Спечелете Chevrolet Camaro и 2 ваучера по 1000 лв. за гуми

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 май 2022

Как се участва:

Чрез коментар във фейсбук.

Пълни правила:

Играта се организира на български език и се провежда на страницата на “BRI4KA.COM” в онлайн социалната мрежа Facebook, а именно - https://www.facebook.com/Bri4ka.

Право на участие в Играта има всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България и има регистрация и профил в социалната мрежа Facebook. Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници, без да дължи каквито и да е компенсации.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

За участие в Играта "Играй и Спечели Chevrolet Camaro" е необходимо участниците да отбележат два профила на свои приятели в коментар под публикацията за Играта в онлайн социалната мрежа Facebook. Публикацията представлява видео, заснето и публикувано от ОРГАНИЗАТОРА, свързано с обявяването на Играта, което се намира на следния линк: https://fb.watch/cUFNcHGoby/

Зачитат се всички коментари, съгласно условията, направени през периода 09.04.2022 г. (0:00 ч.) – 31.05.2022 г. (23:59 ч.) включително, като постове след 00:01 ч. на 01.06.2022 г., не се зачитат при теглене на участниците в Играта.

Наградите в Играта са три:

⮚ Спечелилият първо място ще получи за награда употребяван лек автомобил Шевролет Камаро LT 3.6 (Chevrolet Camaro LT 3.6), брандиран с логото на MOST AUTO, Bri4ka.com и vsi4kibri4ki.com, със следните характеристики: марка: Chevrolet, модел: Camaro, година на производство: 2012, скорости: автоматични, цвят: бял, гориво: бензин. Наградата – лек автомобил не включва разноските по регистрация на автомобила в Отдел „Пътна полиция”, нито продуктова такса, нито каквито и да било други разходи по автомобила. Посочените разноски са за сметка на печелившия участник.

⮚ Спечелилите второ и трето място ще получат за награда ваучери за гуми на стойност до 1000,00 (хиляда) лева, които ще бъдат предоставени от „МОСТ АУТО ИМПОРТ” ООД, заедно с ключодържател Bri4ka.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност във връзка с каквито и да било вреди и неблагоприятни последици, свързани с използването на наградите.

Печелившите ще бъдат изтеглени, в присъствието на нотариус и комисия съставена от служители на Организатора и Възложителя, чрез излъчване във Facebook страницата на Организатора: https://www.facebook.com/Bri4ka, което ще се проведе на 04.06.2022 г. Видеозапис от тегленето ще бъде публикуван на интернет страниците: www.mostauto.bg и www.vsi4kibri4ki.com до 7 (седем) дни след самото теглене.

Изборът на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип, измежду всички участници в Играта, изпълнили условията на Играта, в срока на провеждането ѝ, ръчно или с помощта на софтуер.

Всеки участник може да спечели само една награда.

Служител на Възложителя ще се свърже с всеки от изтеглените лица на база предоставени публични контакти (чрез Facebook Messenger и/или налични публични телефон и адрес в профила на участника в социалната мрежа Facebook ).

При невъзможност на Възложителя да установи контакт със спечелил участник в рамките на 72 часа след обявяване на победителите, както и при непотърсена в рамките на 7 дни награда, последният губи правото си на наградата и не се дължат компенсации.

Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта или друг документ, удостоверяващ, че лицето изпълнява условията за право на участие.

Спечелилият наградата - лек автомобил Шевролет Камаро следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, сключи съответния писмен договор, в т.ч. в нотариална форма, ако за прехвърлянето на собствеността върху наградата това се изисква съгласно Закона, да предостави необходимите данни и да удостовери писмено, че е получил наградата.

Участникът в Играта, спечелил наградата-автомобил, се съгласява и декларира:

• че няма да променя външния вид на автомобила и ще ползва автомобила брандиран в продължение на 1 (една) календарна година след придобиването му;

• че няма да се разпорежда (продава, заменя, залага, дарява) с автомобила в продължение на 1 (една) календарна година след придобиването му;

• че няма да използва автомобила за рекламни цели, извън брандирането, без съгласието на Организатора и Възложителя.

• да бъде заснет при връчване на наградата.

При неспазване на първите три пункта посочени в т.10.8 от настоящите правила, участникът, спечелил брандирания автомобил дължи неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара