Спечелете 10 Milka позлатени медала и 100 ваучера за преживявания

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://winners-online.com/milka_bulgaria_2022/

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Milka за минимум 4 лв и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В настоящата Игра ще бъдат раздадени следните награди, предоставени от Организатора:

    ГОЛЕМИ награди: общо 10 бр. сребърни медала „Милка“ – проба 999, с покритие от 24 К злато;

    СЕДМИЧНИ награди: общо  100 бр. ваучера за преживяване „Gift come true“ на стойност 400 лв. всеки, разпределени на седмичен принцип – по 20 броя за всяка седмица от началото на Периода на провеждане. Ваучерите осигуряват право на спечелилите лица да изберат сами вида на преживяването на https://giftcometrue.com/. Ако избраното преживяване надвишава стойността на ваучера, спечелилият участник лично доплаща разликата. Пълните правила за използване на ваучера са достъпни на https://giftcometrue.com/.

Всеки участник има право да спечели само по една награда от всеки вид за целия Период на провеждане на Играта /една СЕДМИЧНА награда и една ГОЛЯМА награда/.

Визуализацията на наградите върху рекламните материали е с илюстративна цел. Възможни са разлики с действително предоставените награди.

Наградите не могат да се заменят с паричната им равностойност и/или с други предметни награди.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ

Стъпка 1: Участниците трябва да са закупили Милка продукт/и /независимо от вида и грамажа/ на обща стойност минимум 4 лв. с ДДС. Имената на закупените Милка продукти и тяхната стойност трябва да присъстват като закупени артикули, вписани в ЕДНА касова бележка или фактура.

Стъпка 2: За участие в Играта е необходима регистрация, направена в Периода на провеждане. Регистрацията се извършва лично от участника в Играта чрез регистрационната форма в Интернет страницата www.milka.com. Участникът трябва задължително да попълни коректно следните данни в регистрационната форма:

    име; Задължително е попълване на първото име на участника. Попълването на фамилното име на участника е по желание на участника.
    имейл адрес на участника;
    мобилен телефонен номер за връзка с участника;

Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер, посочен в регистрационната форма. За коректното отчитане всички регистрации на участника, той трябва да използва един и същ мобилен телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен телефонен номер.

    номер на касова бележка/фактура, удостоверяваща закупуването на Милка продукти и стойност на закупените Милка продукти.

Касови бележки със стойност на покупката на Милка продукти по-малка от 4 лв. с ДДС не участват в Играта и тегленето на наградите. Продуктите Милка трябва да са закупени в Периода на провеждане на Играта. За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата и общата сума с ДДС на закупените Милка продукти от фактурата.

Една касова бележка участва само в една регистрация и не може да бъде представяна с различни мобилни телефонни номера. Организаторът приема първата по време регистрация на всяка касова бележка като валидна регистрация. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

    Участникът трябва да потвърди /чрез чекбокс/, че има навършени 18 години, че е съгласен с Правилата на Играта и че е съгласен, ако бъде печеливш, неговият мобилен телефонен номер да бъде публикуван на сайта на Организатора, като последните 3 символа останат скрити /напр. 0888599***
    Участникът трябва да номинира личност, която е изиграла важна роля в живота му и да посочи причините за това – да номинира своя номер 1.  Участниците нямат право да посочват лични данни и лична информация на номинираното лице. Организаторът не носи отговорност за извършени нарушения на личните данни на посочени от участниците лица.

Участниците имат право да регистрират не повече от 2 касови бележки на ден в Периода на провеждане на Играта.

Участие в тегленето на СЕДМИЧНИТЕ награди

1. За да участва в тегленето на СЕДМИЧНИТЕ награди на Играта, участникът трябва да регистрира минимум 1 касова бележка за закупени Милка продукти, чиято стойност е не по-малка от 4 лв. с ДДС, в рамките на съответната седмица от Периода на провеждане на Играта и да е попълнил коректно регистрационната форма.

2. В края на всяка седмица от Периода на провеждане на Играта, Организаторът изтегля на случаен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на наградите алгоритъм, за количествено разпределение на наградите на база регистрации в активността, 20 печеливши участника, които отговарят на изискванията на настоящите Правила и коректно са попълнили регистрационната форма през съответната седмица от Периода на провеждане на Играта. Печелившите СЕДМИЧНИ участници печелят една от СЕДМИЧНИТЕ награди в Играта.

3. Регистриралите се за участие в Играта участници участват в седмичното теглене на СЕДМИЧНИТЕ награди, както следва:

    регистриралите се за участие в периода от 13:00 ч. на 27 април 2022 г. до 23:59 ч. на 03 май 2022 г. участват в тегленето, което ще се проведе на 04 май 2022 г.;
    регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 04 май 2022 г. до 23:59 ч. на 10 май 2022 г. участват в тегленето, което ще се проведе на 11 май 2022 г.;
    регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 11 май 2022 г. до 23:59 ч. на 17 май 2022 г. участват в тегленето, което ще се проведе на 18 май 2022 г.;
    регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 18 май 2022 г. до 23:59 ч. на 24 май 2022 г. участват в тегленето, което ще се проведе на 25 май 2022 г.;
    регистриралите се за участие в периода от 0:00 ч. на 25 май 2022 г. до 23:59 ч. на 31 май 2022 г. участват в тегленето, което ще се проведе на 01 юни 2022 г.

Обявяването на печелившите участници ще се случи до 72 часа след изтеглянето им.

4. Участниците, които веднъж са спечелили СЕДМИЧНА награда през Периода на провеждане на Играта, не участват повторно в тегленето на други СЕДМИЧНИ награди.

5. В тегленето на СЕДМИЧНИТЕ награди участват само регистрации, направени през съответната седмица от Периода на провеждане на Играта, като неспечелилите участници не се прехвърлят автоматично и не участват в тегленето на СЕДМИЧНИТЕ награди през следващата седмица от Периода на провеждане. Техните регистрации обаче, с които не е спечелена СЕДМИЧНА награда, се натрупват и участват в тегленото за ГОЛЕМИТЕ награди.

Участие в тегленето на ГОЛЕМИТЕ награди

1. За да участва в тегленето на големите награди на Играта, участникът трябва да регистрирал минимум 4 различни касови бележки за закупени Милка продукти, на стойност не по-малка от 4 лв. с ДДС всяка в рамките на Периода на провеждане на Играта. С касови бележки, с които участник е спечелил СЕДМИЧНА награда от Играта, участникът няма право да участва в тегленето за ГОЛЕМИТЕ награди. С регистрацията на всеки нови 4 касови бележки, с които не са спечелени СЕДМИЧНИ награди, участникът участва с 1 обща регистрация в тегленето на ГОЛЕМИТЕ награди (с натрупване).

2. Тегленето на ГОЛЕМИТЕ награди се извършва на или преди 3 юни 2022 г. като Организаторът изтегля на случаен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на наградите алгоритъм за количествено разпределение на наградите на база регистрации в активността, 10 печеливши участника.

Обявяването на печелившите участници ще се извършва до 72 часа след изтеглянето им на сайта на Организатора www.milka.com чрез посочване на регистрирания от печелившия участник мобилен телефон, като последните 3 символа на същите ще бъдат скрити /напр. 0888599***

Организаторът уведомява печелившите участници чрез кратко текстово съобщение /SMS/ от кратък номер +359 888423118, изпратен на мобилния телефон на участника, посочен в регистрационната форма за участие в Играта, в който SMS ще бъде предоставен телефон за връзка, на който печелившият участник трябва да се обади в 5-дневен срок, и да предостави име, презиме и фамилия, ЕГН, населено място и точен адрес за получаване на наградата. Цената на телефонното обаждане е според индивидуалния тарифен план на участника.

Участниците, спечелили награда, губят право да получат наградата си в случай, че не са предоставили необходимата информация в посочения срок. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

С оглед изпълнение на задълженията си по чл.73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска спечелилите награда да предоставят име, презиме, фамилия  и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в този текст законова норма. При непредставяне на изисканата информация, печелившите участници губят правото да получат наградата.

Ако участник, спечелил СЕДМИЧНА награда, не е подал данните си за доставка в срока по т. 7.5., той губи правото си на тази награда, за която е бил изтеглен, но може да участва в следващите етапи от провеждане на Играта с други касови бележки за ГОЛЕМИТЕ награди.

Участниците в Играта се задължават да проверяват редовно мобилните си телефони за съобщения /SMS/, както и да посещават уебсайта на Играта, за да се информират за резултатите от тегленията. Организаторът не носи отговорност в случай, че участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ, С КОИТО УЧАСТВАТ В ИГРАТА, НА МЯСТО, НА КОЕТО ДА СЕ СЪХРАНИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ. НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ БЕЗ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, КАКТО И СРЕЩУ ИЗТРИТИ ИЛИ НЕЧЕТЛИВИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА РЕГИСТРАЦИЯТА.
ЧАСТ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Получаването на наградите се извършва при следните условия:

За да получи наградата си, печелившият участник е длъжен да запази и предаде на куриера печелившата/те касова/и бележка/а или фактура. Задължително условие е имената на продуктите Милка да присъстват като закупен артикул в касовите бележки.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка по реда, предвиден в настоящите Правила. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена/и печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, могат да бъдат приети и копия на печеливши касови бележки, само при представяне на оригинал за сверяване. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

За сметка на Организатора са всички разноски по доставяне на наградата до мястото на получаването й. 

Краен срок - 31 май 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара