Спечелете проектори, тонколонки и ваучери за приключения от Nivea Men

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 3 юли 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Nivea Men за поне 19 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ ЗА НЕЗАБРАВИМО ЛЯТО
ЗАРЕДИ СЕ С ЕМОЦИЯ И СПЕЧЕЛИ С NIVEA MEN

В тази национална кампания на NIVEA MEN имаш шанс да спечелиш страхотни награди, с които да превърнеш свободното си време в истинско забавление или в незабравимо преживяване! С тези награди ще се заредиш с енергия и ще се радваш на всеки момент на открито!

Можеш да спечелиш преносим проектор SAMSUNG The Freestyle, за да сезабавляваш, където и да си! С него можеш да се радваш на същото изживяване като на Samsung Smart TV, без никакви ограничения! Чудесно допълнение към проектора е следващата награда: преносима тонколона JBL Go 3, а за тези, които предпочитат оригиналните подаръци и нестандартните преживявания, ваучерът за SKYVISION ще се превърне в истинско лятно приключение, ако го спечелят! Ще можеш да избереш сред каньонинг, скок с бънджи, рафтинг, каякинг, парапланер, стендъп падъл, пилотиране, полет с балон и много други!

Купи които и да е продукти от серия NIVEA MEN на обща минимална стойност 19лв., регистрирай се във формуляра по-долу и така ще имаш шанса да спечелиш 1 от 3 броя проектори SAMSUNG The Freestyle, 1 от 30 броя портативни тонколони JBL Go 3 или 1 от 30 ваучера за SKYVISION на стойност 150лв. всеки! Стискаме ти палци да си сред късметлиите! 😊

Кампанията се провежда в периода 26.05. – 03.07.2022 г. във всички търговски обекти на територията на Република България, в които се продават продукти NIVEA MEN. 

В Играта участват всички продукти с марка „NIVEA MEN“.

Наградите, които могат да бъдат спечелени в настоящата Игра, са следните:
а. 3 броя Samsung The Freestyle SP-LSP3B;
б. 30 броя портативна тонколона JBL Go 3;
в. 30 ваучера на стойност 150 лева всеки за skyvision.bg

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

При еднократна покупка на продукти NIVEA MEN на обща стойност минимум 19 лв. с ДДС от който и да е търговски обект в страната, клиентът има възможност да участва в Играта за спечелване на една от наградите от т. 4.1. За да се регистрира, всеки клиент следва да влезе на www.nivea.bg/mennational и да въведе своите три имена, e-mail, телефон за връзка, номер и дата на касов бон/фактура и да качи снимка на оригинал на съответния касов бон/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 19 лв. с ДДС.

За участие в Играта се изисква лицето да попълни всички задължителни полета в регистрационната форма, описани по-горе, да прикачи снимка на касов бон/фактура и да даде изричното си съгласие, чрез отметка в електронната регистрационна форма за участие в Играта, личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Играта. Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

Оригиналът на касовия бон/фактурата за извършената покупка на продукт/и NIVEA MEN на стойност минимум 19 лв. с ДДС през периода на Играта следва да бъде запазен от лицето.

Всеки Участник има право да участва в Играта многократно като за всяка регистрация качи снимка на касов бон/фактура, удостоверяваща нова покупка на продукти NIVEA MEN, на стойност минимум 19 лв. с ДДС, от която и да е търговска верига в страната, различна от вече регистриран касов бон/фактура и при изпълнение на условията в настоящите Официални правила. Всеки Участник може да спечели само една награда, независимо от броя регистрирани различни касови бонове/фактури.

Ако с един и същи касов бон/фактура са закупени NIVEA MEN продукти на по-висока стойност от 19 лв. с ДДС, клиентът има право да направи само една регистрация с този касов бон/фактура и неговото име ще участва в Играта за посочените награди само веднъж.

Цената на участващите в Играта продукти се определя от съответния търговски обект.

Недопустими са действия, с които с измама се влияе върху резултатите от Играта и всички действия, извършвани с цел да бъде заблуден Организаторът на Играта. При установяването на такива действия, Участникът се лишава от правото да получи спечелената от него или с негово съдействие награда.

На 13.07.2022г. в офис на представителя на „Байерсдорф България“ ЕООД – „Република Интерактив“ СРЛ (Republika Interactive SRL), VAT No: RO23981359, дружество регистрирано съгласно законодателството на Република Румъния, на адрес: Румъния, гр. Букурещ, Сектор 2, ул. „Барбу Вареску“ No 137А, ще бъдат изтеглени общо 63 (шестдесет и трима) печеливши Участници. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, електронно чрез платформата www.random.org. Заедно с имената на шестдесет и тримата печеливши Участници, ще бъдат изтеглени и имената на 63 (шестдесет и трима) резервни такива. Изтеглянето на имената на печелившите Участници се извършва в следния ред – първо се изтеглят имената на 63 печеливши Участници, след което се изтеглят имената на 63 резервни печеливши Участници.

За резултатите от тегленията на наградите се съставят протоколи, в които по реда на
изтеглянето се вписват имената на печелившите и резервните печеливши участници.

Протоколите ще бъде публично оповестени на 15.07.2022г. на www.nivea.bg/mennational

Участниците, спечелили наградите, ще бъдат информирани в двуседмичен срок от обявяването им чрез позвъняване на посочените от тях телефонни номера.

В случай, че Организаторът не може да се свърже повече от 2 пъти с печелившите Участници на посочените от тях телефонни номера, тези Участници се заместват от изтеглените резервни печеливши Участници. Заместването се извършва по реда на изтеглянето на резервните печеливши Участници.

Печелившите Участници на награди 3 броя Samsung The Freestyle SP-LSP3B и 30 броя портативна тонколона JBL Go 3 следва да предоставят адрес за доставка на наградата.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от настоящата Игра. В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите Официални правила.

Наградите – 3 броя Samsung The Freestyle SP-LSP3B, 30 броя портативна тонколона JBL Go 3се доставят чрез куриер на съответния адрес за доставка, посочен от печелившите Участници, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата. Разходите по доставяне на наградите се поемат от Организатора. 30 ваучерa на стойност 150 лева всеки за skyvision.bg се изпращат на съответния имейл посочен от печелившите Участници, в срока посочен в т.7.4.

Във връзка с данъчното облагане на предметни награди, които не са с незначителна стойност по смисъла на §1, т. 62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметните награди в настоящата Игра подлежат на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 14 във вр. с чл. 65, ал. 7 ЗДДФЛ, който се удържа и внася от Организатора – за негова сметка. В изпълнение на задължението си по ЗДДФЛ Организаторът е длъжен да посочи имената на печелившия Участник, неговото ЕГН и постоянен адрес в справката по чл. 73, ал. 1, т.2 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи и удържан данък.

При получаването на наградите печелившите Участници трябва да представят за справка документ за самоличност, както и да предоставят на Организатора допълнителни свои лични данни – ЕГН и постоянен адрес, с оглед задължението на Организатора по чл. 73, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ. Доколкото нуждата от обработване на допълнителните лични данни на Печелившите е вменена на Организатора по силата на закон, по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласие за обработка на лични данни на Печелившите не се изисква.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара