Tuborg, от посочените в т.4 по-горе, и да провери наличието на символ/надпис или код под капачката на бутилката/езичето на кена.

1. Ако участник открие символ кен с надпис „2022“ под капачка от бутилка или надпис “CAN22” под езиче на кен :

Участникът печели безплатна бира Tuborg кен 500 мл. Бирата може да получи в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите, ще бъде публикувана на www.tuborgfun.bg.

Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.tuborgfun.bg. Едно лице може да вземе максимум пет броя награди бира кен в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

2. Ако участникът открие уникален осем-символен код трябва:

1. Да посети интернет адресwww.tuborgfun.bg .

2. Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

4. Да потвърди, че има навършени 18 години;

5. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

6. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с политиката на Организатора за защита на личните данни;

7. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

При първоначална регистрация на промоционален код, участникът ще получи еднократен уникален код чрез SMS на посочения от него номер. Кодът от SMS-a следва да бъде въведен в полето за регистрация с цел верифициране на телефонния номер.

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, колко кода има регистрирани до момента или колко кода остава да регистрира до възможността за участие в томбола за спечелване на iPhone 13 или парти уикенд на морето за 4-ма приятели.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден и неограничен брой промоционални кода в периода на промоцията.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията, с изключение на наградата Туборг кен, която може да печели неограничено.

Спечелите iPhone 13 или парти уикенд на морето за 4-ма приятели следва да попълнят протокол с данни за подаване на Данъчна декларация от страна на организатора, тъй като наградите е на стойност над необлагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Процедура за предявяване, валидиране и получаване на наградите:

Участниците, спечелили награда iPhone 13 или парти уикенд на морето за 4-ма приятели, ще бъдат уведомени с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на горепосочените срокове, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившите капачки/езичета Tuborg с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Печеливши, претенции, капачки/езичета:

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.tuborgfun.bg в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на участници, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години), срещу нужният брой валидни капачки/езичета Tuborg с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче от кен. Промоционални капачки/езичета, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 8 символа (латински букви и арабски цифри), изписани на 1 ред под капачки и на 2 реда под езичета.

Грешки и нередовни капачки/езичета на кен:

При печатна грешка или друг вид недоразумение, или нередовна капачка/езиче на кен, Карлсберг България АД и търговците на дребно, които продават промоционален продукт, не носят отговорност. 

Краен срок - 15 юли 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара