Спечелете Блендер BOSCH MMB6174S

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: В. Иванова

Как се участва:

Чрез покупка на определени продукти от сайта на Zelen.bg.

Пълни правила:

Участието в Играта се осъществява чрез:
1. Завършена поръчка на подукт/и, които се намират на страницата на https://zelen.bg/page/zelen-detox.
2. След завършена поръчка на www.zelen.bg на продукт/и от страницата
https://zelen.bg/page/zelen-detox участвате в томбола за подарък блендер BOSCH, модел
MMB6174S.

В случай, че Участникът не изпълни която и да е от стъпките по-горе, включително не
отбележи, че е съгласен с настоящите Правила и с обработването на личните му данни
при условията на настоящите Правила, както и не отбележи, че е съгласен личните му
данни да бъдат ползвани за целите на директния маркетинг, то същият не може да
участва в Играта.

Участието в Играта е обвързано с покупка.

Всеки Участник, който е направил покупка по условията описани в точка 4 е съответно е взел участие в Играта по реда на тези Правила, може да спечели наградата: 1 бр Блендер BOSCH MMB6174S

Стойността на наградите е 239лв.
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност.
Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

Тегленето на печелившия ще се извърши на 01.06.2022 г., като Печелившият кандидат ще бъде изтеглен на случаен принцип в присъствието на комисия, съставена от представители на Организатора. За тази цел Организаторът ще използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за награда на всички Участници, които са взели участие по реда на тези Правила.

Имената на Печелившият участник, както са посочени при приключване на поръчката, ще бъдат публикувани на Facebook страницата на био магазин ЗЕЛЕН “https://www.facebook.com/zelen.bg”. Участникът ще бъде уведомен, че е спечелил награда и чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, посочен от съответния Участник в при направената поръчка. Печелившият Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

В срок до 3 (три) работни дни от обявяването на Печелившия участник на Facebook страницата на био магазин ЗЕЛЕН “https://www.facebook.com/zelen.bg”, същият следва да изпрати потвърждение по имейл до имейла на Организатора: shop@zelen.bg („Потвърждението“) , че желае да получи наградата. В Потвърждението по предходното изречение Участникът следва да посочи името и фамилията си, имейл адреса си, адресът за доставка (включващ населено място, пощенски код, улица, номер, вкл. етаж и апартамент, ако е приложимо), телефонен номер, както и изрично съгласие за получаване на наградата -напр. „Приемам награда от играта или формулирано по друг начин съгласие за приемане на наградата.

Наградата ще бъде изпратена чрез куриер за сметка на Организатора до предоставения от Участника адрес в Потвърждението по т.7.1. в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на въпросното Потвърждение.

Краен срок - 31 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара