Спечелете 10 мултикукъра, 20 ваучера по 500 лв. и 100 ваучера по 100 лв. за eMag

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 30 юни 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти belVita и/или San и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    Стъпка 1: Купи бисквити belVita и/или San (независимо от вида и грамажа) в периода на Промоцията (Играта), без ограничение за минимална и максимална стойност на покупката.

    Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените бисквити belVita и/или San, датата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.san-game.bg. За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата, датата и общата сума с ДДС на закупените бисквити belVita и/или San от фактурата.
    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе валиден мобилен номер
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да въведе общата сума от закупените бисквити belVita и/или San
        да въведе датата на касовата бележка/фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД
        да потвърди, че не е робот
        да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията (Играта), както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.san-game.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.san-game.bg

    Стъпка 3: Сумата се преобразува в точки. Всяка стотинка е равна на 1 точка. Потребителят натрупва точките си към наградата, която желае. Потребителят ще може да види натрупаните до момента точки за всяка награда, преди да завърши регистрацията си, като завършването на регистрацията се отбелязва с избор към коя награда да натрупа точките си, а след като избере наградата, ще получи съобщение със статус на екрана.

    При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер, за да продължат към избора на награда, към която да натрупат своите точки. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да продължат към избора на награда.

Награди:

    - Награда 1: Ваучер за пазаруване в eMAG на стойност 100 лв., 100 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда 1“) - за възможност да спечели Моментна награда 1, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 400 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. Ако не печели, точките му се нулират.

    - Награда 2: Мултикукър Tefal One Pot CY505., 10 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Моментна награда 2“) - за възможност да спечели Моментна награда 2, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж 400 точки за тази награда. След като е натрупал тези точки, веднага разбира дали печели. Ако не печели, точките му се нулират.

    - Награда 3: Ваучер за пазаруване в eMAG на стойност 500 лв., 20 бр. за целия период (наричана по-долу за краткост „Награда 3“) - за да участва в тегленето в края на Промоцията (Играта) за Награда 3, потребителят трябва да регистрира поне веднъж 600 точки за тази награда. Тегленето за Награда 3 се извършва на 01.07.2022 г. сред всички потребители, които са изпълнили горните условия.

    Ваучерът за пазаруване в eMAG е валиден до 10.05.2023 г. и важи еднократно за всички стоки, предлагани на www.emag.bg. Кодът на ваучера може да се използва за покупка със същата или по-висока сума от стойността на ваучера, като при по-ниска стойност разликата не се възстановява. В една поръчка може да се приложат един или повече ваучери. Ваучерът не може да се прилага с други ваучери от промоционални кампании. Повече информация: https://www.emag.bg/help/vaucher-za-otstapka/

    За да участва в тегленето на която и да е награда, потребителят трябва да регистрира/натрупа поне веднъж необходимите точки за нея.

    Потребителят може да натрупа своите точки с няколко последователни регистрации и не е задължително да регистрира наведнъж необходимия брой точки за съответната награда. След успешна регистрация на необходимия брой от 400 точки за определена момента награда, потребителят веднага разбира дали печели. След успешна регистрация на необходимия брой от 600 точки за Награда 3, потребителят влиза в тегленето с 1 участие за тази конкретна награда (600 точки = 1 участие в тегленето).

    Ако потребителят има повече от необходимия брой точки за натрупване към която и да е от двете моментни награди, тогава тези точки се анулират в случай, че потребителят не печели момента награда.

    Например: Потребителят вече има 350 точки за Моментна награда 1. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Моментна награда 1. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще разбере веднага дали печели със съобщение на екрана и SMS, а в случай, че не е печеливш, той ще види статус за това на екрана и при следващото си влизане на www.san-game.bg за нова регистрация, ще има натрупани 0 точки към Моментна награда 1.

    Ако потребителят има повече от необходимия брой точки за натрупване за Награда 3, отколкото изисквания минимум от 600 точки за нея, тогава тези точки се натрупват към следващото участие в тегленето за тази конкретна награда.

    Например: Потребителят вече има 550 точки за Награда 3. Потребителят предстои да регистрира нова касова бележка на стойност 0.60 лв. (60 ст. = 60 точки) за Награда 3. Следователно, след приключване на тази регистрация, потребителят ще участва 1 път в тегленето за Награда 3 и ще има още 10 точки, натрупани за следващото си участие в тегленето за Награда 3.

    Потребителят не може да разделя точки от 1 касова бележка между 2 или повече награди.
    Потребител няма право да прехвърля вече регистрирани точки за конкретна награда към друга. Направеният избор в момента на регистрацията, остава само за избраната награда.
    Потребителят може да трупа точки за различни награди едновременно, но с различни касови бележки. Не е задължително потребителят да е натрупал всички необходими точки към една награда, за да започне да трупа точки за друга награда.
    Например: Потребителят има 550 точки за Награда 3 и при следващата си регистрация на касова бележка, потребителят може да натрупа точките си и за Моментна награда 1 или Моментна награда 2.
    Един потребител може да спечели само една награда от вид. Това означава, че след спечелена моментна награда, тя няма да бъде активна за потребителя и той няма да може да натрупва точките си за нейното спечелване повторно.
    Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. Едновременно с това няколко касови бележки могат да бъдат необходими за спечелването на една награда.
    Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Теглене на наградите

    Тегленето на Моментна награда 1 и Момента награда 2 се извършват в момента, в който потребител натрупа минимум 400 за една от тях. С натрупването на минимум 400 точки към съответната момента награда, потребителят веднага разбира дали я печели.

    Тегленето на печелившите за Награда 3 ще се извърша от тричленна комисия, която ще използва специално разработен за нуждите на Играта софтуер, който ще определя печеливши номера на случаен принцип измежду всички участници регистрирали успешно необходимия брой точки за Награда 3. Тегленето ще се извърши на 01.07.2022 г., а обявяването им на www.san-game.bg ще се извърши до 5 работни дни след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията (Играта). Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. ваучер за пазаруване в eMAG на стойност 100 лв., 1 бр. Мултикукър Tefal One Pot CY505 и 1 бр. ваучер за пазаруване в eMAG на стойност 500 лв.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422962 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от всички печеливши да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е направил техническа (правописна) грешка при попълването на другите данни в регистрационната форма.

Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след предoставяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените бисквити с бранда belVita и/или San на куриера и подписване на приемо-предавателен протокол за получена награда. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

    Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, датата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

    Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка, подаден от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу предоставяне на документ за самоличност , предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара